You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Pot fi sters din biroul de credit?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Pot fi sters din Biroul de Credit?

Raspuns avocat specializat sterge din biroul de credit:

  • Da, exista practica judecatoreasca favorabila. Judecatoria Sector 1 la data de:
Ora estimata: 08:30
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Obligă pârâta BIROUL DE CREDIT să şteargă datele negative referitor la restanţele de plata din evidenţă comunicate de pârâta PATRIA BANK în baza contractului ……. care se referă la perioade anterioare 19.11.2016 şi până la rămânerea definitivă a contestaţiilor împotriva notificărilor de dare în plată înregistrate pe rolul instanţelor sub nr. …… şi nr……… Obligă pârâta PATRIA Bank la plata sumei de 2520 lei cu titlu de cheltuieli de judecată cu titlu de onorariu de avocat şi taxa judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.10.2018.Document: Hotarâre    03.10.2018Argumente in solutionarea favorabila a acestui dosar:Din coroborarea art. 6 alin. 1 cu art. 7 alin. 4 din Legea 77/2016 reise in mod explicit si neechivoc faptul ca de la momentul comunicarii notificarii de dare in plata catre creditor se suspenda orice plata pe care imprumutatul o datoreaza imprumutatorului.Astfel, in temeiul legii, incepand cu data de …….a fost suspendat dreptul Patria Bank de a incasa orice plata pe care subsemnatul o datoram in temeiul contractului de credit nr…..

Chiar si in aceste conditii, subsemnatul mi-am indeplinit si presupusele obligatii pe care parata sustine ca le aveam fata de ea, conform notificarii nr……, astfel ca am achitat suma de 440.52 Euro, astfel cum reiese din Ordinul de cumparare valuta nr……, coroborat cu extrasul de cont listat la…….. Mai mult decat atat, subsemnatul am mai achitat la data de…… catre parata Patria, suma de 437.14 Euro, suma cu care a fost achitata rata scadenta din 16.12.2016  – 440.51EURO, schimb valutar evidentiat in extrasul de cont curent EURO, astfel cum reise extrasul de cont listat la …….., ultimul rand. Ulterior,la……, am avansat suma de 441 Eur (Ordin de cumparare valuta nr…….) suma care nu a mai fost retrasa de catre parata deoarece aceasta a blocat contul de credit, pentru a nu se mai efactua plati, suspendand astfel plata ratelor pentru contractul de credit nr.. Precizez ca si in prezent contul subsemnatului este blocat si, desi am solicitat deblocarea acestuia pentru a relua plata ratelor, dorind sa ma conformez hotararii instantei, parata Patria a refuzat acest lucru.

Prin transmiterea datelor cu caracter personal ale subsemnatului catre Biroul de Credit SA, parata Patria a savarsit un abuz de drept si a incalcat art. 4 lit. d din Legea 677/2001 care prevede ca banca are obligatia “sa verifice ca datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrarii trebuie sa fie exacte si, daca este cazul actualizate, in acest scop luandu-se masurile necesare pentru ca datele indexate sau incomplete din punctul de vedere al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi ulterior prelucrate, sa fie sterse sau rectificate.”

Avand in vedere ca in momentul comunicarii notificarii de dare in plata intervine suspendarea oricarei plati si a oricarei proceduri judiciare si extrajudiciare pe care creditorul le avea la dispozitie, consideram ca debitorul nu poate fi suspus niciunei interdictii sau sanctiuni care ar putea interveni pentru neplata ratelor dupa momentul transmiterii notificarii de dare in plata.

            Astfel, de la momentul comunicarii notificarii se suspenda atat plata principalului scadent, dar in acelasi timp, la sumele respective, nu pot fi calculate dobanzi sau penalitati de intarziere, cu atat mai putin acestea sa fie solicitate la plata. In spiritul acestei reglementari apreciem ca perioada scursa de la momentul transmiterii notificarii si pana la finalizarea procedurii de dare in plata sau la ramanerea definitiva a hotararii privind solutionarea contestatiei facute de creditor, nu poate fi considerata o intarziere de natura sa atraga raportarea debitului suspendat de la plata catre biroul de credit. Aceasta concluzie reiese si din art. 7 alin. 5 din Legea 77/2016 care prevede ca “În situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi puse în situaţia anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege”. Asadar, abia din momentul ramanerii definitive a hotararii prin care s-a solutionat contestatia in favoarea institutiei de credit, aceasta din urma isi reia dreptul de a solicita ratele scadente, iar perioada cat a durat procedura darii in plata se adauga la perioada contractuala a imprumutului..

Hotararea ….. din dosarul ……, prin care s-a solutionat contestatia in favoarea paratei, Patria Bank, a fost comunicata la ….. si a ramas definitiva prin neapelare la data de ………, astfel ca abia incepand cu acesta data, daca subsemnatul as inregistra intarzieri la plata ratelor de credit, parata ar fi indreptatita sa raporteze intarzierile la Biroul de Credit SA sau la o alta institutie care are ca obiect de activitate evidenta intarzierilor la plata.

Modalitatea in care a fost transmisa inscrierea susbemnatului in biroul de credit contravine in mod flagrant dispozitiilor legale, incadrandu-se in prevederile art. 1246 si urm. Cod civil, care prevad ca orice act incheiat cu incalcarea dispozitiilor legale este supus nulitatii. Avand in vedere ca dreptul civil este dreptul comun in materie, dispozitiile acestuia aplicandu-se ori de cate ori nu exista o reglementare expresa si tinand cont de art. 1254 C. civ. care prevad ca sanctiunea in cazul unui act nul este desfiintarea actului incheiat cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara, apreciem ca se impune obligarea paratelor la radierea mentiunilor inregistrate in mod nelegal.

Un alt motiv de nelegalitate al raportarii la Biroul de Credit este reprezentat de lipsa instiintarii prealabile a subsemnatului. Potrivit art. 8 alin. 2 din Decizia nr. 105 din 15/12/2007 cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit, emisa de Autoriatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, prevede ca datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorari ale ratei dobanzilor, se transmit catre sistemele de evidenta de tipul birourilor de credit numai dupa instiintarea prealabila, realizata de catre participanti in scris, telefonic, prin SMS sau e-mail a persoanei vizate cu privire la intarzierea la plata si transmiterea datelor, realizata cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data transmiterii.

            Desi, prin notificarea nr…….., parata Patria Bank mi-a adus la cunostinta asa zisele intarzieri la plata, acesta nu m-a instiintat cu privire la intentia ei de a ma raporta biroului de credit. Faptul ca in cuprinsul notificarii a facut cateva referiri generale la atributiile si dreptul paratei de a raporta datele pozitive si negative, ale imprumutatului, la biroul de credit, nu echivaleaza cu o instiintare in sensul prevazut de art. 8 alin. 2 din Decizia nr. 105 din 15/12/2007 cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in sisteme de evidenta de tipul biroutilor de credit, emisa de Autoriatea. Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, deoarece scopul urmarit prin aceasta norma este de a-i aduce la cunostinta in mod expres, neechivoc, debitorului, ca urmeaza sa fie raportat la institutiile care tin evidenta riscurilor si nu sa se faca o prezentare generala despre dreptul unei institutii de credit cu privire la ce poate raporta si ce nu.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate