You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Modificare program vizitare minor custodie comuna

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat Bucuresti:

Hotarare judecatoareasca modificare program de vizita tata:

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

In fapt, prin certificatul de divorț ….a fost desfăcută căsătoria părților și prin convenția nr …. accesorie părțile au stabilit ca autoritatea părintească asupra minorei …., născută la data de …..să se exercite în comun de ambii părinți, locuința acesteia a fost stabilită la mamă, , tatăl a fost obligat la plata unei pensii de Întreținere având dreptul de a menține legături personale cu minora a doua si a patra săptămână din luna începând de vineri de la ora 20.00 și până duminica la ora 20,00 si distinct in cursul vacantelor.

După divorț minora a locuit la adresa mamei, însă o parte din timp, mai ales in ultima perioada, parata a fost detașata la ….. si a locuit o perioada acolo, revenind acasă de regula in Week-end. In  cest timp de copil s-a ocupat bunica maternă, iar pe durata vacantelor minora a fost cu mama ei la Slatina. Tatăl a avut acces la minora chiar si in afara programului de legături personale, însă relația dintre părinți este in continuare fragmentata de tensiuni, așa cum rezulta din comunicările telefonice depuse la dosar. De asemenea părțile au apelat și la serviciile de consiliere oferite de către DGASPC însă parata a renunțat la derularea programului de consiliere a minorei, apreciind ca nu mai este necesară. Minora are o relație buna cu ambii părinți așa cum rezulta din depozițiile martorilor.

In cursul acestui an, reclamantul si-a achiziționat o locuința in același imobil cu parata, pentru a fi mai aproape de fiica lui, fiind depus in acest sens la dosar contractul de vânzare cumpărare …. privitor la un apartament cu 3 camere.

Parata a precizat ca in viitor deplasările la …. vor fi mai rare si mai scurte, dat fiind si ca  este însărcinată si va beneficia de concediu pentru creșterea copilului.

Conf. art. 403 cod civ în cazul schimbării împrejurărilor, instanta de tutelă poate modifica  măsurile cu privire la drepturile și’ îndatoririle părintilor divorfałifałă de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinți sau a unui alt membru de familie, a copilului, a institutiei de ocrotire, a instituției publice specializate pentru protecfia copilului sau a procurorului.

Conf. art. 497 cod civil dacă afectează exercitiul autoritătii sau al unor drepturi părintești, schimbarea locuintei copilului, inłprełmă eu părintele la care locuiește, nu poate avea loc decât cu acordul prealabil al celuilalt părinte.(2) În caz de neînfelegere între părinti, hotărăște instanta de ttłtelă potrivit interesului superior al copillłlui, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială și ascultându-i pe părinti.

Potrivit art. 400 C.civ., locuința copilului se stabilește de principiu la părintele cu care minorul locuiește în mod statornic sau, dacă până la divorț acesta a locuit cu ambii părinți, la unul dintre ei, ținând seama de interesul său superior. In acest sens are prioritate înțelegerea dintre părinți instanța fiind chemata numai in subsidiar sa reglementeze acest aspect in cazul in care exista divergență sau daca este afectat interesul superior al copilului. In cazul de față părinții au stabilit deja amiabil locuința minorei la mama prin convenția notariala accesorie divorțului. Din materialul probator nu au rezultat elemente suficient de concrete care sa impună modificarea acestei situații.

Chiar daca mama a lucrat o perioada in alta localitate, situația a fost una temporară care in prezent este pe cale de a se finaliza, iar minora nu a fost neglijata in acest interval. Martora a relatat ca in vacante copilul a mers cu mama ei la… si in restul timpului s-a aflat in grija bunicii materne, fiind bine îngrijita. Faptul ca pe timpul săptămânii mama se afla la munca in alta localitate nu echivalează cu neglijarea copilului. Este adevărat ca in acest interval tatăl ar fi putut sa preia temporar locuința minorei însă numai in baza înțelegerii părților, parata nefiind însă de acord cu o astfel de variantă, existând si argumente justificate in susținerea acestei opinii, legate de faptul ca locuința reclamantului se afla mai departe in alta parte a orașului si era mai puțin spațioasa, oferind astfel condiții locative inferioare. Prin urmare nu se poate considera ca decizia mamei a fost una discreționară. Pe de alta parte simpla dorința a tatălui de a prelua locuința minorei nu este suficienta, chiar daca acesta si-a achiziționat o locuința in același bloc cu pârâta.

In aceste condiții apreciem ca nu se impune schimbarea locuinței minorei la tata. Pentru aceleași motive apreciem ca nu se impune nici stabilirea locuinței alternative a minorei cate o luna la fiecare părinte, in primul rând pentru ca aceasta nu este reglementata expres de legislație si nici stabilita pe cale jurisprudențiala decât in situații de excepție, particulare, pentru motive întemeiate care favorizează o astfel de varianta locativa. In cazul de față nu exista nici un impediment pentru menținerea actualei situații locative.

Cu privire la ce de-al doilea aspect legat de programul de vizitare, alături de cele de la art. 403 cod civ sunt relevante si prev. art. 401 cod civil in raport cu care, părintele sau, după caz, părinții separati de copilul lor au dreptul de a avea legături personale cu acesta. Același drept este prevăzut si de art. 14 din legea 272/2004 – copilul are dreptul de a mentine relatii personale și contacte directe cu părintii, rudele, precum și cu alte persoane fată de care copilul a dezvoltat legături de atașament.. (2) Copilul are dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relatii personale cu acestea, precum și cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viata de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior.

  • Părintii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relatiile personale ale acestuia cu bunicii, fratii și surorile ori cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viata de familie, decât în cazurile în care instanta decide în acest sens, apreciind că există motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului.
  • In caz de neînlelegere între părinti cu privire la modalitătile de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu copilul, instanta va stabili un program în funcție de vârsta copilului, de nevoile de îngrijire și educare ale acestuia, de intensitatea legăturii afective dintre copil și părintele la care nu locuiește, de comportamentul acestuia din urmă, precum și de alte aspecte relevante în fiecare caz in parte.

In cazul de față exista o schimbare a împrejurărilor față de momentul semnării convenției accesorii divorțului determinata pe de o parte de schimbarea locuinței reclamantului si mutarea acestuia in același imobil cu parata, fiind astfel mult mai aproape de minora, astfel ca extinderea programului stabilit este posibila fără afectarea semnificativa a copilului sau a părinților acestuia.

Pentru aceste motive apreciem ca extinderea solicitata de reclamant este întemeiată astfel ca instanța va stabili ca programul de la sfârșitul săptămânii stabilit prin convenția nr …. fie prelungit urmând să înceapă de miercuri de la ora 16,00 si se va încheia luni dimineața la ora 08:00 când minorul va fi dusa la gradiniță/scoala.

In acest mod tatăl se va putea implica si in activitățile extrașcolare ale minorei si in cele legate de pregătirea temelor si desfășurarea unor activități recreative fiica lui, contribuind astfel la consolidarea legăturii afective.

In concluzie instanța va admite in parte acțiunea si va dispune modificarea programului stabilit ițial conform celor de mai sus.

In ceea ce privește cheltuielile judiciare, având in vedere admiterea in parte acțiunii, instanța dispune conf. art. 453 cod.proc.civ. ca sumele avansate de părți cu acest titlu să rămână în sarcina acestora.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite in parte acțiunea civilă formulată de reclamantul …..si în consecință:

Modifică programul de legături personale al tatălui din convenția nr …. in sensul ca în doua si a patra săptămâna din luna programul va începe de miercuri de la ora 16,00 si se încheia luni dimineața la ora 08,00. Restul programului stabilit rămâne neschimbat.

Respinge in rest acțiunea.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate