You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Motive suspendare executare silita

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria Sector 3 – motive suspendare executare silita:

Analizând cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatoare, instanta retine următoarele :

Prin Încheierea pronuntată la data de 07.08.2019 în dosarul nr….. al Judecătoriei Sector 3 Bucuresti, instanta a încuviintat executarea silită prin toate formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la concurenta creantei în sumă de 36.991 lei reprezentând drept de creantă, înscris în titlul executoriu reprezentat de Certificat de mostenitor nr. …./02.1 1.2018, autentificat de Notar Public …., sume ce vor fi actualizate si la care se adaugă cheltuielile de executare silită, la cererea creditoarei …..,

Prin Certificatul de mostenitor nr…../02.1 1.2018 eliberat de pe urma defuncutul….. s-a constatat un pasiv succesoral constând din cota parte de 1/2 din suma de 53.069 credit + 20.914 lei dobânda reprezentând drept de creantă pentru ratele achitate în timpul căsătoriei cu fosta sotie ….

Conform art. 719 alin.4 pct. I Cod proc.civilă, invocat de contestatoare în sustinerea cererii de suspendare executare, suspendarea executării este obligatorie si cautiunea nu este necesară dacă hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu.

Potrivit art. 639 alin. I Cod proc.civilă, actul autentificat de notarul public care constată o creanta certă, lichidă si exigibilă constituie titlu executoriu, legea arătând ce se întelege prin caracterul cert, lichid si exigibil al creantei puse în executare la art. 663 Cod proc.civilă.

Având în vedere aceste dispozitii legale, înscrisul care se execută în dosarul de executare nr……, reprezentat de Certificatul de mostenitor nr. …./02.11.2018 si faptul că executarea silită a fost declansată pentru recuperarea sumei 36.991 lei înscrisă cu titlu de pasiv succesoral, instanta apreciază că în spetă există indicii privind existenta cazului de suspendare obligatorie a executării silite prevăzut la art.719 alin.4 pct. I Cod proc.civilă.

Prin urmare, instanta va admite cererea de suspendare a executării silite si va dispune suspendarea executării silite din dosarul de executare nr. …. al BEJA …. până la solutionarea contestatiei la executare care face obiectul dosarului nr. ….,

Conform art. 719 alin,8 Cod procedură civilă, prezenta încheiere se va comunica din oficiu si de îndată către BEJA ….

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate