You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Intoarcerea executarii silite in 2020

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Întoarcerea executării silite – modalitate de recuperare a sumelor poprite ilegal

 

Un prim efect al anulării tuturor actelor de executare silită prin introducerea unei contestații la executare este dreptul debitorului de a fi repus în situația anterioara, respective de a-și recupera sumele de bani care au fost plătite sau care i-au fost poprite ilegal.

Conform art. 723 din Codul de Procedura Civilă, în toate situațiile în care titlul executoriu sau executarea silită sunt desființate, persoană interesată are dreptul la întoarcerea executării, prin intermediul restabilirii situației anterioare. De asemenea, cheltuielile de executare pentru actele efectuate vor rămâne în sarcina creditorului.

În situația în care instanța judecătorească a desființat titlul executoriu sau executarea silită, această va dispune prin aceeași hotărâre și asupra restabilirii situației anterioare executării, la cererea persoanei interesate. Acest lucru presupune ca odata cu introducerea contestatiei la executare sa existe și un capăt de cerere distinct prin care să solicitati repunerea in situația anterioara.

Însă, există și cazuri în care acest lucru nu s-a cerut prin contestația la executare dar trebuie să știți că aveți posibilitatea de a formula o astfel de cerere pe cale separată.  Această judecată se va face de urgență și cu precădere, fiind supusă unei singure cai de atac, și anume apelul.

În oricare dintre cele două ipoteze trebuie să aveți în vedere și plata unei taxe judiciare de timbru. Pentru sumale reținute de către executor și care sunt sub pragul de 5.000 RON, se achită o taxă de timbru în valoare de 50 RON, iar pentru sumele ce depășesc acest prag, se va achita suma de 300 RON, urmând ca instanța de judecată să se pronuțe și cu privire la acest capăt de cerere.

În mod similar, dacă titlul executoriu a fost emis și desființat de către un alt organ decât o instanța judecătorească ori de către un alt organ din afară sistemului instanțelor judecătorești și modalitatea de restabilire a situației anterioare executării nu este prevăzută de lege sau această măsură nu a fost dispusă, deși modalitatea restabilirii este prevăzută de lege, această măsură va putea fi obținută prin intermediul unei cereri introdusă la instanța de executare.

În esență, întoarcerea executării silite reprezinta obligația pe care o va avea creditorul de a vă restituii sumele de bani sau chiar bunurile ce au făcut obiectul executării silite fără a exista alte proceduri.

Dar ce se întâmplă cu bunurile mobile ce au fost executate silit dar nu se mai află în patrimonial creditorului?

În ceea ce privește aceste bunuri ce au fost înstrăinate de către creditor, acesta din urmă poate să fie obligat la restituirea contravalorii acestora, actualizată cu rata inflației.

De asemenea, în cazul bunurile imobile, instanța judecătorească va dispune și asupra executării operațiunilor de carte funciară, fără însă a aduce atingere drepturilor definitiv obținute de către terții de bună-credință, adică de acele persoane care au cumpărat de la creditorul dumneavoastra fără a ști ca acesta provine dintr-o executare silită.

Pentru a facilita posibilitatea debitorului de a intra cat mai repede în posesia bunurilor executate silit, Inalta Curte de Casatie si Justitie a transat o problema des întalnita în practica instantelor de judecata cu privire la competența instanței însarcinate cu solutionarea unei astfel de cereri pe cale separată.

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că scopul instituției întoarcerii executării silite este punerea la dispoziţia fostului debitor, acum însă devenit creditor, a unui mijloc mai facil, cu o procedură de judecată ce presupune celeritate, pentru ca acesta să nu fie nevoit a apela la procedura mai anevoioasă a unei acţiuni pe dreptul comun în scopul restabilirii situaţiei anterioare şi al recuperării prestaţiei efectuate către creditorul devenit, la rândul său, debitor. În speță, cererea de întoarcere a executării, care are ca obiect restituirea unei sume de bani plus dobânda legală până la restituire, achitată în plus de o societate în baza unei sentințe, modificate ulterior de instanța de apel, este de competența judecătoriei în circumscripţia căreia îşi are domiciliul debitorul din cererea de întoarcere a executării. (Decizia nr. 247 din 1 februarie 2019, pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție).

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate