You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Despăgubiri RCA accidente auto

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Despăgubiri RCA accidente auto

În cazul producerii accidentelor rutiere, pagubele produse pot fi însemnate iar acoperirea acestora este de cele mai multe ori imposibilă mai ales atunci când a survenit o vătămare corporală sau chiar decesul unei persoane.

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto ( RCA ) este contractul încheiat între o persoana fizică sau juridică și o companie de asigurări autorizată în baza căruia acesta din urma plătește despăgubiri terţelor persoane păgubite în urma unui accident pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale, inclusiv daunele morale, suferite în acel accident

Însă, există anumite situații în care apar probleme, cum ar fi: companiile de asigurări nu plătesc banii necesari pentru efectuarea reparațiilor, impune anumite service-uri auto sau alte asemenea cazuri care îl afectează pe cel păgubit.

Iată cazurile prevăzute de legea menționtă mai sus în care se acordă despăgubiri printr-o poliță RCA:

 • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter bănesc;
 • prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii;
 • costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea accidentului;
 • prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului;
 • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată (chiar și cheltuieli pentru mediere, de pildă);
 • cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparținând vehiculului avariat (asta dacă asigurătorul nu asigură transportul el însuși).

Totodata, legea prevede și situații în care nu se acordă despăgubiri, deși există un RCA valabil:

 • cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs: într-un caz de forţă majoră; din vina exclusivă a persoanei prejudiciate; din vina exclusivă a unei terţe persoane, cu unele mici excepții;
 • bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor;
 • bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;

Asigurătorii trebuie să dea bani pentru a acoperi prejudiciile materiale suferite de alții de pe urma unui accident auto, dar și pentru prejudiciile care nu au un caracter bănesc.

Acestea pot ajunge la un milion de euro, dacă e vorba de daune materiale, iar pentru vătămările corporale și pentru decese se poate ajunge chiar la șase milioane de euro, potrivit Legii nr. 132/2017.

Cine poate cere aceste despăgubiri?

 • în caz de vătămare corporală – orice persoană care a suferit o vătămare cauzată de producerea unui accident auto cu excepția șoferului vinovat de producerea accidentului.
 • în caz de deces – au dreptul la despăgubiri rudele decedatului precum copii, frații/surorile, parinții, bunicii, nepoții in linie directă, soțul/soția, concubinul/concubina sau orice persoană care poate dovedi o suferință sau o pierdere în urma unui deces.

REȚINEȚI!

În cazul unui accident rutier cu vătămări, dreptul la despăgubire îl au doar persoanele vătămate NU si rudele acestora!

În cât timp se pot cere despăgubiri?

Acestea se pot solicita în maximum 3 ani de la data la care organele judiciare au emis ordonanta de clasare sau rechizitoriul de trimitere in judecată în caz de vătămare corporală și în termen de maximum 5 ani de la data la care s-a descoperit persoana vinovată de producerea accidentul, în caz de deces.

În cât timp se obțin despăgubirile?

Procedura de despăguire poate varia în functie de particularitățile cauzei de la cateva luni la cațiva ani.

Unele firme de asigurări încearcă pe orice cale să întârzie aceste despăgubiri însă sunt și cazuri în care acestea fac oferte de despăgubire în faza amiabilă, înainte de a se ajunge în fața instanței, însă sumele oferite de societațile de asigurări RCA sunt foarte mici în raport cu valoarea reală și decât cele obținute dacă veți introduce un proces în fața instanței.

ATENȚIE!

Aceste sume de bani cu titlu de despăgubiri vor fi plătite doar de societățile de asigurări RCA și NU șoferul vinovat !

Dar introducerea unui proces pe rolul instanțelor NU afectează deloc persoana vinovată de procedura accidentului, nici din punct de vedere civil și nici din punct de vedere penal, insă vă ajută pe dumneavoastră să obțineți o sumă corectă și într-un timp rezonabil.

În concluzie, încercați să evitați semnarea vreunui act prin care să primiți anumite sume de bani de la șoferul vinovat de producerea accidentului întrucât riscați să vă pierdeți dreptul de a obține despăgubiri de la societatea de asigurări RCA iar contactarea unui avocat specializat în astfel de dosare este primordială deoarece acesta vă poate îndruma pe calea legală cea mai optimă în raport cu particularitățile cauzei.

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate