You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Daune morale incapacitate de a munci

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Incapacitatea de a munci – se pot acorda daune morale?

În majoritatea cazurilor în care o persoană suferă o pagubă, un prejudiciu, fie că vorbim de un prejudiciu material sau de un prejudiciu moral, se face trimitere la sintagma de „daune morale”.

Ce înseamnă daunele morale și cum se concretizează ele?

Daunele morale sunt o formă de reparație a rezultatelor produse prin încălcarea unor drepturi nepatrimoniale (neevaluabile în bani) de către o persoană. Aceste drepturi nepatrimoniale pot fi: dreptul la viață, dreptul la imagine, dreptul la demnitate umană etc.

În acest sens, putem afirma că daunele morale sunt acele forme prin care se repară o pagubă produsă asupra unui drept nepatrimonial, neevaluabil în bani.

Spre exemplu, în cazul în care se produce un accident rutier în care un șofer neatent lovește un pieton în timp ce asta se angajase regulamentar în traversare, aceasta va putea fi obligat la plata unor despagubiri. Prin impact, pietonul, victima suferă leziuni grave și este transportat la spital, unde se constată faptul că acesta a suferit mai multe leziuni la coloana vertebrală și nu va mai putea merge.

Poate pietonul să primească daune morale în această situație?

În primul rând, trebuie să analizăm activitățile pe la care le desfășura pietonul înainte de accident. Dacă acesta avea un loc de muncă stabil și nu îl mai poate desfășura ca urmare a leziunilor produse prin accident, atunci acesta poate solicita acordarea de daune morale.

Codul civil român menționează faptul că orice prejudiciu de repară integral, în totalitate și, de asemenea, se pot acorda despăgubiri și pentru un prejudiciu viitor dacă producerea lui este sigură.

Revenind la exemplul anterior, dacă pietonul era șofer de tir, paguba produsă de accidentul rutier se va întinde și în viitor deoarce acesta nu va mai putea niciodată să desfășoare această activitate profesională.

În ceea ce privește depăgubirile pentru veniturile produse din muncă, Codul civil menționează faptul că persoana care a vătămat o altă persoană, rezultând astfel reducerea capacității de muncă sau chiar pierderea capacității de muncă, va fi obligat să despăgubească victima cu echivalentul câștigului din muncă de care cel păgubit este lipsit sau pe care acesta este împiedicat să îl dobândească.

De asemenea, în cazul pierderii capacității de muncă, victima are posibilitatea să ceară ca sumele pe care trebuie să i le dea persoana care i-a cauzat această stare să fie actualizate și cu sumele pe care trebuie să le achite odată cu modificarea nevoilor de viață.

Spre exemplu, dacă pietonul nu are familie și nu poate să se îngrijească singur acesta va fi obligat să apeleze la ajutorul unui asistent medical specializat în îngrijirea persoanelor cu dizabilități locomotorii. Astfel, pe lângă daunele morale pe care le poate primi ca urmare a pierderii capacității de muncă, el va putea solicita instanței să actualizeze aceste sume cu cele pe care va fi obligat sa le acorde pentru îngrijirea sa.

O excepție pe care Codul civil o prevede este legată de posibilitatea de a solicita să i se acorde sumele datorate cu titlu de despăgubiri global, integral, dar numai dacă existe motive temeinice pentru această solicitare.

Cum se vor stabili sumele care trebuie să fie acordate pentru imposibilitatea de a mai munci?

Calculul sumelor pe care trebuie să i le acorde făptuitorul persoanelor pe care le-a lipsit de capacitate de muncă se va face în funcție de dispozițiile Codului civil român.

Astfel, la baza calculului va sta venitul mediu lunar net din muncă al celui păgubit din ultimul an înainte să piardă sau să i se reducă capacitatea de muncă.

Dacă victima în momentul producerii accidentului nu avea un loc de muncă, instanța de judecată are posibilitatea să îi acorde daune morale iar cuantumul acestora se va raporta la veniturile pe care victima le putea produce, tinându-se seama de calificarea profesională pe care o avea sau ar fi avut-o la terminarea pregătirii pe care era în curs să o primească.

De asemenea, se vor acorda daune morale pentru reducerea sau lipsirea capacității de muncă și în situația în care victima nu avea o calificare profesională și nici nu era în curs să o primească. În această situație instanța de judecată va avea în vedere cuantumul salariului minim net pe economie.

Ce demersuri trebuie să facă victima pentru a primi daune morale?

Astfel cum am precizat într-un articol anterior, în cazul accidentelor rutiere soldate cu victime, șoferul care a cauzat accidentul poate răspunde atât penal, cât și civil.

Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul penal cu privire la faptă atunci se poate deschide un dosar penal și șoferul va fi tras la răspundere penală.

În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru răspunderea penală a șoferului, victima poate să introducă o acțiune civilă împotriva șoferului care a cauzat accidentul.

În exemplul oferit anterior cu pietonul vătămat, acesta are posibilitatea să își angajeze un avocat care să formuleze o plângere penală pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. În cazul acestei infracțiuni dosarul penal se deschide și acțiunea penală este pusă în mișcare doar dacă victima depune plângere prealabilă.

Astfel, în cadrul dosarului penal victima are posibilitatea să se constituie parte civilă și să solicite prin cererea formulată de aceasta obligarea șoferului la plata de daune morale pentru pierderea capacității de muncă și va putea solicita și acualizarea sumelor cu cuantumul cheltuielilor pe care le va efectua pentru schimbarea nevoilor de viață.

REȚINEȚI:

  • Daunele morale sunt o modalitate prin care se repară paguba sau prejudiciul produs prin încălcarea unui drept nepatrimonial, neevaluabil în bani;
  • Daunele morale pot fi acordate în cadrul unui proces penal sau în cadrul unui proces civil;
  • Daca victima își pierde capacitatea de muncă aceasta poate să obțină daune morale pentru repararea pagubei produse;
  • Baza de calcul a daunelor morale pentru pierderea capacității de muncă este reprezentată de venitul net lunar din ultimul an anterior producerii accidentului;
  • Chiar dacă victima nu desfășura o activitate în momentul producerii accidentului aceasta poate solicita acordarea daunelor morale pentru pierderea capacității de muncă dar baza de calcul va fi raportată fie la venitul net pe care îl putea obține în funcție de calificare sau va fi raportată la venitul minim net pe economie.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate