You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Majorare pensie alimentara minor

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Se poate majora pensia de intreținere?

Principala problemă întâmpinată în cadrul dosarelor de divorț în care sunt implicați și copii minori, este generata de stabilirea cuantumului pensiei de întreținere în favoarea copilului/copiilor minori.

În principiu, odată cu stabilirea exercitării autorității părințești, instanțele judecătorești vor stabili contribuția fiecărui părinte la cheltuielile de creștere, educare, învățătură, pregătire profesională a copilului.

Legislația românească prevede obligația ambilor părinți, atât a tatălui, cât și a mamei, să de întreținere copilului lor minor, asigurându-i toate lucrurile necesare traiului, precum și educația, învățătura etc.

De unde provine această obligație?

Potrivit Codului civil, art. 513-534, obligația de întreținere este îndatorirea legală a unei persoane de a asigura altei persoane mijloace necesare traiului, educării și pregătirii profesionale.

În aceste condiții, fiind stabilită obligația legală de întreținere a copilului, se va avea în vedere atunci când se instituie obligația de plată a penisei de întreținere, locuința minorului.

Atunci cand locuința copilului a fost stabilită la domiciliul unuia dintre părinți, instanța de judecată trebuie să stabilească obligația părintelui cu care minorul nu locuiește permanent, de a contribui la cheltuieli de creștere, educare, învățătură și pregatire profesională, deoarece părintele la care locuiește minorul își va executa această obligație în natură, zilnic.

ATENȚIE! Obligația de întreținere a copilului se poate prelungi și după majoratul acestuia. Unul dintre motivele pentru care continuă această obligație este contiunuare studiilor de către copil. În aceste condiții, copilul care își continuă studiile poate beneficia de la părintele nerezident, cu care nu locuiește, de plata pensiei de întreținere până la vârsta de 26 ani.

O altă dilemă cu care ne întălnim des în practica juridică este cea generată de proveniența copilului, dacă copilul va beneficia de pensia de întreținere atunci când acesta este provenit din afara căsătoriei.

Codul civil nu distinge obligațiile părinților copiilor proveniți din căsătorie față de obligațiilor părinților copiilor proveniți din afara căsătoriei. În aceste condiții, drepturile copiilor, indiferent de proveniența acestora, sunt același.

Cine stabilește obligația de plată a penisiei de întreținere și cuantumul acesteia?

Dispozițiile legale în materie prevăd posibilitatea stabilirii acestor obligații pe cale amiabilă, la libera lor înțelegere.

Spre exemplu, se demarează procedura divorțului pe cale notarială și în cadrul acesteia trebuie sa se stabilească și apecte legale de copil: locuința acestuia, programul de vizită, stabilirea obligației de plată a pensiei de întreținere, cuantumul acesteia etc.

În contextul în care părinții copilului nu reușesc să ajungă la un acord, nu se înțeleg pe anumite aspecte, unica soluție de care aceștia dispun este introducerea unei acțiuni pe rolul instanțelor judecătorești.

Astfel, instanța de judecată stabilește, având la bază interesul superior al copilului, obligațiile fiecărui părinte în legătură cu copilul ( obligațiile bănești, obligații de creștere și educare etc.).

Care sunt criteriile în funcție de care se poate stabili cuantumul pensiei de întreținere?

Atunci când este introdusă acțiunea pe rolul instanțelor judecătorești, instanța va stabili obligațiile cu privire la pensia de întreținere în funcție de mai mulți factori.

Potrivit art. 529 Cod civil, atunci când pensia de întreținere este stabilită în sarcina unui părinte, cuantumul acesteia poate fi de până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii.

Spre exemplu, dacă părintele care este obligat la plata pensiei de întreținere realizează un venit net de 2000 lei pe lună, și are un singur copil aflat în întreținere, instanța de judecată va stabili în sarcina acestuia pensia de întreținere în cuantum de 500 lei.

Un alt criteriu avut în vedere de instanța judecătorească la stabilirea obligațiilor părinților, este cuantumul veniturilor pe care aceștia le au lunar. În situația în care părintele obligat la plata pensiei de întreținere nu înregistrează venituri atunci instanța va stabili în sarcina acestuia cuantumul pensiei de întreținere în raport cu venitul minim net pe economia națională.

În contret, salariul minim net în România este de 1346 de lei. Dacă părintele care nu înregistrează venituri are în întreținere un singur copil, atunci, în situația în care se va stabili obligația de plată a penisiei de întreținere în sarcina acestuia, îi va acorda copilului lunar suma de 336,5 lei.

ATENȚIE! Atunci când vorbim de numărul copiilor aflați în întreținere avem în vedere toți copii pe care îi are acel părinte, indiferent dacă sunt proveniți din căsătorie sau din afara căsătoriei.

Spre exemplu, un tată care are un copil aflat în întreținere dintr-o căsătorie anterioară și 2 copii cu actuala soție cu care se află în proces de divorț, la stabilirea pensiei de întreținere va fi avut în vedere și copilul rezultat din căsătoria anterioară.

Cuantumul pensiei de întreținere poate fi modificat chiar dacă a fost stabilit prin hotărâre judecătorească?

Chiar dacă obligațiile unui părinte au fost stabilite printr-o hotărâre judecătorească care a rămas definitivă, acestea pot fi modificate pe parcursul perioadei în care părintele nerezident este obligat la plată.

Care sunt criteriile în funcție de care pot solicita modificarea pensiei de întreținere?

Potrivit dispozițiilor art. 531 Cod civil, în situația în care se ivește o schimbare (mișorare sau majorare) în ceea ce privește mijloacele celui care prestează întreținerea și nevoia celui care o primește, obligațiile părintelui pot fi modificate.

În concret, dacă se înregistrează o schimbare a veniturilor obținute lunar, fie micșorare, fie majorare, se poate solicita instanței de judecată, printr-o acțiune modificarea obligațiilor părintelui nerezident.

Spre exemplu, dacă la data pronunțării hotărârii de către instanță, părintele care nu avea venituri și care a fost obligat la plata pensiei de întreținere în cuantum raportat la salariul minim net pe economie, iar după 2 ani acest părinte se angajează și obține venituri de 4000 lei lunar, atunci se poate solicita instanței de judecată majorarea cuantumului stabilit în sarcina părintelui nerezident.

Un alt exemplu poate fi dat de părintele care obținea venituri de 2800 lei la momentul pronunțării hotărârii și cuantumul pensiei a fost de 700 lei. În situația în care, după o anumită perioadă, acest părinte își pierde locul de muncă și nu mai are posibilitatea să achite cuantumul stabilit de instanță, acesta trebuie să introducă o acțiune de micșorarea obligațiilor bănești în favoare copilului, pensia de intreținere reportându-se la venitul minim net pe economie.

REȚINEȚI:

  • Obligația de întreținere a copiilor este o obligație legală;
  • Obligația de întreținere poate continua și în cazul copilului major care își continuă studiile;
  • Cuantumul pensiei și persoana care o va acorda se poate stabili pe cale amiabilă sau pe cale judecătorească;
  • Cuantumul pensiei de întreținere poate fi majorat sau mărit în funcție de veniturile pe care părintele obligat le are lunar dar și în funcție de numărul de copii pe care acesta îi are în întreținere.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate