You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Legea divortului

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Intrebare:

– In anul 2020 care este legea divortului?

Raspuns avocat:

JUDECĂTORIA FĂUREI-JUDETUL BRĂILA

SENTINTA CIVILĂ NR….

Prin cererea înregistrată la Judecătoria …… la data de 05.07.2019 sub nr. …., reclamanta …..a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul …., pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună exercitarea în comun a autorității părintești privind pe minora ….., stabilirea domiciliului acesteia la domiciliul reclamantei, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreținere în favoarea minorei în cuantum de 1/4 din veniturile sale nete sau din valoarea salariului minim pe economie și suplinirea consimțământului pârâtului pentru înscrierea minorei la unitățile de învățământ adecvate vârstei în cadrul Școlii Gimnaziale nr…. , cu cheltuieli de judecată.

În esență, în motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că din relația cu pârâtul, la data de …. s-a născut minora ….

După nașterea minorei, relațiile dintre părți s-au deteriorat datorită comportamentului inadecvat al pârâtului, motiv pentru care reclamanta a decis să părăsească domiciliul conjugal.

Mai precizează reclamanta că dispune de mijloacele necesare pentru a asigura o locuință și o îngrijire corespunzătoare minorei, astfel încât să fie respectat interesul superior al copilului.

Au fost invocate în drept dispozițiile art.389, art.397, art.496, art.533 și următoarele din Codul Civil, coroborate cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare.

La termenul de judecată din data de 02.12.2019, părțile s-au prezentat personal în fața instanței și au arătat că s-au înțeles cu privire la toate capetele de cerere formulate de reclamantă.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri și anchetă socială.

Analizând probatoriile administrate și suslinerile părtilor instanta retine următoarele:

Văzând poziția părților, coroborată cu aspectele învederate în cuprinsul referatelor de anchetă socială nr. ….(Autoritatea Tutelară din cadrul Direcliei de Asistență Socială …..) și nr…… (Primăria Comunei ….), instanța apreciază că modul în care părțile s-au înțeles asupra cererii ce face obiectul prezentei cauze este in deplină concordanță cu interesul superior al copilului, in acest fel minora beneficiind de condiții optime de dezvoltare psiho-socială, de creștere și de educare adecvată.

Ca atare, instanța va dispune ca autoritatea părintească cu privire Ia minora …., să fie exercitată de ambii părinți, neexistând motive excepționale care să ducă la o altă soluție decât cea stabilită de instanță și care reprezintă regula de drept comun ce are în vedere interesul superior al minorei, ca ambii părinți să vegheze cu privire Ia creșterea și educarea sa.

De asemenea, va stabili locuința minorei la domiciliul reclamantei și va obliga pârâtul …. la plata unei pensii lunare de întreținere în favoarea minorei in cuantum de din veniturile sale nete lunare, dar nu mai puțin de 1/4 din venitul minim pe economie, calculat la data Ia care se face în mod efectiv plata, începând cu luna iulie 2019 și până la majoratul minorei, instanța apreciind că este necesar ca și pârâtul să contribuie la efortul de creștere și educare al minorei, având obligația activă de a se implica în mod real și efectiv in cadrul acestui efort.

In ceea ce privește capătul de cerere referitor la suplinirea consimțământului pârâtului pentru înscrierea minorei Ia unitățile de învățământ adecvate vârstei în cadrul Școlii Gimnaziale…, instanța îl va respinge ca rămas fără obiect întrucât această chestiune a tôst tranșata prin sentința civilă nr….., pronunțată de Judecătoria …., prin care s-a admis cererea formulată în acest sen pe cale de ordonanță președințială, de reclamantă, cerere cu care, de altfel, pârâtul a fost de acord.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

Admite în parte cererea formulată de reclamanta …… in contradictoriu cu pârâtul….

Dispune ca autoritatea părintească cu privire la minora ….., să fie exercitată de ambii pârinti

Stabilește locuința minorei la domiciliul reclamantei.

Obligă pârâtul …. la plata unei pensii lunare de întreținere in favoarea minorei in cuantum de 1/4 din veniturile sale nete lunare, dar nu mai puțin de 1/4 din venitul minim pe economie, calculat la data la care se face in mod efectiv plata, începând cu luna iulie 2019 și până la majoratul minorei.

Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere privind suplinirea consimțământului pârâtului pentru înscrierea minorei la unitățile de învățământ adecvate vârstei in cadrul Școlii Gimnaziale nr….

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate