You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Ordinul de protectie provizoriu

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ordinul de protectie provizoriu – modalitate de combatere a violentei domestice

Pentru stoparea unor astfel de agresiuni, in data de 21 iulie 2018, a intrat in vigoarea Legea 174/2018 prin care a fost modificata si completata Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, in cadrul careia a fost introdus ordinul de protectie provizoriu.

Acest ordin se poate emite de catre un politist, in situatia in care, integritatea fizica ori psihica a unei persoane, este pusa in pericol de catre un membru de familie.

Astfel, prin acest act normativ, cu caracter de noutate, a fost reglementat in mod expres dreptul politistului de a patrunde in locuinta, chiar si fara acordul proprietarului sau al reprezentantului societatii, fiind astfel protejat dreptul la viata si integritate fizica si psihica al victimei.

 1. Procedura de emitere a ordinului de protectie provizoriu

Ca sa dea un ordin de protectie provizoriu, politistul se va folosi mai intai de un formular de evaluare a riscului, in care se regasesc mai multe intrebari la care trebuie sa raspunda victima si, in functie de raspunsuri si de constatarile sale, acesta stabileste daca se impune sau nu emiterea ordinului provizoriu.

In ipoteza in care, desi victima unei agresiuni fizice, aceasta nu doreste emiterea unui ordin de protectie, insa politistul  are obligatia sa-i puna in vedere ca are oricand deschisa posibilitatea de a cere un ordin de protectie obisnuit, punandu-i chiar la dispozitie un formular in acest sens.

Politistul care a emis ordinul, are obligatia de a sesiza  parchetul de pe langa judecatoria competenta in a carei raza teritoriala a fost emis, in termen de 24 de ore de la data emiterii, avand totodata obligatia ca pe baza documentelor inaintete, sa determine intr-un termen de pana la 48 de ore daca este necesara mentinerea ordinului sau nu.

In cazul in care constata ca nu mai este necesara mentinerea masurilor de protectie dispuse, procurorul poate dispune motivat incetarea masurilor de protectie. Procurorul comunica acest lucru de indata unitatii de politie care a inaintat ordinul de protectie provizoriu, care ia masuri pentru informarea imediata a persoanelor ce faceau obiectul acestuia.

In ipoteza confirmarii ordinului provizoriu, procurorul il inainteaza impreună cu toate documentele ce au stat la baza acestuia, judecatoriei competente in a carei raza a fost emis, insotit cu o cerere de solicitarea a acordarii unui ordin obisnuit de protectie.

Ordinul provizoriu se poate dispune pentru o perioada de 5 zile, urmand ca acesta sa se prelungeasca pana la data emiterii ordinului obisnuit, in situatia in care exista o astfel de solicitare.

 1. Instanta competenta

In situatia in care se solicita emiterea unui ordin de protectie dupa expirarea celui provizoriu emis de catre politistul de caz, competenta de emiterea apartine judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta victima.

 1. Ce masuri pot fi impuse?

In scopul inlaturarii starii de pericol, politistul poate impune una sau mai multe obligatii/interdictii indicate in mod expres de lege, precum:

 • evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate.
 • reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei ( aceasta măsura are în vedere cazurile în care cei agresaţi au ales sau au fost obligaţi să părăsească locuinţa pentru a evita continuarea sau repetarea comportamentului agresiv);
 • limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima
 • obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate.
 • interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic.
 • interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
 • obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
 • încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

In ipoteza in care se ajunge la situatia in care se solicita instantei emiterea unui ordin de protectie, aceasta poate dispune si cu privire la alte masuri:

 • ca agresorul să suporte şi contravaloarea chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială;
 • obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie
 • poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

 

 1. Durata masurilor de protectie

Daca in cazul ordinului de protectie provizoriu, durata masurilor de protectie este de 5 zile, in cazul celui dispus de catre instanta de judecata este de maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a ordinului de protectie.

Chiar daca decizia nu indica in mod expres durata masurilor luate, ele vor intra in vigoare pentru o perioada de 6 luni de la data emiterii.

 1. Cine poate solicita emiterea unui ordin de protectie?

Titularul cererii de emitere a unui astfel de ordin este insasi victima. Cererea poate fi introdusa personal sau prin reprezentant legal si este scutita de taxa judiciara de timbru.

In mod alternativ, cererea poate fi introdusa in numele victimei si de:

 • procuror;
 • reprezentantul autoritatii sau structurii competente, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, cu atributii in materia protectiei victimelor violentei în familie;
 • reprezentantul oricaruia dintre furnizorii de servicii sociale in domeniul prevenirii si combaterii violentei în familie, acreditati conform legii, cu acordul victimei.
 1. Procedura de emitere a ordinului de protectie de catre instanta de judecata

Cererea de emitere a unui ordin de protectie se judeca de urgenta, in camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie. Citarea partilor se face potrivit regulilor privind citarea in cauze urgente.

In caz de urgenta deosebita (de exemplu, atunci cand riscurile pentru integritatea sau poate chiar pentru viata victimei agresiunii sunt iminente), instanta poate emite ordinul de protectie chiar in aceeasi zi, pronuntandu-se pe baza cererii si a actelor depuse, fara concluziile partilor.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate