You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Practica judiciara suspendare executare silita

Bogdan Palade
Bogdan Palade

practica judiciara suspendare executare silita

– Intrebare: Pot suspenda o licitatie publica la o casa scoasa la vanzare?

Raspuns avocat specializat in executare silita:

– Sigur, exista hotarari judecatoresti favorabila, prin care executarea silita a fost suspendata.

Mai jos aveti o practica judiciara pe suspendare a executarii silite:

 

Tribunalul Olt – Decizie civila nr….. din 05.12.2019

Examinând sentința apelată în raport de criticile formulate și disp. art. 476 și urm. Cod de procedură civilă, tribunalul constată că apelul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Contrar susținerilor apelantei, încheierea privind suspendarea executării silite a fost motivată de instanță care a arătat motivele temeinice care au condus la admiterea cererii, respectiv iminența vânzării la licitație a imobilului proprietatea contestatoarei situat în Slatina,….. dat fiind faptul că a fost deja emisă, la data de 14.10.2019, publicația de vânzare imobiliară de către Biroul Executorului Judecatoresc …., în dosarul de executare silită nr. …./2019, licitația urmând să aibă loc la data de 07.I I .2019 ora 14:00, continuarea executării silite imobiliare astfel începută fiind aptă să creeze părții – contestatoare un prejudiciu însemnat, care ar fi greu de reparat în natură.

Pe de altă parte, față de prevederile art. 719 C.proc civ., din motivarea primei instanțe rezultă că aparența legalității executării silite a fost analizată de acesta, tocmai necesitatea analizării pe fond a susținerilor părților și corecta determinare a modului în care s-a efectuat executarea silită fiind necesar a se face la adăpostul suspendării executării silite și a prevenirii producerii unor prejudicii prin neluarea acestor măsuri .

În plus, instanța reține că temeiurile cererii sunt reprezentate de aspecte ce țin de legalitatea executării însăși, ce implică analizarea acestor critici în cadrul contestației la executare, dar și de faptul că, în acest moment, continuarea executării silite prin vânzarea bunurilor este d conducă la consecințe păgubitoare pentru parte, în situația în care executarea silită se fin anterior ca instanța să se pronunțe asupra contestației la executarea silită.

Mai mult, instanța are în vedere faptul că debitorul contestator a achitat cauțiunea în cuan de 7.150,00 lei prin recipisa nr…..01.11.2019 eliberată de CEC Bank, astfel că apelanta-creditoare are posibilitatea de a solicita despăgubiri, pentru eventualul prejudiciu cauzat ca urmare a suspendării executării silite.

Față de considerentele de fapt și de drept expuse mai sus, tribunalul reține că sentința instanței de fond este temeinică și legală, motiv pentru care, în baza art. 480 alin. 1 din noul cod de procedură civilă, urmează să respingă apelul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DECIDE

Respinge apelul declarat de apelanta intimată SC KRUK România SRL, cu sediul în municipiul București, Splaiul Unirii, nr. 165, clădirea TN Office 2, subsol, parter, etajele 7,8,9, Sector 3, împotriva încheierii de ședință din data de 06 noiembrie 2019, pronunțată de Judecătoria Slatina în dosarul civil nr. ……, în contradictoriu cu intimata contestatoare ….și cu domiciliul procesual ales la Cabinet Individual Palade Bogdan, în municipiul București, strada Ițcani, nr.20, etaj 1, apr.4, Sector 2, ca nefondat .

Obligă apelanta la 500 de lei cheltuieli de judecată către intimat .

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică la 05.12.2019.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate