You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Ghid contestare decizie pensie ore suplimentare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ghid contestare decizie pensie ore suplimentare:

1. Daca esti proaspat pensionar si ai primit o decizie de pensie, iar orele suplimentare nu ti-au fost luate in calcul, trebuie sa faci contestatie la Casa de pensii

2. Dupa expirarea termenului de contestatie in 45 de zile se depune la tribunal o actiune de contestare a deciziei de pensie, de preferat actiunea sa v-o redacteze un avocat specializat in dreptul muncii

3. trebuie sa cereti de la fostul angajator o adeverinta cu orele suplimentare efectuate si cu ce contributii suplimentare ati platit statului

 

Practica judiciara favorabila pensionarului:

TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A VIII A

CONFLICTE DE MUNCĂ Șl ASIGURĂRI SOCIALE SENTINȚĂ CIVILĂ NR. 1628

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 22.03.2019

Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de contestatoarea ….. în contradictoriu cu intimata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, având ca obiect contestație decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în ședință publică, la prima strigare, a răspuns contestatoarea, personal și asistată de avocat, cu împuternicire avocațială la dosarul cauzei la fila 6, lipsă fiind intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței obiectul cauzei, părțile, legalitatea îndeplinirii procedurii de citare, pricina se află la primul termen de judecată, precum și faptul că la data de 06.03.2019, intimata a depus la dosarul cauzei, prin Serviciul Registratură, copia actelor din dosarul de pensionare, într-un singur exemplar.

Tribunalul pune în discuție verificarea și stabilirea competenței Tribunalului București – Secția a VIII-a Conflicte de muncă și asigurări sociale, față de dispozițiile art. 131 din Codul de procedură civilă, iar față de dispozițiile art. 238 din Codul de Procedură civilă, acordă cuvântul asupra estimării duratei necesare cercetării procesului.

Contestatoarea, prin avocat, apreciază că Tribunalul București-Secția a VIII-a este competentă din punct de vedere general, material și teritorial, să soluționeze pricina. Estimează durata necesară pentru cercetarea procesului la 3 luni.

Tribunalul, raportat la domiciliul contestatoarei și la dispozițiile art. 153-154 din Legea nr. 263/2010, constată că este competent din punct de vedere general, material și teritorial să soluționeze pricina, iar față de dispozițiile art. 238 din Codul de Procedură civilă, estimează durata necesară pentru cercetarea procesului la aproximativ 6 luni.

Tribunalul pune în vedere contestatoarei, prin avocat, să depună dovada depunerii adeverinței la Casa de Pensii a Municipiului București.

Contestatoarea, prin avocat, solicită lăsarea dosarului la a doua strigare pentru a efectua verificări și să aducă lămuriri instanței.

Tribunalul dispune lăsarea dosarului la a doua strigare.

La apelul nominal făcut în ședință publică, la a doua strigare, a răspuns contestatoarea, personal și asistată de avocat, cu împuternicire avocațială la dosarul cauzei la fila 6, lipsă fiind intimata.

Contestatoarea, prin avocat, învederează că la fila 33 se află dovada depunerii adeverinței la Casa de Pensii a Municipiului București, iar data depunerii adeverinței este …..2018.

Tribunalul pune în vedere contestatoarei să precizeze motivul pentru care solicită anularea deciziei emise la data de 09.08.2018.

Contestatoarea, prin avocat, arată că, într-adevăr, la acel moment intimata nu avea cunoștință de această adeverință, întrucât aceasta a fost obținută mai târziu. În consecință, își restrânge acțiunea, în sensul că este contestată doar decizia din …..2018.

Tribunalul ia act de restrângerea la acțiune, în sensul că partea contestatoare solicită doar anularea deciziei nr. ….. din 13.09.2018.

Tribunalul acordă cuvântul asupra propunerii de probe.

Contestatoarea, prin avocat, solicită încuviințarea probei cu înscrisurile de la dosar.

Deliberând, în temeiul art. 255 — art. 258 din Codul de procedură civilă, Tribunalul încuviințează pentru contestatoare, proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, considerând-o pertinentă, concludentă și utilă soluționării cauzei.

În baza art. 254 alin. 2 pct. 4 din Codul de Procedură Civilă, admite și pentru intimată, proba eu înscrisurile depuse la dosar.

Constatând că probele sunt administrate, nemaifiind alte cereri de formulat și nici alte incidente de soluționat, în baza art. 244 alineatul I din Codul de procedură civilă, instanța declară cercetarea judecătorească încheiată, iar în temeiul dispozițiilor art. 392 din Codul de procedură civilă, declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei și acordă cuvântul în vederea susținerii apărărilor formulate în proces.

Contestatoarea, prin avocat, pune concluzii de admitere a acțiunii, cu plata cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariu de avocat, chitanța regăsindu-se la fila 7 din dosar. Solicită să se constate că din conținutul adeverinței reiese în mod clar că s-au obținut venituri suplimentare din ore suplimentare, din prime, acorduri, fiind plătite, totodată, cote de contribuții mai mari față de salariul de bază. În această situație, conform principiului contributivității, decizia de pensionare trebuia emisă cu un punctaj mai mare. Apreciază că susținerile sale sunt probate de adeverința de la dosarul cauzei, în care este indicat temeiul juridic ži cotele de contribuții exacte.

In temeiul dispozițiilor art. 394 alineatul I din Codul de procedură civilă, Tribunalul declară închise dezbaterile și rămâne în pronunțare asupra fondului cauzei.

TRIBUNALUL

Deliberând constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale sub nr……, asa cum a fost restransa la termenul de astazi, contestatoarea ….. a solicitat anularea deciziei nr…….2018, obligarea intimatei CPMB să emită o decizie prin care sa recalculeze drepturile sale de pensie cu valorificarea sumelor reprezentand acord, prime, ore suplimentare mentionate in adeverinta nr. …. eliberata de …., incepand cu data 01.09.2018, obligarea Casei de Pensii a Municipiului București la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare a arătat, in esenta, ca, se impunea valorificarea adeverintei sus mentionate, având în vedere principiul contributivitatii inscris in art.2 lit.c) din Legea nr. 263/2010.

În drept, au fost invocate dispozițiile art.2 lit.c si d, art.152, art. 153 lit.d coroborat cu lit.g, art.154, 156, 157 din Legea nr. 263/2010.

Contestatoarea, prin avocat, învederează că la fila 33 se află dovada depunerii adeverinței la Casa de Pensii a Municipiului București, iar data depunerii adeverinței este …..2018.

Tribunalul pune în vedere contestatoarei să precizeze motivul pentru care solicită anularea deciziei emise la data de…..2018.

Contestatoarea, prin avocat, arată că, într-adevăr, la acel moment intimata nu avea cunoștință de această adeverință, întrucât aceasta a fost obținută mai târziu. În consecință, își restrânge acțiunea, în sensul că este contestată doar decizia din …..2018.

Tribunalul ia act de restrângerea la acțiune, în sensul că partea contestatoare solicită doar anularea deciziei nr. …..2018.

Tribunalul acordă cuvântul asupra propunerii de probe.

Contestatoarea, prin avocat, solicită încuviințarea probei cu înscrisurile de la dosar.

Deliberând, în temeiul art. 255 — art. 258 din Codul de procedură civilă, Tribunalul încuviințează pentru contestatoare, proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, considerând-o pertinentă, concludentă și utilă soluționării cauzei.

În baza art. 254 alin. 2 pct. 4 din Codul de Procedură Civilă, admite și pentru intimată, proba eu înscrisurile depuse la dosar.

Constatând că probele sunt administrate, nemaifiind alte cereri de formulat și nici alte incidente de soluționat, în baza art. 244 alineatul I din Codul de procedură civilă, instanța declară cercetarea judecătorească încheiată, iar în temeiul dispozițiilor art. 392 din Codul de procedură civilă, declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei și acordă cuvântul în vederea susținerii apărărilor formulate în proces.

Contestatoarea, prin avocat, pune concluzii de admitere a acțiunii, cu plata cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariu de avocat, chitanța regăsindu-se la fila 7 din dosar. Solicită să se constate că din conținutul adeverinței reiese în mod clar că s-au obținut venituri suplimentare din ore suplimentare, din prime, acorduri, fiind plătite, totodată, cote de contribuții mai mari față de salariul de bază. În această situație, conform principiului contributivității, decizia de pensionare trebuia emisă cu un punctaj mai mare. Apreciază că susținerile sale sunt probate de adeverința de la dosarul cauzei, în care este indicat temeiul juridic ži cotele de contribuții exacte.

In temeiul dispozițiilor art. 394 alineatul I din Codul de procedură civilă, Tribunalul declară închise dezbaterile și rămâne în pronunțare asupra fondului cauzei.

Instanța apreciază ca ceea ce interesează nu este caracterul permanent sau nepermanent al unor venituri, ci faptul ea statul si-a încasat drepturile la momentul cuvenit, iar când vine rândul asiguraților sa pritneaseă o contraprestație din partea statului, aceasta trebuie sa fie corespunzătoare, pentru a nu se rupe echilibrul raportului juridic dintre parți.

În conformitate eu dispozițiile art. 107 alin.3 din Legea nr. 263/2010, în vigoare la data de la care se solicită recalcularea, pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

Prin urmare parata trebuia, în considerarea adeverinței eliberate de fostul angajator care asumându-și răspunderea a confirmat faptul că a plătit contribuția de asigurări sociale în raport și de veniturile suplimentare realizate de salariat, să respecte și să aplice principiul contributivității și să includă în calculul drepturilor toate veniturile pentru care, în condițiile legii, s-a făcut dovada plății contribuțiilor de asigurări sociale, respectiv veniturile suplimentare menționate în adeverinta nr. ….eliberata de …..

În consecință, acestea trebuie avute în vedere în calculul punctajului mediu anual, pentru ca să fie respectat principiul contributivitătii, instituit de art. 2 lit. c din Legea nr. 263/2010 conform căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite.

Valorificarea veniturilor în calculul punctajului mediu anual, este în concordanță și cu dispozițiile art. 165 din Legea nr. 263/2010, deoarece incidența acestora se analiza prin coroborare cu dispozițiile art. 2 lit. c din Legea nr. 263/2010.

În acest sens este și Decizia nr. 19/2011 din 17/10/2011 pronunțată de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE Șl JUSTIȚIE COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII, Publicată în Monitorul Oficial, Partea 1 nr. 824 din 22/11/2011 prin care a fost admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în sensul că în interpretarea dispozițiilor art. 2 lit. e), art. 78 și art. 164 alin. (l) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. I și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilește că: Formele de retribuire obținute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. I lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut și, pentru acestea, s-a plătit contributia de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Tribunalul consideră că, în speță, pentru identitate de rațiune, și prin prisma prevederilor Legii nr. 263/2011, valorificarea veniturilor suplimentare este posibilă doar dacă sunt îndeplinite aceleași condiții ca și cele expuse în considerentele Deciziei nr. 19/2011 din 17/10/201 1 pronunțată de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE Șl JUSTIȚIE COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 22/1 1/201 1 și anume să rezulte că angajatorul a plătit contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, că aceste drepturi salariale suplimentare au fost incluse în salariul de bază brut, că bugetul asigurărilor sociale a fost alimentat cu contribuția de asigurări sociale plătită de către angajator, aferentă veniturilor salariale suplimentare obținute.

Având în vedere că potrivit mențiunilor din adeverinta nr. ……2018 eliberata de …… rezultă că pentru veniturile obținute s-a achitat contribuția CAS, acestea trebuie valorificate la calculul drepturilor de pensie.

Pentru motivele de fapt și de drept anterior expuse, în baza dispozițiilor art. 2 lit. c, art. 107 alin. 3 și și art. 165 din Legea nr. 263/2010, în vigoare la data sesizării instanței, instanța urmează să dispună anularea deciziei nr…….2018, obligarea intimatei CPMB să emită o decizie prin care sa recalculeze drepturile de pensie ale contestatoarei cu valorificarea sumelor reprezentand acord, prime, ore suplimentare mentionate in adeverinta nr. …. eliberata de …. incepand cu data 01 .09.2018.

În ceea ce privește data de la care va fi stabilită în sarcina pârâtei obligația de recalculare, Tribunalul are în vedere dispozițiile 107 alin.5 din Legea nr. 263/2010, conform cărora sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) și (4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea. Cum, în speță, cererea a fost depusă la Casa de pensii la data de 31.01.2018, drepturile se cuvin a fi recalculate începând cu data de 01.09.2018.

In baza art.453 NCPC, obligă pârâta la plata către reclamanta a sumei de 1428 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite contestația formulată de contestatoarea ….. și cu domiciliul procesual ales CI Bogdan Palade cu sediul în București, Str. Itcani, nr. 20, et. l, ap. 4, Sector 2, în contradictoriu cu intimata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Calea Vitan, nr. 6, Sector 3, asa cum a fost restransa.

Anulează decizia nr……2018.

Obligă intimata CPMB să emită o decizie prin care sa recalculeze drepturile de pensie ale contestatoarei cu valorificarea sumelor reprezentand acord, prime, ore suplimentare mentionate in adeverinta nr…… eliberata de INMA-Bucuresti, incepand cu data 01.09.2018.

Obligă intimata să plătească contestatoarei cheltuieli de judecată în cuantum de 1428 lei, reprezentand onorariu avocat.

Cu apel 30 de zile de la comunicare.

 

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate