You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Taxa judiciara partaj 2019

Bogdan Palade
Bogdan Palade

taxa judiciara partaj 2019

Cat este taxa judiciara la partaj in 2019?

JUDECĂTORIA SECTORUL 6 BUCUREȘTI

Dosar nr…..

ÎNCHEIERE

Pe rol soluționarea cererii de reexaminare taxe de timbru – partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial formulată de petentul….

S-a expus referatul cauzei de către grefier care învederează instanței că termenul a fost acordat fără citarea părților, după care:

Instanța rămâne în pronunțare asupra cererii de reexaminare taxă timbru.

INSTANȚA

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 18.06.2019, în dosarul nr. …., petentul ,,,,,, a solicitat instanței reexaminarea taxei de timbru stabilită de instanță prin rezoluția din ….

În fapt, petentul a arătat că, taxa de timbru este de 3% din valoarea masei partajabile conform art. 5 alin. 1 lit. f), respectiv în cuantum de 8 614, 47 lei RON și nu de 14357,45 RON.

În continuare, petenta a arătat că nu datorează taxă de timbru, precizând că în temeiul art. 5 alin. 1 lit. f), cererea de partaj propriu-zis indiferent de modalitatea de realizare a acestuia este de 3% din valoarea masei partajabile. A menționat că valoarea impozabilă a imobilului conform certificatului fiscal este de 218169, valoarea terenului conform grilei notariale 2019 este de 61930 lei și valoarea autoturismului este de 7050 lei, motiv pentru care a apreciat că valoarea taxei de timbru este în cuantum de 8 614, 47 lei.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 39 din OUG 80/2013.

Analizând cererea de reexaminare taxă timbru, instanța reține următoarele:

Contrar susținerilor petentului, taxa de timbru se calculează nu în temeiul art. 5 alin.l lit.f din OUG 80/2013, și anume la 3% din valoarea masei partajabile, ci conform art. 5 alin. 2 din OUG nr. 80/2013, la 5% din valoarea masei partajabile, având în vedere că, prin raportare la motivarea în fapt și în drept, cererea petentului nu este doar o cerere de partaj propriu-zis (ca pentru situația în care este prestabilită masa partajabilă și sunt stabilite anterior și cotele părților) ci implică și stabilirea masei partajabile, a coproprietarilor, a cotelor de contribuție, precum și ieșirea din indiviziune, astfel încât devin aplicabile dispozițiile art. 5 alin. 2 din OUG 80/2013.

Prin urmare, reținând că în mod corect a fost calculată taxa judiciară de timbru, instanța va respinge cererea de reexaminare, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Respinge ca neîntemeiată cererea de reexaminare taxă timbru formulată de petentul ….., cu domiciliul ales la av. Palade Bogdan, cu sediul în București, Str. Ițcani, nr. 20, et. 1, ap. 4, sector 2.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate