You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Lucrez in conditii grele la locul de munca. Ce pot face?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Lucrez in conditii grele la locul de munca. Ce pot face?

Fie ca vorbim de un angajator societate comerciala sau un angajator public (statul), ei trebuie sa ofere salariatilor conditii adecvate desfasurarii activitatii.

Astfel, in conformitate cu art. 6 alin. 1 din Codul MunciOrice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare”.

De asemenea, art. 39 alin. 1 lit. f din Codul Muncii, recunoaște salariatului dreptul la securitate și sănătate în muncă.

Acest drept, are o obligație corelativă în sarcina angajatorului, și anume obligația acestuia de a asigura permanent condițiile corespunzătoare de muncă, potrivit art. 40 alin. 2 li. b din Codul Muncii.

Așa fiind, dispozițiile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, prevăd că „ angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă”, legea stabilind principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor, precum și direcțiile generale pentru implementarea acestor principii.

Art. 7 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, instituie obligația angajatorului de a lua măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum și pentru prevenirea riscurilor profesionale.

Art. 253 din Codul Muncii consacră obligația angajatorului de a despăgubi pe salariat, în situația în care salariatul a suferit fie un prejudiciu material, fie un prejudiciu moral.

Răspunderea angajatorului este cea a răspunderii contractuale reglementate în art. 1350 din Codul civil.

Așadar, pentru ca răspunderea angajatorului să fie antrenată trebuie îndeplinite următoarele condiții cumulative:

– salariatul să fii suferit un prejudiciu moral sau material;

– prejudiciu să fie cauzat din culpa angajatorului;

– prejudiciul să fii intervenit în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

 

1. Ce poate face angajatul intr-o astfel de situatie?

Are posibilitatea sa actioneze in judecata angajatorul si sa solicite:

-constatarea ca au fost incalcate dispozițiile legale privitoare la condițiile de muncă ce trebuie asigurate personalului angajat.

– Obligă angajatorului la plata către reclamant a sumei de…..pentru perioada …… reprezentând prejudiciu moral, precum și la plata sumei de 400 euro/lună ….. reprezentând prejudiciu moral începând cu data de ….. și până la data asigurării efective a condițiilor de muncă conforme cu normativele prevăzute de reglementările în vigoare.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate