You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Pensie alimentara parinte strainatate

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Intrebare:

– Detin o hotarare judecatoreasca in Romania prin care tatal e obligat sa-mi plateasca pensia de intretinere, insa, el lucreaza in Danemarca si locuieste acolo. Cum trebuie sa procedez sa recuperez pensia alimentara de la el?

Raspuns avocat:

– Trebuie sa urmati procedura titlului executoriu european, iar un avocat cu experienta va poate indruma in recuperarea banilor de la tatal rau-platnic.

Voi descrie mai jos procedura si diferenta somatiei europene de plata, anume:

La nivelul Uniunii Europene există mai multe posibilități de a urmări executarea hotărârilor judecătorești date de instanțele române, a unei tranzacții judiciare sau a unui act autentic. Astfel, un creditor care dorește urmărirea silită în străinătate are următoarele opțiuni:

 • obținerea unei somații europene de plată;
 • obținerea unui titlu executoriu european;
 • obținerea unei declarații de executare în statul membru în care se urmărește executarea, conform procedurii de exequatur prevăzute de Regulamentul (CE) 44/2001;

Având în vedere opțiunile disponibile pentru punerea în executare a unei creanțe, trebuie analizate procedurile mai sus menționate pentru a delimita domeniul de aplicare al acestora.

Somația europeană de plată a fost instituită prin Regulamentul nr. 1896/2006, având ca scop accelerarea rezolvării litigiilor transfrontaliere referitoare la creanțele pecuniare necontestate. De asemenea, procedura somației de plată reprezintă un instrument uniform de recuperare a unor categorii de datorii, fiind aplicabilă în toate statele Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei.

Astfel, procedura somației europeană de plată este aplicabilă NUMAI litigiilor transfrontaliere, nu și datoriilor care au o natură pur internă.

Litgiul transfrontalier pe care il prevede procedura somației de plată se poate defini ca un litigiu în care cel puțin una dintre părți are reședința obișnuită sau domiciliul într-un alt stat membru decât al instanței sesizate.

Procedura reglementată de Regulamentul nr. 1896/2006 nu se aplică:

 • în materie vamală;
 • în materie fiscală;
 • în materie administrativă;
 • în raspunderea statului pentru acțiuni sau omisiuni comise în exercitarea puterii publice;
 • în materia pretențiilor extracontractuale;
 • în regimurile matrimoniale;
 • în materia succesiunilor;
 • în materia asigurărilor sociale.

Pentru a putea beneficia de prevederile mai sus menționate creanța trebuie sa fie pecuniară,  care să aibă natură contractuală, fiind utilizată doar în materie civilă și comercială. De asemenea, datoria trebuie sa fie exigibilă, adică ajunsă la scadență.

Titlul executoriu european este utilizat pentru a executa într-un stat membru al Uniunii Europene o hotărâre pronunțată, o tranzacție judiciară aprobată sau încheiată în fața instanțelor judecătorești sau un act autentic întocmit într-un alt stat membru și care se referă la o datorie necontestată.

Astfel, procedura titlului executoriu european facilitează obținerea unuei executări rapide și eficiente fără implicarea instanțelor judecătorești din statul membru unde se va efectua executarea.

O condiție foarte importantă a acestei proceduri este dată de existența unei datorii/creanțe necontestate în materie civilă sau comercială.

Mai mult, un certificat de titlu executoriu european poate fi obținut și utilizat în orice stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei.

Procedura titlului executoriu european nu poate fi aplicată în:

 • aspecte fiscale;
 • aspecte vamale;
 • aspecte administrative;
 • raspunderea statului pentru actele și omisiunile sale în exercitarea autorității publice;
 • starea sau capacitatea juridică a persoanelor fizice;
 • regimuri matrimoniale;
 • testamente;
 • succesiuni;
 • procedurile de lichidare a societăților comerciale insolvabile sau a altor persoane juridice

Un titlu executoriu european poate fi solicitat numai cu privire la hotărârile judecătorești, tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate în fața instanțelor judecătorești sau un actelor autentice întocmit într-un alt stat membru emise după data de 21 ianuarie 2005 în toate statele membre cu excepția României și Bulgariei, iar pentru cele două state din urmă, după 1 ianuarie 2007.

Cererea pentru obținererea titlului executoriu european poate fi făcută în orice moment după pronunțarea hotărârii, având în vedere că hotărârea pronunțată trebuie sa fie executorie.

Astfel, în funcție de felul creanței/datoriei pe care vreți sa o executați într-un stat membru al Uniunii Europene, puteți opta între cele 3 proceduri anterior menționate, procedura somației de plată europeană și titlului executoriu european fiind cele mai rapide și eficiente dintre procedurile prevăzute de legislația internațioanală.

 

Daca te afli intr-o astfel de situatie, in care tatal este plecat la munca in U.E. si nu plateste pensia alimentara cere pe whats app la 0740 807 892 o oferta de onorariu.

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate