You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Sunt administrator al unei societati. Exista situatii in care pot raspunde cu bunurile proprii pentru activitatea societatii?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Potrivit Ordinului presedintelui ANAF nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozițiile art. 27 şi 28 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 85 din 04.02.2014  pot fi cazuri de ascundere cu rea-credinta:

  1. a) schimbarea locului bunului mobil astfel încât să nu mai poată fi găsit atât în fapt, cât şi în drept;
  2. b) ascunderea bunurilor mobile şi/sau imobile sub orice formă atât în fapt, cât şi în drept pentru a nu mai putea face obiectul procedurii de executare silită;
  3. c) nedeclararea bunurilor mobile  şi/sau imobile, în special mobile necorporale ale debitorului la solicitarea organului fiscal cu competențe în executarea silită a debitorului principal.

Potrivit art. 3.4: “În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competențe în executarea silită a debitorului principal va avea în vedere următoarele:

  1. a) verificarea documentară  cu privire la posibilitatea solicitării administratorilor a deschiderii procedurii insolvenței, potrivit legii, pe perioada cuprinsă între data înregistrării obligațiilor fiscale restante şi data declarării procedurii de insolvabilitate;
  2. b) după  efectuarea verificării prevăzute la pct. a) se vor identifica persoanele care au deținut calitatea de administrator şi care, în perioada exercitării mandatului, nu şi‐au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;
  3. c) orice alte documente pe care le deține pentru stabilirea situației de fapt.”

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate