You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Popriri interzise asupra somaj tehnic

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Popriri interzise asupra indemnizației de somaj tehnic

 

Dacă în mod normal veniturile debitorului ce reprezentau acele sume periodice  destinate asigurării mijloacelor de existență puteau fi poprite de către creditor, în contextul pandemiei cu COVID-19 legiuitorul român a înteles să adopte o masura mult asteptată de persoanele datornice de a suspenda temporar executările silite.

Conform art. 729 alin. (1)  din Codul de procedura civila, salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:

  • pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii;
  • pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Insă, Ordonanța de urgență nr. 53/2020 a stabilit la art. IV că indemnizațiile de șomaj tehnic „NU sunt supuse executării silite prin poprire pe toată durata acordării lor”, inclusiv pentru o perioadă de „60 de zile de la încetarea stării de urgență”.

Totodată, nu pot să remarc faptul că, deși această măsură adoptată de executiv este pentru sprijinirea populației afectate în această perioadă delicată, există totuși cazuri în care, creditorii de bună-credință, deși și-au executat obligațiile în conformitate cu dispozițiile legale/contractuale, se află în ipoteza în care nu-și pot indestula creanța.

Cat timp va dura această masură?

Conform alin. (2) al art. IV din OUG nr. 53/2020 „măsurile de suspendare prevăzute la alin. (1) încetează la 60 de zile de la data încetării stării de urgență”.

Deci, această masură este una temporară, respectiv o suspendare de drept a executării silite, iar popririle urmează să fie continuate după 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

Cum nicio masură legislativă nu este lipsită de critici, printre practicienii din domeniu, umblă o serie de nelămuriri, și în speță, cu privire la ARIA DE ÎNTINDEERE A INTERDICȚIEI de executare.

Ordonanța de urgență nr. 53/2020 face trimitere doar la indemnizațiile prevăzute de art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020, respectiv cele suportate de la bugetul de stat. Astfel, se pune întrebarea dacă se poate  considera că sumele reprezentând diferența dintre ce suportă statul și cât acordă angajatorul ar putea face obiectul executării silite.

Dar asta nu e tot! În teza finala a art. IV, se prevede că interdicția de executare se aplică “indiferent de bugetul din care se suportă indemnizația”.

Prin urmare, tindem să credem că, de la executare se exclude în totalitate indemnizatiile de somaj indiferent de cine le suporta, statul sau angajatorul.

In concluzie, daca în aceste zile ați primit somații privind inceperea unei executări silite sau alte acte de executare prin care sumele primite cu titlu de indemnizatie de somaj vor fi diminuate prin popriri sau rețineri la sursă, vă reamintesc că aveți la dispoziție un TERMEN de 15 zile în care puteți contesta în instanță și să vă recuperați acele sume.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate