You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

recuperare avans agentie de turism

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum recuperez banii pe care i-am plătit pentru vacanțe de la agențiile de turism?

Pandemia cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 a generat efecte negative nu doar în sistemul sanitar ci și în mai multe ramuri economice și sociale.

Măsurile de protecție care au fost stabilite pe teritoriul țărilor lumii au „favorizat” apariția unei crize economice, fiind direct afectate companiile de transport (aerian, terestru, maritim și feroviar) și agențiile de turism.

În primă fază, în luna martie, companiile aeriene au oferit diferite comunicate de presă în care se menționa că banii cu care au fost achiziționate bilete de avion pe diferite rute (cum ar fi Italia, Spania, Statele Unite ale Americii, precum și alte țări care se aflau în categoria roșie de risc).

Efectele negative au continuat să se amplifice, iar țările care erau afectate de infecția cu SARS-CoV-2 s-au îmulțit, generând astfel o criză majoră în cadrul companiilor aeriene.

Pentru a nu intra în insolvență sau faliment, aceste companii aeriene au venit cu soluția acordării unor vouchere persoanelor care aveau achiziționate bilete, iar în situația în care, din motive justificative nu pot fi folosite acele vouchere, companiile aeriene au decis să restituie contravaloarea biletelor către consumatori.

În schimb, în ceea ce privește agențiile de turism, putem preciza că nu au fost anunțate măsurile pe care le vor lua în legătură cu restituirea contravalorii vacanțelor achiziționate de consumatori.

De la caz, la caz, au fost semnalate anumite agenții care ofereau reprogramarea vacanțelor achiziționate de consumatori pentru o dată ulterioară sau pentru aceeași perioadă dar în ani diferiți.

Deși, criza economică  a generat scaderea drastică a încasărilor pe care societățile de turism le aveau în această perioadă, totuși, fiind vorba de un contract care a fost închiat și care prevede atât drepturi cât și obligații pentru părțile contractante.

Iată ce trebuie să faceți atunci când sunteți în această situație:

În primul rând, trebuie să analizați cu atenție condițiile contractului care a fost încheiat între consumator și agenția de turism. De regulă, aceste contracte sunt standard și prevăd aceleași drepturi și obligații pentru părți.

În acest sens, trebuie să vedeți ce obligații și-a asumat agenția de turism în legătura cu notificarea modificării contractului, anume modificari care sunt esențiale.

Spre exemplu, se poate stipula în contractul de turism că agenția are obligația să anunțe orice modificare a unei clauze esențiale ale contractului cu cel puțin 15 zile înainte de data plecării.

Care pot fi clauzele esențiale ale contractului? Clauzele esențiale ale contractului pot fi cele legate de preț (majorarea sau micșorarea prețului, modificarea monedei în care poate fi achitat prețul), cele legate de destinație sau de condiții ale cazării (schimbarea orașului, schimbarea hotelului etc.), cele legate de perioada în care se va desfășura sejurul dorit (schimbarea perioadei din luna aprilie în luna octombrie) etc.

Dacă a fost respectat termenul în care agenția de turism putea să anunțe consumatorul de modificarea oricărui aspect esențial, trebuie analizată cu atenție clauza cu privire la opțiunea consumatorului.

În acest sens, contractul de turism poate să prevadă un termen pentru a răspunde la notificarea emisă (spre exemplu 5 zile) sau contractul poate să prevadă un singur efect (rezilierea contractului).

De regulă, în contractele de turism sunt incluse două posibilități pe care le are consumatorul în situația în care este notificat de modificarea unei clauze esențiale:

  • să accepte modificările menționate în notificare și, în această situație, se va încheia o anexă la contractul de turism;
  • să refuze modificările și să accepte un alt pachet de turism la același preț;
  • să refuze această modificare și să rezilieze contractul fără a plăti penalități.

Cum starea de urgență generată de pandemia cu SARS-CoV-2 a creat o incertitudine cu privire la perioada în care consumatorul poate călători fără a risca alterarea stării de sănătate, recomandabil este ca cea de a treia variantă să fie aleasă.

ATENȚIE! În cazul în care se prevede în contractul de turism un termen în care consumatorul poate răspunde notificării de modificare a contractului, acest termen TREBUIE respectat, deoarece cele mai multe contracte prevăd că o nerespectare a acestui termen echivaleză, semnifică o acceptare a condițiilor impuse prin contract.

Care sunt beneficiile rezilierii contractului?

În ipoteza în care termenul prevăzut în contract a fost respectat și consumatorul și-a exprimat opțiunea de a înceta contractul de turism atunci agenția de turim va fi obligată să ramburseze consumatorului toate sumele de bani ce au fost înaintate de acesta în cadrul contractului (avans, plata excursiilor etc.).

Ce trebuie să faceți în situația în care agenția de turism refuză să vă restituie sumele plătite?

În primul rând, recomandabil este să se încercati rezolvarea situației pe cale amiabilă. Anume, consumator ar trebui să apeleze la un avocat care va analiza condițiile în care au fost făcute notificările de către agenția de turism, dacă răspunsul oferit de călător este făcut în termen și dacă exprimă clar dorința de încetare a contractului.

Ulterior, pentru a rezolva pe cale amiabilă situația, potrivit art. 1015 din Codul de procedură civilă avocatul va trimite o notificare agenției de turism prin care va solicita, într-un anumit termen, restituirea sumelor plătite de cosumator.

Ce rol are această notificare? În primul rând, aceasta reprezintă o „invitație” la soluționare pe cale amiabilă a situației și, de asemenea, reprezintă o punere în întârziere a agenției. Această punere în întârziere este modalitatea prin care este semnalat că agenția de turism a depășit un termen rezonabil în care putea să restituie sumele plătite către consumatori.

În situația în care agenția de turism nu va răspunde favorabil solicitărilor adresate de avocat, următorul „pas” va fi introducerea unei acțiuni pe calea instanțelor judecătorești pentru că a recupera sumele achitate în temeiul contractelor de turism.

În concluzie, trebuie să analizați cu atenție condițiile contractuale propuse de agenția de turism și dacă nu sunteți mulțumiți de soluțiile oferite de aceasta pentru a rezolva problema generată de anulările masive ale călătoriilor să vă adresați unui avocat pentru a putea rezolva rapid și eficient situația.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate