You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Suplinire acord tata inscriere copil la gradinita/scoala

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat Bucuresti

suplinire acord tata inscriere copil la gradinita/scoalaPractica judiciara suplinire acord tata inscriere copil gradinita/scoala:

Judecatoria Faurei…

Sentinta civila nr.

Ordonanța președințială este o procedură specială reglementată de art. 997 Cod procedură civilă, în tełneiul căreia, instanța de judecată poate lua măsuri vremelnice, în cazuri urgente, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea recupera, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Cererea de ordonanță președințială este admisibilă când sunt îndeplinite eunłulativ cerințele:

a) aparenței dreptului;

b) caracterul provizoriu al măsurilor;

c) existenței unor cazuri grabnice și d) neprejudeeării fondului.

Aparenta dreptului este în favoarea reclamantei întrucât aceasta este mama minorei, așadar acesta este îndreptatita a solicita luarea de măsuri cu privire la copil, deci în favoarea sa există aparenła dreptului.

Interesul superior al minorului impune ca acesta să fie crescut de părinți.

Reclamanta solicită suplinirea consimțământului pârâtului tocmai pentru a oferi minorei stabilitate emoțională în primul rând, pentru o dezvoltare normală din punct de vedere fizic și psihic, cât și pentru realizarea unei educații corespunzătoare.

De aici și urgență precum și caracterul vremelnic.

ART. 2

(2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socioafectiv și la viata defamilie.

4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești.

Principiul interesului superior al copilului este avut în vedere în cauzele soluționate de instanțele judecătorești. Interesul superior al copilului urmează a fi stabilit prin examinarea tuturor criteriilor consacrate în acest scop de doctrină și jurisprudență.

Aceste criterii sunt: vârsta copilului, posibilitățile părintelui de a-i asigura o bună dezvoltare fizica, intelectuală și morală, atașamentul față de minor și al minorului față de părinte, precum și grija manifestată de părinți în timpul conviețuirii și după despărțirea lor.

Criteriile de apreciere a interesului superior al minorului formează un ansamblu guvernat de principiul egalității, ceea ce înseamnă că nu se poate reține caracterul primordial sau determinant al unuia sau altuia dintre criteriile respective, instanța urmând a le evalua în ansamblul lor, prin analizarea fiecărui criteriu în contextul celorlalte.

În prezenta cauză, instanța reține că pârâtul a fost de acord cu cererea reclamantei, respectiv acesta a precizat că dorește ca minora să fie înscrisă în cadrul Școlii …..

Urgența va fi apreciată, așadar, prin prisma interesului superior al minorului, acela de a beneficia de prezența mamei sale, la o vârstă la care prezența părinților, în viața copiilor este fundamentală.

Având în vedere obiectul cererii de ordonanță președințială precum și acordul pârâtului exprimat la termenul de judecată din data de 20.08.2018, instanța reține admisibilitatea cererii sub aspectul urgenței, caracterului vremelnic și neprejudecării fondului, dat fiind că există un dosar pe dreptul comun pe rolul Judecătoriei Făurei.

Potrivit art. 397 Noul Cod civil, părinții sunt cei care decid cu privire la modul în care înțeleg să-și exercite drepturile și obligațiile părintești cu caracter patrimonial dar și pe cele cu caracter personal nepatrimonial.

In relația fetiței cu cei doi părinți trebuie avut în vedere că ambii părinți au aceleași drepturi și îndatoriri față de copii lor minori.

Ca urmare cei doi părinți au drepturi egale în ceea ce privește modul în care înțeleg să se implice în creșterea, educarea copilului inclusiv în ceea ce privește relațiile afective.

Dispozițiile art. 499 alin. I Cod civil, statuează că tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-le cele necesare traiului, precum și educația, învățătură și pregătirea profesională, iar dispozițiile art. 513 Cod civil prevăd că obligația de întreținere există numai între persoanele prevăzute de lege și numai dacă sunt întrunite condițiile cerute de lege.

Fundamentul obligației de întreținere îl constituie obligația părinților, obligație solidară, de a asigura creșterea, educarea, pregătirea profesională a copilului, astfel cum rezultă în mod neechivoc din cuprinsul dispozițiilor art. 499 alin. I Noul Cod civil.

Art. 533 alin. l Cod civil instituie regula potrivit căreia pensia de întreținere se plătește periodic sub forma unor rate, la termenele convenite de parți sau, în lipsa acordului, la cele stabilite prin hotărâre judecătorească, fiind menită să asigure traiul zilnic al creditorului întreținerii.

Instanța constată că părțile au convenit în mod benevol prin exprimarea liberă a voinței ca pârâtul …., care este tatăl minorei, să plătească o pensie lunare de întreținere în suma de 600 lei, în favoarea minorei ….

Față de considerentele de mai sus, constatând că în cauză sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art. 997 Cod procedură civilă, instanța va admite cererea privind suplinirea consimțământul pârâtului…., pentru înscriere minorei …., la unitățile de învățământ adecvate vârstei în cadrul Școlii …. și va obliga pârâtul la plata către reclamantă, în favoarea minorei, a unei pensii de întreținere în cuantum de 600 lei lunar.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de reclamanta ……..cu domiciliul procesual ales la Cabinet Individual Bogdan Palade, cu sediul în București, str. Ițcani, nr. 20, et. l,ap. 4, sector 2, în contradictoriu cu pârâtul …… Județ Ialomița.

Suplinește consimțământul pârâtului …., pentru înscriere minorei …… la unitățile de învățământ adecvate vârstei în cadrul Școlii Gimnaziale …..

Obligă pârâtul la plata către reclamantă, în favoarea minorei, a unei pensii de întreținere în cuantum de 600 lei lunar.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Executorie.

Cu apel in termen de 5 zile de la pronunțare.

Apelul se depune la Judecătoria Făurei.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate