You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Model contestatie la executare

Bogdan Palade
Bogdan Palade

model contestatie la executare 2019

La ce trebuie sa fii atent cand soliciti anularea executarii silite?

Practica Tribunalului Bucuresti intr-un dosar de contestatie la executare silita solutionat definitiv:

Decizia civila nr…

Analizând sentinta atacată prin prisma motivelor de apel invocate de apelantul contestator, tribunalul apreciază că apelul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Apelantul-contestator a învestit instanța de fond cu o contestație la executare prin care a invocat excepția lipsei calității de reprezentant al SC ….. SRL, lipsa caracterului executoriu al titlului de creanță, prescripția dreptului de a obține executarea silită și lipsa caracterului cert, lichid și exigibil al creanței invocate de creditoare.

Acestea sunt motive de contestație la executare propriu-zisă și, în consecință, trebuiau invocate de contestator în termenul prevăzut de art. 715 alin. 1 pct. 3 NCPC, de 15 zile de la data când debitorul a primit încheierea de încuviințare a executării sau somația ori de la data când a luat cunoștință de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviințare a executării și nici somația sau executarea se face fără somație.

Împrejurarea că apelantul contestă numai actele de executare efectuare în anul 2018 nu prezintă relevanță în condițiile în care motivele de contestație la executare invocate (excepția lipsei calității de reprezentant al SC….SRL, lipsa caracterului executoriu al titlului de creanță, prescripția dreptului de a obține executarea silită și lipsa caracterului cert, lichid și exigibil al creanței invocate de creditoare) existau la data primirii încheierii de încuviințare a executării silite,

În acest sens, în mod corect instanța de executare, având în vedere că debitorul contestă însăși executarea silită (motivele vizând caracterul creanței și lipsa calității de creditor) a reținut incidența dispozițiilor art. 715 alin. 1 pct. 3 NCPC.

Având în vedere data primirii încheierii de încuviințare a executării (23.11.2015 fila 56 din dosarul de fond) și data formulării contestației la executare (03.08.2018- fila 23

Mai mult decât atât, chiar clacă a interpretat cererea ca fiind o contestație la întreaga executare silită, instanța a considerat în mod greșit că actele de executare efectuate în anul 2018 au fost contestate tardiv, Astfel, în situația în care instanța a interpretat că cererea reprezintă o contestare a întregii executări silite, aceasta trebuia să respingă în parte cererea ca fiind tardivă, în ceea ce privește actele de executare efectuate anterior anului 2018 și să analizeze cauza pe fond pentru actele de executare efectuate în 2018 și pentru care, fără nicio urmă de îndoială, contestația a fost formulată în termenul de 15 zile.

Executarea silită continuată împotriva apelantului este nelegală deoarece mandatarul SC ….. SRL nu mai are calitate de reprezentant în urma Deciziei ÎCCJ nr. 9 din 4 aprilie 2016 dată de completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.400 din 26 mai – ce devine obligatorie pentru instanțe odată cu publicarea acesteia, precum și a Deciziei ÎCCJ nr. 19 din 19 martie 2018.

După cum se poate observa din înscrisurile existente la dosar, executarea silită a fost continuată împotriva apelantului de o persoană juridică ce nu avea, potrivit deciziilor menționate, calitatea și capacitatea de a o reprezenta pe creditoare.

Având în vedere aceste aspecte, se consideră că executarea silită începută împotriva mea, a fost continuată de o persoană care nu avea dreptul prevăzut de lege pentru a efectua o astfel de procedură astfel că, din punctul meu de vedere, executarea silită este nelegală.

Instanța de fond a omis să analizeze și să dea o soluție acestei probleme puse în discuție de apelant, acesta fiind încă un motiv de nelegalitate al hotărârii apelate.

Ținând seama de motivele cererii de apel, apelantul solicită anularea hotărârii atacate, iar în rejudecare pronunțarea unei soluții pe fond în sensul admiterii contestației la executare.

Intimata a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, reiterând argumentele expuse în întâmpinarea depusă în dosarul de fond.

din dosarul de fond), tribunalul, în acord cu instanța de fond, reține că, în speță, contestația la executare este tardiv formulată, fiind promovată după împlinirea termenului de 15 zile de la primirea încheierii de încuviințare a executării.

În raport de menționatele considerente de fapt și de drept, tribunalul apreciază că apelul este nefondat și în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 1 NCPC îl va respinge inclusiv sub aspectul cererii accesorii de acordare a cheltuielilor de judecată, în conformitate cu dispozițiile art. 453 NCPC.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge ca nefondat apelul formulat de apelantul,,,,,,,,împotriva sentinței civile nr…../14.06.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București în dosarul nr….. în contradictoriu cu intimata ….

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 30 Mai 2019.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate