You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Tribunalul Bucuresti obliga ANRP-ul/CNCI sa emita o decizie de acordare a masurii compensatorii prin puncte

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Tribunalul Bucuresti obliga ANRP-ul/CNCI sa emita o decizie de acordare a masurii compensatorii prin puncte:

Practica judecatoreasca:

La data de: 08.11.2018 s-a pronuntat urmatoarea solutie:

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor AAAS şi Primăria Municipiului Caransebeş, motiv pentru care respinge cererea formulată în contradictoriu cu aceste pârâte pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Admite cererea formulată în contradictoriu cu pârâta CNCI şi cererea de intervenţie în interes propriu. Anulează decizia nr……. emisă de pârâta CNCI Obligă pârâta CNCI să emită, în favoarea reclamantului şi a intervenienţilor, decizie cu propunere de acordare măsuri compensatorii prin puncte pentru imobilul situat în str. …………………, Caransebeş, judeţ Caraş-Severin, imobil compus din 440 mp. suprafaţă clădită şi teren în suprafaţă de 677 mp., imposibil de restituit în natură. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Secţia a III a Civilă a Tribunalului Bucureşti Pronunţată în şedinţă publică, 08.11.2018.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate