You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Onorariu avocat CEDO

Bogdan Palade
Bogdan Palade

onorariu avocat cedo

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în Cauza Ana Ionescu și alții împotriva României.

Cu unanimitate, Curtea a constatat încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adica:

  • ”Protecţia proprietăţii:

– Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

– Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.”

România trebuie să plătească reclamanților următoarele sume:
– Ana Ionescu (prin moștenitorul Adrian Iancu) – 202.500 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 2700 de euro pentru cheltuieli.
– Rodica Tănase – 56.900 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Sandu Bart, Ana Bart – 8570 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Petru Nicolae Albu, Mariana Silvia Albu, Daniela Șandru, Traian Petru Mihăilă, Ileanca Viorica Oancea, Sanda Zoe Mihăilă – 43.200 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Nicolae Veniamin și Lascăr Veniamin – 569.521 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Marta Berling – 72.000 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 3300 de euro pentru cheltuieli.
– Ștefan Nuță – 69.300 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 299, 43 de euro pentru cheltuieli.
– Silvia Alevra, Eugenia Alevra, Ioana Alevra, Constantin Alevra, George Aurel Alevra – 252.000 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 1800 de euro pentru cheltuieli.
– Irinel Maria Băjenaru, Gabriela Rusu, Ioana Poenaru – 106.970 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 2275 de euro pentru costurile și cheltuieli.
– Roxana Isabella Lya Ghiață – 121.500 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Mihai Sorin Rădulescu, Radu Florin Rădulescu – 648.773 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Eva Margareta Curticean – 156.749 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Doina Eugenia Varna – 34.000 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 2175 de euro pentru costurile și cheltuieli.
– Jenica Guran, Dumitru Dan Guran, Cristian Mihail Guran, Aurelia Ionescu – 85.000 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.
– Nicolae Simizeanu, Simona Maria Ciobanu, Nina Vivance Gabriela Simizeanu, Radu Marius Simizeanu – 78.000 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 2150 de euro pentru costurile și cheltuieli.
– Șerban Vlad Bărcănescu – 45.000 de euro cu titlu de prejudiciu material, 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral și 1950 de euro pentru costurile și cheltuieli.
– Marin Moise – 80.000 de euro cu titlu de prejudiciu material și 5000 euro cu titlu de prejudiciu moral.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate