You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Legea darii in plata noi modificari

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Noile modificari aduse legii darii in plata:

Veste uriașă pentru cei cu credite bancare ale căror rate au crescut considerabil în ultima perioadă astfel încât acestia vor avea o soluție viabilă prin care să li se permită reechilibrarea contractelor de credit.

Dacă până acum creșterea excesivă a cursurilui valutar nu era considerată o cauza de impreviziune pe tărâmul dreptului civil iată că de astăzi au fost stabilite noi criterii de individualizare a impreviziunii pe care instațele de judecată vor fi obligate să le aibă în vedere, respectiv:

  1. pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit.

În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit;

  1. sau pe durata executării contractului de credit, obligaţia de plată lunară înregistrează o creştere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă”.

De acum încolo, impreviziunea va prezumată ÎN FAVOAREA COMSUMATORULUI acordându-i acestuia posibilitatea ca, în cazurile excepționale de creștere a cursului valutar, să i ofere posibilitatea de a solicita reechilibrarea contractului de credit.

ATENȚIE !

Aceste criterii de mai sus sunt ALTERNATIVE, astfel încât putem considera că de acum încolo vor exista CINCI condiții ale dării în plata:

  • debitorul să aibă o obligație față de creditorul său (instituție de credit, instituțiie financiară nebancară sau cesionar);
  • valoarea sumei împrumutate, la momentul acordării, să nu depăşească echivalentul în lei al sumei de 250.000 euro;
  • creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;
  • consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea măsurii.
  • Sa existe o creştere a cursului de schimb valutar de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit sau o crestere de peste 50% a ratelor ca urmare a majorarii ratei de dobândă variabilă”.

În aceste condiții, s-ar încadra toate creditele în CHF acordate în perioada de dinainte de criză pentru care creșterea cursului valutar este de peste 100% dar și creditele in EURO sau DOLARI acordate in perioada 2007-2008 unde există o creștere de peste 50%.

Dar ce trebuie să aveți în vedere este faptul că legea NU operează DE DREPT în procesele actuale și astfel dacă aveți un proces pe rol la aceată dată se vor aplica regulile sub care s-a înregistrat acel dosar.

Însă, legea NU interzice posibilitatea de a introduce O NOUĂ NOTIFICARE astfel încât debitorul poate introduce o astfel de notificare prin intermediul unui avocat, al unui executor judecatoresc sau a unui notar, conform art. 5 alin. 1 din Legea 77/2016.

Cum prețul imobilelor prezintă o ușoară scădere iar ratele la bănci devin din ce în ce mai mari, această modificare legislativă reprezintă practic o ușurare a debitorilor care, cu scopul de a-și clădi propriul cămin, au căzut în plasa instituțiilor bancare trezindu-se astăzi în pragul falimentului dar și cu imobilele executate silit.

În concluzie, dacă faceți parte din acea categorie de debitori grav afectați de creșterea cursurilor valutare, vă îndem să vă prevalați de această modificare a legii dării în plată și să introduceți O (NOUĂ) NOTIFICARE pentru a nu da posibilitatea băncilor de a beneficia de pe urma abuzurilor făcute până în prezent.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate