You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Unde pot face plangere daca DATELE CU CARACTER PERSONAL imi sunt prelucrate illegal?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Unde pot face plangere daca DATELE CU CARACTER PERSONAL imi sunt prelucrate illegal?

Model cerere formulare plangere Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare ANSPDCP

Potrivit dispozitiilor art. 3 din Procedura din 03.07.2018 de primire si solutionare a plangerilor publicat in Monitorul official nr. 600/13.07.2018

  • (1)Plângerile adresate ANSPDCP trebuie formulate în scris, în limba română sau engleză, cu respectarea condițiilor prevăzute de RGPD, de alte dispoziții legale aplicabile, precum și de prezenta procedură.
  • (2)

Plângerile pot fi depuse la registratura generală de la sediul ANSPDCP sau pot fi transmise prin poștă, inclusiv cea electronică, ori prin utilizarea formularului electronic, disponibil pe pagina de internet a ANSPDCP.

  • Plângerile primite se înregistrează în registrul general al ANSPDCP, primind număr și dată, și se repartizează compartimentului/compartimentelor de specialitate.
  • (3)

Plângerile se înaintează personal sau prin reprezentant, cu anexarea împuternicirii emise în condițiile legii de un avocat sau a procurii notariale, după caz.

  • (4)

Plângerile pot fi depuse și de către mandatarul persoanei vizate care este soț sau rudă până la gradul al doilea inclusiv. În cazul soților sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv, se anexează o declarație pe propria răspundere semnată de petiționar, iar în cazul altor persoane, se anexează procura notarială.

  • (5)

În cazul în care plângerea este depusă prin intermediul unui organism, al unei organizații, al unei asociații sau fundații fără scop patrimonial, acestea trebuie să dovedească faptul că au fost constituite legal, cu un statut ce prevede obiective de interes public, și că sunt active în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor lor cu caracter personal.

  • În acest caz, la plângere se anexează inclusiv împuternicirea avocațială sau procura notarială de reprezentare, după caz, conform  (3), din care să rezulte limitele mandatului acordat de persoana vizată, precum și statutul organismului/organizației/asociației/fundației, precum și dovezi privind activitatea acestora în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor lor cu caracter personal.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate