You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Drepturile persoanei concediate

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ce drepturi au persoanele ale căror contracte de munca au încetat?

În contextul generat de decretarea stării de urgență în România și de măsurile impuse pentru prevenirea infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2, foarte multe persoane au rămas fără loc de muncă.

Criza economică a afectat aproape toate domeniile de activitate din România. Deși Guvernul României a adoptat anumite măsuri care vin în sprijinul angajatorilor grav afectați de efectele pandemiei, totuși rata șomerilor este în continuă creștere.

Trebuie să subliniez, este diferită noțiunea de indemnizație de șomaj tehnic și indemnizație de șomaj.

În primul rând, legea subliniază faptul că șomerul este persoana care nu ocupă un loc de muncă sau a cărei contract individual de muncă a fost desfăcut. Indemnizația de șomaj tehnic este oferită persoanelor cărora le-a fost suspendat contractul individual de muncă, în situația întreruperii sau reducerii temporare a actiității.

În aceste condiții, se poate observa nu este indeplinită prima condiție impusă de lege pentru ca o persoană să fie șomer.

Un alt aspect important este dat de finalitatea raporturilor de muncă. Astfel, atunci când este deființat contractul individual de muncă angajatul nu este întotdeauna șomer cu indemnizație de șomaj.

Primul pas pe care trebuie să îl facă o persoană care a rămas fără loc de muncă este să depună o cerere pentru a se putea înregistra la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Chiar dacă persoana care a rămas fără loc de muncă depune această cerere de înregistrare Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă, acest fapt nu echivalează cu dreptul la indemnizația de șomaj.

În aceste situații, legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea  forței de muncă impune mai multe condiții pentru ca o persoană să poată beneficia de indemnizație de șomaj.

O primă condiție este legată de modalitatea în care a fost desfăcut contractul individual de muncă. Astfel spus, pot beneficia de indemnizație de șomaj persoanele care au rămas fără loc de muncă din alte motive decât din vina sa. Astfel, în principiu, persoanele care au fost concediate nu pot beneficia de indemnizație de șomaj.

ATENȚIE! Legea prevede și anumite excepții de la această regulă a modalității în care a fost încetat contractul de muncă. Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului de muncă determinată de desființarea postului ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. În acest context, putem să vorbim de concedierea individuală sau concedierea colectivă.

În acest context,  persoana căreia i-a fost desfăcut contractul individual de muncă ca urmare a deființării posturilor poate beneficia de indemnizație de șomaj dacă a fost înregistrat Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă și îndeplinește și celelalte condiții prevăzute de legislația în viogoare.

În schimb, dacă desfacerea contractului individual de muncă  s-a produs din motive imputabile salariatului, din cauze disciplinare sau ca urmare a hotărârii de condamnare la pedeapsa închisorii, atunci această persoană nu poate beneficia de indemnizația de șomaj.

Recomandarea este ca atunci când primiți decizia de încetare a contractului individual de muncă să analizați temeiul în funcție de care a fost defăcut contractul de muncă, pentru a vedea în mod sigur dacă sunt îndeplinite condițiile cu privire acordarea indemnizației de șomaj.

Un drept de care beneficiază angații atunci când este desființat contractul individual de muncă este de a solicita compensarea zilelor de concediu de odihnă neefectuate.

O altă condiție pentru ca fostul angajat să poată primi indemnizație de șomaj este legată de vârstă. Astfel, pot fi beneficiarele indemnizației de șomaj persoanele care au vârsta cuprinsă între 16  ani și vârsta legală de pensionare.

Poate cea mai importantă condiție pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, este legată de stagiul de cotizare. Legislația națională prevede obligația de a contribui la sistemul de asigurări de șomaj timp de 12 luni din cele 24 de luni care preced momentul solicitării acestei indemnizații.

Practic, persoana care solicită acordarea indemnizației trebuie să fi contribuit timp de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori momentului în care se depune cererea de acordare a șomajului.

ATENȚIE! Această obligativitate nu se aplică absolvenților instituțiilor de învățământ care au cel puțin 16 ani și care nu au reușit să încheie un contract individual de muncă într-un termen de 60 de zile de la data absolvirii cursurilor instituției de învățământ.

Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea  forței de muncă prevede un anumit termen în care trebuie să fie depusă cererea prin care este solicitată indemnizația de șomaj, anume 12 luni de la momentul concedierii sau desfacerii contractului de muncă.

Cererile care sunt depuse peste acest termen, nu vor fi luate în considerare sau vor fi respinse ca fiind formulate peste termenul legal.

REȚINEȚI:

  • Există o diferență semnificativă între indemnizația de șomaj și îndemnizația de șomaj tehnic;
  • Indemnizația de șomaj se acordă persoanelor care nu mai au un loc de muncă;
  • Indemnizația de somaj tehnic se acordă persoanelor ale căror contracte de muncă au fost suspendate ca urmare a întreruperii sau a reducerii temporare a activității;
  • Pentru a beneficia de indemnizație de șomaj persoana nu trebuie să fie concediată din cauze imputabile acesteia;
  • Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă prevede mai multe condiții pentru a beneficia de indemnizația de șomaj.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate