You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Pensie alimentara 2020

Bogdan Palade
Bogdan Palade

pensie alimentara 2020

Cum se calculeaza pensia alimentara in 2020?

 

TRIBUNALUL BUCUREȘTI – SECȚIA A-V-A CIVILĂ

Dosar nr…..

Decizia nr…..

Pe rolul Tribunalului se află soluționarea apelului civil declarat de apelantul pârât ….., împotriva sentinței civile nr. …./28.02.2019 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București în dosarul nr. …. în contradictoriu cu intimatul reclamant …., având ca obiect pensie alimentara 2020.

La apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă apelantul pârât prin avocat în temeiul împuternicirii avocațiale aflată la fila nr. …. din dosar, lipsă fiind intimata reclamantă.

Procedura de citare a părților este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care prezintă instanței obiectul cauzei și stadiul procesual, după care:

Nemaifiind alte cereri de formulat, sau probe de administrat, tribunalul în temeiul art. 244 C.pr.civ constata finalizată cercetarea judecătorească și în temeiul art. 392 C.pr.civ declară deschise dezbaterile asupra cererii de apel.

Apărătorul apelantului pârât solicită admiterea apelului, astfel cum a fost formulat, stabilirea unui cuantum al pensiei de întreținere, raportat la nevoile reclamantei, având în vedere că părțile sunt obligate în solidar la asigurarea traiului și educației copilului, inclusiv după ce acesta devine major, dar își continuă studiile până la vârsta de 26 de ani. De asemenea, solicită respingerea ca nefondată a cererii de stabilire a cuantumului pensiei de întreținere la 1/4 din veniturile lunare, apreciind că este un cuantum excesiv. Nu solicită cheltuieli ide judecată.

Tribunalul, în temeiul art. 394 C.pr.civ declară dezbaterile închise și reține cauza în pronunțare.

După închiderea dezbaterilor se prezintă apărătorul intimatei …., care depune la dosar chitanța privind cheltuielile de judecată, reprezentând onorariul de avocat.

Tribunalul deliberand asupra cauzei retine urmatoarele:

Prin sentința civilă nr…..din 28 februarie 2019 a Judecătoriei Sectorului 5 București s-a dispus obligarea pârâtului …. la plata către reclamanta …. a unei pensii de întreținere în cuantum de 1/4 din venitul net lunar al pârâtului, dar nu mai puțin de 1/4 din venitul minim pe economie, de la data de 24 octombrie 2018 și până la finalizarea studiilor de către reclamantă, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

În motivare s-a reținut că reclamanta este fiica majoră a pârâtului și se află în continuarea studiilor. Mama reclamantei obține venituri la nivelul venitului minim pe economie; instanța a reținut că pârâtul nu a făcut dovada veniturilor pe care le obține.

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel pârâtul, care a solicitat ca pensia de întreținere să fie stabilită într-un cuantum raportat la nevoile reclamantei.

În motivare apelantul a arătat că părinții sunt obligați solidar să acorde copilului întreținere, că instanța nu a cuantificat starea de nevoie a reclamantei, că stabilirea pensiei de întreținere până la vârsta de 26 de ani este nejustificată, precum și că pensia la care a fost obligat este excesiv de oneroasă, în condițiile în care obține un venit de 14.621,75 coroane daneze din care trebuie să plătească asigurare pentru mașină, chirie, apă, căldură, impozit pentru mașină, internet, rată la casă, rată la mașină și cotizație la sindicat, iar soția sa nu obține venituri.

Deliberând asupra apelului, instanța reține că este nefondat.

Astfel, dacă este adevărat că, potrivit art. 529 alin. I din Codul civil, întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti, trebuie reținut că, potrivit alin. 2 al aceluiași articol, când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul net lunar al părintelui, fără a se mai analiza în mod special starea de nevoie a copilului, întrucât aceasta este prezumată de lege. Coborârea sub acest nivel este posibilă, dar doar în situația în care venitul părintelui este suficient de mare pentru a se aprecia că procentul legal de 1/4 este excesiv în raport cu nevoile copilului; în speță însă nu suntem în această situație, de vreme ce pârâtul a arătat că are un venit nu foarte mare.

Pe de altă parte, faptul că pârâtul trebuie să își suporte propriile cheltuieli de întreținere nu poate justifica stabilirea în favoarea fiicei sale a unei pensii de întreținere sub cuantumul legal de 1/4 de vreme ce reclamanta, întrucât se află în continuarea studiilor, este lipsită de mijloace materiale pentru a se întreține. In cauză s-a făcut dovada că nici mama reclamantei nu obține venituri suficiente pentru a-i asigura acesteia întreținerea, și, oricum, nici în această situație nu ar exista un temei legal pentru ca pârâtul să fie degrevat de obligația pe care o are față de reclamantă.

În privința momentului până la care pârâtul apelant îi datorează reclamantei pensie de întreținere Tribunalul reține că acesta a fost corect stabilit de instanța de fond până la finalizarea studiilor de către reclamantă, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, astfel cum prevăd dispozițiile art. 499 alin. 3 din Codul civil.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge apelul civil declarat de apelantul pârât …. împotriva sentinței civile nr…./28.02.2019 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București în dosarul nr. …. în contradictoriu cu intimatul reclamant …..având ca obiect pensie alimentara 2020, ca nefondat.

Definitivă.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate