You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Suspendarea rambursării ratelor în contextul COVID 19

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Suspendarea rambursării lunare a ratelor în contextul COVID 19

 

Starea de urgență decretată în data de 16 martie 2020 în contextul creat de focarul cu SARS-CoV-2, a impus adoptarea de către Guvernul României a măsurilor de sprijinire a mediului economic și financiar, având în vedere că principalele consecințe negative se răsfârng asupra cetățenilor, persoane fizice, prin încetarea activității, totale sau parțiale.

Astfel, pentru combaterea efectelor negative generate de criza economică, statul român a adoptat o serie de măsuri care sunt menite să sprijine activitatea economică.

La data de 31.03.2020 a  întrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Deși este o veste îmbucurătoare pentru persoanele fizice ale căror venituri au fost reduse sau chiar suspendate, trebuie să avem în vedere că nu oricine poate beneficia de prevederile acestei ordonanțe.

Condiția pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, conform art.2, este ca veniturile debitorilor sa fie afectate în mod direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia cu COVID-19.

Astfel, debitorul, astfel cum este definit în OUG nr. 37/2020, este reprezentat de orice persoană fizică, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, profesiile liberale și profesiile exercitate în baza legilor speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei și persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor de credit definite de OUG nr. 99/2006.

Pentru debitorii care nu sunt persoane fizice art. 6 al OUG nr. 37/2020 instituie anumite condiții suplimentare cumulative pentru a putea beneficia de aceste prevederi:

  • întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;
  • nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Astfel, persoanele care îndeplinesc condițiile menționate anterior pot beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor.

În art. 2 sunt menționate măsurile care au fost adoptate în vederea sprijinirii sectorului economic. Conform acestor dispoziții debitorii care se încadrează în condițiile anterior menționate pot beneficia de:

  • suspendarea obliagațiilor de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a OUG 37/2020 pe o perioadă de 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020;
  • garantarea, de către Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, dobânzii aferentă creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice.

Pentru a putea beneficia de prima măsură, a suspendării obligațiilor de plată pe o perioadă de 9 luni, debitorii trebuie să trimită instituțiilor financiare sau de creditare o solicitare în acest sens, care poate fi făcută și prin intermediul poștei electronice, fiind instituit un termen în acest sens, anume 45 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe.

După ce solicitarea a fost transmisă instituțiilor financiare sau de creditare, va fi analizată de către creditor, iar în măsura în care sunt îndeplinite condițiile impuse de OUG nr. 37/2020, aceasta va fi aprobată.

Suspendarea și prelungirea perioadei contractuale produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare, fiind aplicabile numai solicitărilor aprobate.

În aceste condiții, dobânda datorată de debitori sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finalul perioadei de suspendare. Capitalul astfel rezultat se va plăti eșalonat pe durata rămasă până la npua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

O altă condiție impusă pentru probarea solictării este dată de soldurile restante. Astfel, creditele nu trebuie să înregistreze restanțe la creditul pentru care se solicită măsura suspendării de la data decretării stării de urgență, iar dacă sunt înregistrate restanțe, acestea trebuie să fie achitate până la data solicitării rambursării.

Deși această măsură este menită să sprijine sectorul economic, în special persoanele afectate în mod direct sau indirect de pandemia cu COVID-19, trebuie analizate în detaliu condițiile impuse pentru a putea beneficia de măsurile dispuse prin OUG nr. 37/2020

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate