You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Majorare pensie alimentara model cerere 2019

Bogdan Palade
Bogdan Palade

pensie de intretinere 2019

majorare pensie alimentara model cerere 2019

model cerere majorare pensie de intretinere copil

 

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul2 (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales3 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., personal/reprezentat prin mandatar convenţional/judiciar/reprezentant legal (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact4 …..,

 

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal5 ….., formulăm prezenta

5 Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut,

Cerere de chemare în judecată

prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună majorarea pensiei de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului prin sentinţa civilă nr. …., pronunţată de Judecătoria ….., la data de ….., în raport cu modificarea nevoilor creditorului întreţinerii şi/sau a mijloacelor financiare ale debitorului întreţinerii, pârâtul urmând a fi obligat la plata unei pensii de întreţinere lunare în cuantum de …../ în cota maximă permisă de lege în raport cu veniturile pârâtului/ la plata unei pensii de întreţinere într-o cotă procentuală de ….. % din venitul lunar al pârâtului.

În fapt, arătăm că…..

Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei. Se va indica hotărârea prin care s/a stabilit/majorat anterior pensia de întreţinere, precum şi schimbările care au intervenit în ceea ce priveşte mijloacele pârâtului (spre exemplu: schimbarea locului de muncă, majorarea salariului, obţinerea unor surse de venit suplimentare etc.) şi nevoia celui care o primeşte (spre exemplu: începerea de către copilul minor a pregătirii şcolare, modificarea stării de sănătate a creditorului, care presupune efectuarea de cheltuieli suplimentare etc.).

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 531 alin. (1) din C.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei  cu 1 martor, anume:…../ probei cu interogatoriul pârâtului.

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsa.

Data                                                                                                                                                                                       Semnatura

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate