You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Majorare pensie alimentara respinsa

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria Sector 3

Sentinta civila nr….

Pe rol se află soluționarea cauzei civile formulata de reclamantul …. in contradictoriu cu pârâta …., având ca obiect: majorare pensie alimentara

La apelul nominal, Facut în ședință publică, s-a prezentat pârâta, asistată de avocat substituent, lipsă fiind reclamantul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a ficut referatul cauzei de catre grefierul de ședința, după care :

În conformitate cu prevederile art. 219 alin. (1) C.proc.civ., instanța procedează la verificarea identității pârâtei, datele cu caracter personal fiind consemnate în caietul grefierului de ședință.

Verificându-și competența conform dispozițiilor art. 131 C.proc.civ., la primul termen de judecată, instanța constată că Judecătoria Sectorului 3 București este competentă general, material și teritorial să soluționeze cauza.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau excepții de invocat, instanța acordă cuvântul asupra probatoriului.

Pârâta, prin avocat Palade Bogdan, solicită încuviințarea probei cu înscrisuri. Totodată, în situația în care reclamantul insistă în proba cu interogatoriul pârâtei, solicită încuviințarea acestei probe.

În temeiul art. 258 coroborat cu art. 255 Cod procedură civilă, încuviințează proba cu înscrisuri pentru ambele părți ca fiind concludentă și ducând la soluționarea cauzei, și respinge proba cu interogatoriul având în vedere că reclamantul nu s-a prezentat la acest termen de judecată.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau excepții de invocat sau probe de administrat, instanța acordă cuvântul asupra fondului.

La interpelarea instanței, pârâta precizează că a avut o relație foarte bună cu fiul său până de curând, însă acum nu mai vrea să vorbească cu ea. Crede că a fost întors de tată împotriva ei. Apreciază că acest lucru nu are legătură cu faptul că acum are o nouă relație.

Pârâta, prin avocat, solicită respingerea acțiunii ca neîntemeiată având în vedere că nu a obținut venituri. Totodată, precizează că nu-și permite cheltuielile pentru investigațiile medicale. În final, solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. Instanța reține cauza în pronunțare.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei in data de 22.08.2019, sub nr…../301/2019, reclamantul …., in contradictoriu cu pârâta ….. , mama sa, a solicitat majorarea pensiei de intretinere la care aceasta a fost obligata prin Acordul parental incheiat cu ocazia divortului .

In motivarea cererii sale reclamantul arata ca este student la Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare, studiind la forma cu frecventa, cursuri de zi. Parintii sai au divortat in anul 2015, conform Certificatului de Divort nr…../ 14.12.2015 eliberat de NP mariana Dumitru. Prin acordul parental mama-parata s-a obligat sa plateasca o pensie de intretinere in favoarea fiului sau , de 250 lei lunar, suma care nu este in acord nici cu veniturile realizate de aceasta si nici cu nevoile reclamantului. In prezent reclamantul locuieste cu tatal sau care ii acorda intretinere in natura, asigurandu-i conditii de locuit, hrana, acces la utilitati si imbracaminte.

In drept, au fost invocate si reproduse art. 114 C. proc. Civ, art. 522 si urm. C civil.

In dovedire,a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si cu interogatoriul paratei Au fost depuse la dosar, in copie xerox, urmatoarele : CI reclamant, legitimatie de student vizata la zi, certificat de divort, Acord parental ( f. 10-29) .

Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

La data de 12.09.2019 parata a depus la dosar intampinare ( f. 33-34) prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea intampinarii parata a aratat ca intr-adevar este mama reclamantului, copil rezultat din casatoria cu ….. La data desfacerii casatoriei fostii soti nu au efectuat partajul bunurilor comune , toate acestea ramanand in folosinta gratuita a sotului si a reclamantului. In prezent parata are probleme de sanatate care o impiedica sa aiba un loc de munca stabil si sa realizeze venituri , asftel incat cateodata s-a aflat in imposibilitate de a achita si suma de 250 lei lunar. Cu toate acestea, cu ajutorul actualului sot, a reusit sa achizitioneze pentru reclamant un telefon mobil de ultima generatie, o placa de baza pentru calculatorul acestuia in cuantum de 2500 lei si i-a dat personal sume de bani, fara a intocmi chitanta deoarece a a vut toata increderea in el datorita relatiei personale mama-fiu.

Astfel, arata ca nu din rea-credinta nu este de acord cu majorarea pensiei de intretinere , ci din cauza faptului ca nu are mijloacele financiare pentru a acoperi cerintele fiului sau.

In drept, a invocat dispozitiile art. 527 alin. I si 2 si art. 529 alin. I Cod civil.

In dovedire, a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si cu interogatoriul reclamantului pentru a dovedi sumele de bani si bunurile pe care le-a cumparat acestuia de-a lungul timpului .

In cauza a fost administrata proba cu inscrisurile depuse de catre parti, inclusiv acte medicale depuse de catre parata in dovedirea starii sale de sanatate ( f. 47-49) si adeverinta de venit pe anul 2019.( f. 50)

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

In fapt, reclamantul …. , in varsta de 20 de ani, nascut               la data de 04.1 1.1999, este fiul paratei , copil din casatorie, astfel cum atesta certificatul de divort si Acordul parental depus la dosar, coroborate cu sustinerile partilor. Reclamantul se afla in continuarea studiilor, la Universitatea Politehnica din Bucuresti , anul I, cursuri de zi. Acesta locuieste cu tatal sau si este intertinut de tata. Mama-parata si-a asumat plata unei pensii de intretinere in cuantum de 250 lei pana cand fiul sau va finaliza studiile , fara a depasi 26 de ani .

In ceea ce priveste veniturile paratei, din inscrisurile depuse la dosar rezulta ca in anul 2019 aceasta nu a realizat nici un fel de venituri impozabile . Actele emdicale atesta faptul ca parata are o forma severa de Psoriazis vulgar pentru acre urmeaza tratament .

Mai retine instanta si faptul ca reclamantul nu s-a prezentat in instanta , desi avea cunostinta de apararile pe care parata le-a facut , in sensul ca aceasta , in virtutea unei firesti relatii mama-fiu, a contribuit si in natura Ia acoperirea nevoilor fiului sau .

In drept, instanta retine incidenta urmatoarelor texle legale din noul Cod civil:

art. 499: (3) Părinții sunt obligați să îl întrețină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani.

(4) În caz de neînțelegere, întinderea obligației de întreținere, felul și modalitățile executării, precum și contribuția fiecăruia dintre părinți se stabilesc de instanța de tutelă pe baza raportului de anchetă psihosocială.

art. 524:Are drept la întreținere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreține din munca sau din bunurile sale.

art. 53(): (l ) Obligația de întreținere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională.

  • Dacă obligația de întreținere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanța de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreținere, stabilită în bani.
  • Pensia de întreținere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreținere. Dispozițiile art. 529 alin. (2) și (Â) rămân aplicabile.

art. 531 :(l) Dacă se ivește o schimbare în ceea ce privește mijloacele celui care prestează întreținerea și nevoia celui care o primește, instanța de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micșora pensia de întreținere sau poate hotărî încetarea plății ei.

(2) Pensia de întreținere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației.

art. 532: Pensia de întreținere se datorează de la data cererii de chemare în judecată.

Avand in vedere situatia de fapt retinuta mai sus, instan ta apreciaza ca in cauza nu se justifica majorarea pensiei de intretinere raportat la faptul ca parata nu realizeaza nici un fel de venituri din munca ( nu este salariata ) datorita unei stari de sanatate precare. Pe de alta parte, nici reclamantul nu a diovedit care sunt nevoile sale care arman neacoperite de catre tata sau de catre mama, prin contributiile acestora in natura, tinand cont si de faptul ca reclamantul se foloseste de o serie de bunuri care sunt si coproprietatea paratei , aspect necontestat.

Fata de solutia respingerii actiunii ca neintemeiate, in baza art. 453 C. proc. Civ., instanta va obliga reclamantul sa plateasca paratei cheltuielile de judecata avansate de aceasta in prezenta cauza, cheltuieli pe care le va reduce conform art. 451 C. porocv.l civ., tinand cont de complexitatea cauzei, de numarul de termene acordate in instanta si de activitatea efectiv desfasurata de aparatorul paratei, la suma de 1000 lei onorariu avocat ( de la 1200 lei ) conform facturilor fiscale si chitantelor de plata depuse in original la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Respinge acțiunea formulata de reclamantul ….in contradictoriu cu pârâta …., cu domiciliul procesual ales la CI Palade Bogdan cu sediul în Bucuresti. Str. Ițcani. Nr. 20. Et. l . Ap. 4. Sector 2. ca neîntemeiată avand ca obiect majorare pensie intretinere.

Obliga reclamantul sa plătească paratei 1000 lei cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu redus avocat.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare.

Pronunțată astăzi, 08.11.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate