You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Recursul clauze abuzive

Bogdan Palade
Bogdan Palade

recursul este admisibil – interpretare raportor ICCJ intr-un dosar de clauze abuzive

I. Asupra regularității recursului

Examinandu-se cererea de recurs, în cadrul procedurii de regularizare a cererii, în baza art. XVII alin.3 raportat la art. XV alin.2 din Legea nr.2/2013 și art. 486 Cod procedură civilă s-a constatat că prezenta cerere de recurs îndeplinește cerințele de formă prevăzute la art. 486 Cod procedură civilă

2. Verificarea încadrării criticilor în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. I Cod procedură civilă:

Recurenții-reclamanți s-au raportat la dispozițiile art. 488 pct. 6 și 8 Cod procedură civilă, iar criticile formulate pot fi încadrate în motivele de casare invocate.

3.Concluzia raportorului asupra admisibilitatii principiu.

În speță, se reține că, în temeiul contractului de credit recurentii au solicitat, în contradictoriu cu pârâtele CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA și CREDIT EUROPE BANK NV, ca prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună

– constatarea caracterului nul absolut si abuziv al clauzelor contractuale prevăzute la art. 5.I lit. b) si art. 5.2. din Contractul de Facilitate de credit si de Garanție nr…. din data de ……2007 și, pe cale de consecință, anularea acestora

– restituirea tuturor sumelor încasate cu titlu de comision de acordare la care se vor adaugă dobânzile legale aferente, calculate de la data încasării pana la data restituirii integrale, restituirea urmând a se face la valoarea CHF de la momentul restituirii efective

– denominarea în moneda națională a plăților, în virtutea principiului din regulałnentul valutar conform căruia prețul mărfurilor sau al serviciilor între rezidenți se plătește în moneda națională

-obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul dosar, în temeiul art. 453 NCPC.

Prin decizia nr. 369 din 30 mai 2017, pronunțată de Curtea Constituțională, a fost admisă excepția de neconstituționalitate a sintagmei „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1 .000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art. XVIII alin. 2 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, fiind publicată în Monitorul Oficial — Partea I la 20 iulie 2017.

Prin decizia nr. 52/2018 din 18 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial — Partea I la 17 iulie 2018, Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a statuat că: „în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. 4 din Constituția României, efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017 se produc cu privire la hotărârile judecătorești pronunțate după publicarea.

Ulterior publicării acestei din urmă decizii în Monitorul Oficial, Curtea Constituțională a pronunțat decizia nr. 874 din 18 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial la 3 ianuarie 2019, prin care a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 Cod procedură civilă, în interpretarea dată prin decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

In condițiile în care s-a statuat că este neconstituțional art. 27 Cod procedură civilă, astfel cum a fost interpretat prin decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, admisibilitatea căii de atac a recursului se va determina prin raportare la cele statuate de Curtea Constituțională, prin decizia nr. 369 din 30 mai 2017.

In considerentele acestei din urmă decizii (paragraful 32) s-a reținut că efectul constatării neconstituționalității sintagmei „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la I .000.000 lei inclusiv”, cuprinse în art. XVIII alin. 2 din Legea nr. 2/2013, în condițiile prorogării de la aplicare, până la I ianuarie 2019, a dispozițiilor art. 483 alin. 2 din Codul de procedură civilă, este acela că, de la data publicării prezentei deciŽii în Monitorul Oficial al României, urmează se aplica prevederile art. XVIII alin. 2 din Legea nr. 2/2013, în sensul că sunt supuse recursului toate hotărârile pronunțate, după publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, în cererile evaluabile în bani, mai puțin cele exceptate după criteriul materiei, prevăzute expres în tezele cuprinse în art. XVIII alin. 2 din Legea nr. 2/2013.

Având în vedere că decizia nr. 369 din 30 mai 2017 a Curții Constituționale a fost publicată în Monitorul Oficial la 20 iulie 2017, iar decizia instanței de apel a fost pronunțată la 08 noiembrie 2017, rezultă că în prezenta cauză nu este incident pragul valoric de 1.000.000 lei inclusiv.

În aceste condiții, devine incidentă regula cuprinsă în art. 483 alin. I Cod procedură civilă, conform căreia, „hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului”.

Prin urmare, decizia civilă nr…..din 08 noiembrie 2017, pronunțată de Curtea de Apel București — Secția a V-a Civilă, este susceptibilă de a fi atacată cu recurs.

Având în vedere dispozițiile legale anterior evocate, opinia magistratului asistent raportor este în sensul că recursul declarat în prezenta cauză este admisibil, urmând a fi soluționat conform art. 493 alin. 7 Cod procedură civilă, prin pronunțarea unei încheieri de admitere în principiu.

În aplicarea dispozitiilor art. 493 alin. (4) Cod de procedură civilă, prezentul raport se va analiza în completul defiltru.

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate