You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Diplome false Europa Ecor, Alexandru Ghica

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Se anulează diplomele care au fost emise de Universități neacreditate sau autorizate partial la Universitatea Europa Ecor si Alexandru Ghica?

Printre aceste universități se numără și UniversitateaAlexandru Ghica” ce a avut sediul în Alexandria, Teleorman respectiv Universitatea Ecor.

Astfel, a fost semnalat faptul că în perioada 2004-2009 funcționarii publici care erau responsabili pentru întocmirea și eliberarea diplomelor de licență, în schimbul unei sume de bani, au întocmit dosarele de absolvire fără ca absolvenții să fi participat la cursuri, iar aceste dosare erau remise unor universități acreditate în vederea susținerii examenului de licență.

După ce a fost obținută condamnarea funcționarilor publici care au solicitat mai multe sume de bani și care responsabili cu emiterea documentelor de studiu în baza cărora au fost obținute diplomele de licență, autoritățile și-au îndreptat atenția asupra absolvenților acestor instituții.

Astfel se pune întrebarea: se pot anula aceste diplome de licență?

În dreptul civil român este prevăzut principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului inițial, în concret, în speță este solicitată anularea diplomelor de licență ca urmare a constatării faptului că documentele de studii (foie matricolă, certificat ligvistic etc.) sunt false.

Problema reală este dată de faptul că deși s-au eliberat pentru anumite persoane acte de studii ca urmare a remiterii unor sume de bani, există absolvenți care au urmat cursurile acestor universități și au susținut examene în acest sens.

În aceste cazuri intrăm pe tărâmul excepțiilor de la principiul anterior menționat, anumele acele situații în care actele emise în baza unor acte anulate sunt menținute și nu anulate.

De regulă, aceste excepții se întemeiază pe principiul ocrotirii bunei-credințe precum și pe necesitatea asigurării securității și stabilirii circuitului civil.

În speță, persoanele care au urmat cursurile universităților în discuție au și care au obținut documentele de studii pe baza examinării cunoștințelor sale academice, ar trebui să fie protejate și să beneficieze de excepțiile principiului anterior menționat.

Mai mult, dreptul civil prevede că atunci când mai multe persoane s-au aflat în situați în care au considerat că o persoană are un anumit drept sau o anumită calitate juridică, instanța de judecată, ținând seama de aceste împrejurări, va putea hotărî ca actul ce a fost emis în baza unor înscrisuri false să producă în continuare efecte ca și când acest act ar fi valabil.

ATENȚIE! Și de la această dispoziție există o excepție, anume dacă nu i se cauzează un prejudiciu persoanei prin anularea actului, atunci instanța de judecată nu va mai putea să mențină acel act emis în baza unor documente false.

În concret, dacă absolventul cursurilor acestor universități care nu a remis sume de bani pentru obținerea documentelor de studii, profesează și primește anumite sporuri salariale sau chiar postul pe care îl ocupă este condiționat de existența studiilor superioare în domeniul respectiv, atunci instanța de judecată are posibilitatea să dispună menținerea diplomelor de licență.

În schimb, în situația inversă, anume dacă absolventul nu profesează și nici nu primește drepturi salariale în baza studiilor superioare, atunci instanța de judecată nu va mai ține cont de dispozițiile anterior menționate.

Ce este important de menționat este că, deși autoritățile statului efectuează anchete pentru a putea determina în concret persoanele care au beneficiat de diplome de licență ca urmare a actelor de studii falsificate, de cele mai multe ori, fiind acte care datează de peste 20 de ani, nu reușesc să descopere acele persoane.

În aceste situații, pentru a evita ca în continuare unele persoane să beneficieze de recompense bănești în baza unor diplome false, autoritățile au decis să ancheteze majoritatea persoanelor care au urmat cursurile acelor universități.

Față de aceste aspecte, persoanele de bună-credință pot suferi o pagubă imensă și pot fi puse în fața situației în care să i se anuleze diploma de licență chiar dacă aceasta a fost obținută legal după mai bine de 15 sau 20 de ani, perioadă în care diplomele au produs efecte juridice.

Ce pot face absolvenții în aceste situații?

Recomandarea este să discutați cu un avocat și să îi prezentați toate actele și toate înscrisurile pe care le dețineți cu privire la absolvirea cursurilor universitare. În funcție de  cazul concret, se poate formula o plângere împotriva soluției procurorului de anulare a diplomelor sau, în situația în care au fost trimise în judecată propunerile procurorului, se pot formula apărări însoțite de înscrisuri doveditoare.

În urma analizării situației fiecărui absolvent care decide să urmeze căile legale, instanța de judecată are posibilitatea să pronunțe o hotărâre prin care să dispună menținerea diplomelor de licență sau o hotărâre prin care să dispună anularea acestora.

 

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate