You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

A intrat in vigoare Legea preventiei nr. 270/2017 aplicabila societatilor comerciale.

Bogdan Palade
Bogdan Palade

O serie de contraventii nu vor mai fi sanctionate in situatia in care se vor incalca o serie de dispozitii legale PENTRU PRIMA DATA.

Potrivit art. 4 al. (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, în cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în dispozițiile legale menționate în anexa nr. 1 la prezenta lege, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situație, nu se aplică sancțiuni complementare.
(2) Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, în următoarele situații: a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală; b) în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă; c) în cazul în care, la reluarea controlului, agentul constatator s-ar afla în situația de a constata și sancționa aceeași faptă.
(3) Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravențională pentru faptele constatate.
(4) Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta lege.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate