You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Hotarare definitiva, pronuntata pe: 17.04.2018, castigata pe denominare/inghetare curs CHF plus restituire comision de acordare.

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Avocat banci. Avocat clauze abuzive. Avocat procese clauze abuzive. Avocat denominare/inghetare curs CHF. Avocat restabilire echilibru contractual.

Pentru cei care au credite in franci elvetieni la Tribunalul Maramures s-a pronuntat instanta in mod definitiv. Mai jos solutia recenta, desi, in tara practica este neunitara:

17.04.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: NCPC Complet LCP nr.3 Apel
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Respinge apelul declarat de către pârâta SC PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A., împotriva sentinţei civile nr. 9598/5.dec.2016 a Judecătoriei Baia Mare. Admite apelul declarat de către reclamanţii G.N./G.V., împotriva sentinţei civile nr. 9598/5.dec.2016 a Judecătoriei Baia Mare, pe care o schimbă în parte în sensul următor: Constată caracterul abuziv şi nulitatea clauzelor cuprinse în contractul de credit obiect al litigiului la art. 1.3 lit. a referitor la comisionul de acordare, art. 5.4 în partea ce priveşte drepturile băncii şi obligaţiile reclamanţilor asumate în legătură cu modificarea marjei băncii şi cele cuprinse în art. 6.3 din contract. Obligă pârâta la restituirea către reclamanţi a sumei de 256,98 CHF sau contravaloarea în lei la paritatea leu/CHF din ziua plăţii, cu titlu de comision de acordare credit, precum şi dobânda legală aferentă acestei sume, calculată începând cu data de 23.07.2007 şi până la data îndeplinirii obligaţiei băncii de restituire integrală şi efectivă a sumei încasate cu titlu de comision de acordare. Stabilizează cursul de schimb valutar CHF/RON, pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit, pe toată durata acestuia, la cursul valabil la momentul semnării lui, respectiv 1,94 lei. Obligă pârâta la restituirea către reclamanţi a sumelor încasate în plus rezultate din diferenţa de curs valutar dintre cursul avut în vedere la momentul efectuării fiecărei plăţi şi cursul valutar stabilizat de 1 CHF=1,94 RON, cu dobânda legală aferentă fiecărei sume plătite de reclamanţi cu acest titlu, ce se va calcula de la data achitării fiecărei sume de către reclamanţi şi până la data îndeplinirii obligaţiei băncii de restituire integrală şi efectivă a fiecărei sume încasate în plus rezultate din diferenţa de curs valutar. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei primei instanţe. Obligă pe apelanta-intimată SC PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. la plata către apelanţii-intimaţi ………. a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 17.04.2018.
Document: Hotarâre  637/2018  17.04.2018

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate