You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Stabilirea domiciliului minorului

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Stabilirea locuinței minorului pe calea Ordonanței președințiale

De cele mai multe ori procedura divorțului produce si neînțelegeri între soți cu privire la locuinta minorului astfel că, până la pronunțarea unei hotărâri judecatoresti, instanța poate stabili locuința provizorie a acestuia pe calea unei ordonanțe președințiale.

Cu toate acestea, trebuie să aveți în vedere ca o astfel de decizie poate fi luată de instanță DOAR LA CEREREA unui părinte și nu în mod voluntar de către aceasta.

Această procedură de judecată este una URGENTĂ și este pusă la dispoziția părinților pentru apărarea interesului superior la copilului în cazul în care părintele la care se află minorul manifestă un dezinteres față de nevoilor acestuia.

Pentru a putea înregistra o astfel de cerere este necesar ca, în prealabil sau cel mul concomitent cu aceasta, să introduceți o cerere pe calea dreptului comun, ca de exemplu cererea de divorț în care solicitați și stabilirea locuinței minorului la dumneavoastră.

Cu toate că măsurile ce se iau pe calea ordonanței președințiale au un caracter provizoriu până la soluționarea dosarului de fond, avantajul primordial al acestei proceduri constă în rapiditatea cu care aceste măsuri sunt luate, în cazul nostru stabilirea domiciliului minorului la unul dintre soți, astfel încât să se obțină păstrarea dreptului ce s-ar păgubi prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara.

Juridic vorbind, procedura specială a ordonanței președințiale presupune îndeplinirea cumulativă a celor trei conditii esentiale: URGENȚA, CARACTERUL VREMELNIC ce se solicită a fi luată până la soluționarea fondului litigiului existent între parti, respectiv NEPREJUDECAREA acestuia prin examinarea aparenței dreptului dedus judecății.

Iată la ce se referă fiecare dintre aceste condiții:

  • urgența – este condiția esentială care justifică folosirea ordonanței președințiale, legiuitorul urmărind să sublinieze condițiile în care există urgență și este necesară luarea unei astfel de măsuri pentru prevenirea unei pagube iminente;

 

  • caracterul provizoriu/vremelnic al măsurii luate, trebuie înțeles că pe calea acestei proceduri speciale pot fi luate doar măsuri temporare, provizorii, până la luarea unei măsuri definitive în cadrul procedurii de drept comun;

 

  • neprejudecarea fondului, adică aparența de drept a reclamantului, ce presupune ca instanța de judecată, atunci când soluționează o cerere de ordonanță președințială, să nu intre în cercetarea fondului dreptului, ci doar să verifice dacă există aparența unui drept în favoarea unei părti.

Cererea de ordonanță președințială se va introduce la instanța competentă să se pronunțe asupra fondului dreptului, adică la acea instanță la care este introdusă si cererea de drept comun dar asta nu înseamnă că va fi judecată de același judecator.

Codul civil face referire că ordonanța va putea fi data si fără citarea părților, adică în acele situații în care urgența este pe deplin întemeiată iar prezența dumneavoatră nu mai este necesară.

Un alt aspect de un maxim interes este faptul că hotărârea dată pe calea ordonanței este EXECUTORIE PROVIZORIU.

Ce înseamnă acest lucru?

Conform art. 1000 Cod proc. civ. ordonanța este supusă numai apelului în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților, și de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.

Astfel că, deși legiuitorul român a prevăzut o calea de atac asupra hotarârii de primă instantă, efectele acesteia se vor produce în toată această perioadă și astfel partea care a avut câșig de cauza în fața primei instațe  va beneficia de aceasta până la soluționarea apelului sau chiar până la solutionarea definitivă a dosarului de drept comun.

Concluzionând, în cazul în care considerați că celălalt părinte știrbește într-un mod iremediabil interesul superior al minorului și nesocotește interesele acestuia, trebuie să știți ca există pârghii legale prin care să obțineți, cel puțin provizoriu, o hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului minorului la dumneavostră și care va cântări extrem de mult la luarea unei masuri definitive în acest sens.

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate