You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Procedura divortului in 2018!!!!

Bogdan Palade
Bogdan Palade

 

Deși este o măsură radicală, în multe căsnicii, singura soluție viabilă este aceea ca soții să divorțeze. Acestă variantă, deși pare una tragică, în multe sitauții duce la salvarea soților ca indivizi și îi ajută să-și recapete liniștea interioară.

Având în vedere multitudinea de situații apărute în practică, legiutorul, a reglementat mai multe variante prin care divorțul poate avea loc

MOTIVE DE DIVORȚ

                Divorțul poate avea loc prin următoarele modalități:

– prin acordul soților, atunci când aceștia se înțeleg cu privire la toate aspectele privind desfacerea căsătoriei, inclusiv cu privire la aspectele referitoare la copiii lor minori, dacă este cazul;

– divorțul din culpa unuia dintre soți (a soțului pârât), atunci când din cauza unor motive întemeiate continuarea căsătoriei  nu mai este posibilă;

– la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani (divorțul din culpa reclamantului);

– la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

EFECTELE DIVORȚULUI

EFECTELE DIVORȚULUI CU PRIVIRE LA RAPOTURILE DINTRE SOȚI

                Efectele nepatrimoniale

– la desfacerea căsătoriei soții pot conveni să iși păstreze numele dobândit în urma căsătoriei, sau, în caz de neînțelegere, fiecare revine la numele purtat anterior căsătoriei. În mod excepțional, pentru motive temeinice, instanța poate încuviința ca soții să păstreze numele dobândit în timpul căsătoriei, in ciuda neînțelegerii dintre ei cu privire a acest aspect;

– soțul care s-a aflat în culpă la desfacerea căsătoriei pierde drepturile pe care legea sau convențiile încheiate anterior divorțului le atribuia acestuia;

                Efectele patrimoniale

– la data desfacerii căsătoriei încetează regimul matrimonial, astfel că în cazul comunității de bunuri (cel mai răspândit regim matrimonial în țara noastră), ceea ce se dobândește după divorț este bun propriu;

– soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soțului aflat în culpă, să îl despăgubească

– soțul divorțatare dreptul la întreținere din partea celuilalt soț, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacități de muncă survenite înainte ori în timpul căsătoriei. Dreptul la întreținere există și atunci când incapacitatea a intervenit în decurs de 1 an de la divorț, însă este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria.

– în locul întreținerii, soțul nevinovat poate solicita celuilalt soț o prestație compensatorie pentru dezechilibrul semnificativ pe care divorțul îl determină în condițiile sale de viață. Prestația compensatorie se poate acorda doar dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 20 de ani

EFECTELE DIVORȚULUI CU PRIVIRE LA RAPOTURILE DINTRE PĂRINȚI ȘI COPIII LOR MINORI

– regula este că autoritatea părintească se va exercita în comun de ambii părinți și doar în mod excepțional aceasta va fi exercitată de un singur părinte;

– locuința copilului va fi de regulă la unul dintre părinți, iar în lipsă de înțelegere între aceștia, va hotărâ instanța pe baza probelor administrate;

– părintele care nu va locui cu minorul  are dreptul la legături personale cu acesta (vizite, discuții telefonice); în caz de neîntelegere, instanța poate stabili un program de vizită;

– în practică, părintele care nu va locui împreună cu minorul va trebui să achite o pensie de întreținere pentru asigurarea resurselor necesare creșterii și educării acestua de către celălalt părinte. Obligația de întreținere va fi de un sfert din venitul net lunar al părintelui obligat, pentru 1 copil, o treime pentru 2 copii, sau jumătate pentru 3 sau mai mulți copii.

În cazul în care au rezultat copii minori din căsătorie, înstanța va trebui să se pronuțe cu privire la situația acestora chiar dacă soții nu au formulat astfel de solicitări prin cererea de chemare în judecată. Pentru e evita tergiversarea procesului de divorț este recomandat să consultați un avocat specializat în astfel de cauze.

INSTANȚA COMPETENTĂ

Cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional, este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul.

Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului București

În concluzie, deși, pentru mulți divorțul înseamnă sfârșitul unei perioade din viață, în multe cazuri acesta este un nou început.

                LEGISLAȚIE

Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15 iulie 2011

Legea 134/2010 privind Codul de Procedura Civila, republicată  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 10 aprilie 2015

 Avocat divort Bucuresti, Sector 1,2,3,4,5 si 6, Buftea, Cornetu (judetul Ilfov)

Avocat diaspora, avocat divort diaspora,

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate