You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Model contestatie la executare 2019

Bogdan Palade
Bogdan Palade

model contestatie la executare 2019

JUDECĂTORIA SECTOR …..

Domnule Preşedinte,

Subsemnata, ……, dom. in Mun. Bucuresti, Sector 6, ….., numar telefon:….., email:…..

În contradictoriu cu:

 •   AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 6, cu sediul în București, Sector 6, Str. Drumul Taberei, nr. 18, tel: 0214137790, E-mail: asistenta@taxelocale6.ro;

in temeiul art. 260 din codul de procedură fiscală și următoarele formulez prezenta:

CONTESTAȚIE LA EXECUTARE

Prin care solicit onoratei instanțe să pronunțe o hotărâre prin care să dispună:

 1. Anularea tuturor actelor și a formelor de executare silită pornite împotriva subsemnatei – titlurile executorii …. nr. ….. si PF nr. ….., Adresa de infiintare a popririi nr…… din data de …..
 2. Suspendarea executarii silite in temeiul art 719 C. p. civ.
 3. Obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză, în temeiul art. 453 alin.(1) Cod proc. civ.

Pentru următoarele motive:

 SITUAȚIA DE FAPT:

(1)                 Subsemnata, la data de 10.12.2018 am fost instiintata cu privire la faptul ca s-a dispus infiintarea popririi nr. ….. prin emiterea unei adrese catre…….. Sector 6, fara ca eu sa datorez aceste sume.

(2)                Tin sa precizez faptul ca, impotriva PV: ….. am formulat plangere contraventionala, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, dosar nr. ……. avand termen de judecata in data de 18.03.2019.

(3)                Impotriva PV: ……. am formulat plangere contraventionala, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, dosar nr. …., instanta dispunand inlocuirea amenzii cu avertisment.

 

2   IN LEGATURA CU TEMEINICIA PREZENTEI

2.1    Nerespectarea procedurii privind începerea executării silite

(4)                 Trebuie precizat că subsemnata nu am primic nicio notificare / adresă / somație din partea intimatei cu privire la eventuale obligații fiscale neachitate de către mine.

(5)                Potrivit art. 230 din Codul de procedură fiscală:

,,(1)Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul sau nu se notifică organul fiscal cu privire la intenţia de a demara procedura de mediere, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare silită.’’

(6)                Or în prezenta cauză nu a fost emisă nicio somație către subsemnata, eu luând cunoștință despre începerea executării silite împotriva mea, prin emiterea unei adrese catre …… Sector 6.

(7)                Mai mult decat atat, Conform art 260 din Codul de procedura fiscala „ (1) Persoanele interesate pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare silită, precum și în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condițiile legii. (3) Contestația poate fi făcută și împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanță judecătorească sau de alt organ jurisdicțional și dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.

(8)                Pentru acest motiv, procedura executării silite este nelegală și netemeinică.

3     IN LEGATURA CU SUSPENDAREA EXECUTARII SILITE

 • Conform art 719 alin 1 C. p. civ “pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, la solicitarea partii interesate si numai pentru motive temeinice, instanta competenta poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odata cu contestatia la executare sau prin cerere separata.”
 • Avand in vedere faptul ca impotriva PV: ……am formulat plangere contraventionala, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, dosar nr. 1….., iar in data de …..este stabilit primul termen de judecata iar impotriva PV: …… am formulat plangere contraventionala, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, dosar nr. ……., instanta a dispus inlocuirea amenzii cu avertisment, consider sa solicitarea subsemnatei cu privire la suspendarea executarii silite este intemeiata.

 

Față de aspectele învederate, solicit admiterea prezentei contestații la executare și:

 1. Anularea tuturor actelor și a formelor de executare silită pornite împotriva subsemnatei – titlurile executorii PBY nr. …. si PF nr. ….. Adresa de infiintare a popririi nr. ….din data de …..
 2. Suspendarea executarii silite in temeiul art 719 C. p. civ.
 3. Obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză, în temeiul art. 453 alin.(1) Cod proc. civ.

Temeiuri de drept:  Codul de procedură fiscală;

În Probaţiune:  înscrisuri;

Anexez:

 • CI
 • adresa de infiintare a popririi nr. …
 • extras de pe portalul instantei dosar nr. ….
 • sentinta civila nr. ….. pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. ….

Solicităm aplicarea art. 223 CPC raportat la art.  411 alin 1, pct. 2, teza a doua CPC, privind judecarea cauzei și în lipsa noatră de la dezbateri.

 

 

DATA                                                                           SEMNATURA

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI SECTOR 6

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate