You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Reparare daune accident rutier

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria Macin

Sentinta civila nr...

Analizând actele dosarului, instanța reține următoarele :

Astfel cum rezultă din probele administrate în cauză, respectiv : ordonanța din data de ...... a Parchetului de pe lângă Judecătoria Măcin prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 253 Cod penal, soluție confirmată de Judecătoria Măcin prin încheierea din data de 09.09.2020 pronunțată în cadrul dosarului nr. ...../253/2020, pârâta, la data de ....2019, în jurul orei 19:00, în localitatea Măcin, jud. Tulcea, pe str. .... conducând autoturismul marca ,,,,,, cu nr. de înmatriculare ,,,,, a tamponat voluntar autoturismul marca ,,,,, cu nr. de înmatriculare....., aparținând reclamantului, fiind produse avarii acestui auto care au fost constatate atât de agentul de poliție cât și de service-ul care a executat lucrările de reparație SC .... SRL cu punctul de lucru în mun. Brăila, județ Brăila.

În cauză nu a fost constituit dosar de daune de către o firmă de asigurare obligatorie sau facultativă.

Instanța reține că potrivit dispozițiilor art. 80 1 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în situațiile prevăzute la art. 79 și 80, repararea vehiculelor seface pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliție sau, după caz, de societățile din domeniul asigurărilor.

În cauză, constatările au fost efectuate de către un agent de poliție, fiind emisă Autorizația de reparații nr. ...../.....2019, potrivit căreia autovehiculul poate intra în reparații cu următoarele avarii „bară față, nr. de înmatriculare".

Urmare a constatărilor de către servisul care a executat lucrările de reparație, SC ..... SRL, s-au stabilit următoarele avarii:

Bară prorecție față

Grilă inf. bară față

Grilaj grilă radiator Far stânga

Far dreapta

Traversă inf. față

Condensator inst. AC

Suport st. radiator

Suport dr. radiator

Radiator

Antigel

Freon

Instanța reține ca neîntemeiată critica pârâtei referitoarea la constatările efectuate de către SC APAN SRL, în sensul că singurele avarii suferite de autoturismul reclamantului în urma accidentului sunt doar cele stabilite de agentul de poliție, respectiv „bară față, nr. de înmatriculare".

Instanța apreciază că agentul de poliție efectuează inițial o constatare preliminară cu daunele vizibile, imediat survenirii unei tamponări, urmând ca unitatea de service la care urmează a se efectua reparația să stabilească în detaliu toate daunele, inclusiv cele care nu sunt vizibile, așa cum este cazul speței de față.

Astfel, din documentele tehnice și contabile depuse la dosarul cauzei, respectiv :

Calcul reparație nr. 853 din ....

Factura nr. 4A007044 din ......

Bon fiscal nr. AC90002525 din ....

Ordin de reparație nr. .... din ......2019, reiese suma de 6.740,01 lei, compusă din suma de 4.312,36 lei, reprezentând TOTAL piese, suma de 1.295,49 lei, reprezentând TOTAL vopsitorie și suma de 892,50 lei, reprezentând TOTAL manoperă, cu reducerea 836,48 lei.

Având în vedere că pârâta a criticat atât avariile constatate de către unitatea de service cât și valoarea reparațiilor, în cauză a fost efectuată expertiză tehnică auto care a concluzionat: apreciez la suma de 6.740 lei valoarea daunelor suferite de autoturismul Dacia Logan nr. ....aparținând reclamantului .... în evenimentul rutier produs la data de .....2019 - ca urmare a impactului produs intenționat cu dorsala autovehiculului ....condus de pârâta ..... - potrivit devizului de reparație nr..../.... întocmit la nivelul calitativ din rețeaua service a fabricantului Dacia, cu observația că valoarea reală a reparației din data de 17.07.2019 - fără reducerea de fidelizare client - este de 7.735.42 lei.

La termenul de judecată din data de 01.09.2022 instanța a respins obiecțiunile la Raportul de expertiză tehnică auto formulate de pârâtă, apreciind că atât constatările expertului cât și concluziile raportului de expertiză tehnică auto sunt cât se poate de clare, avându-se în vedere toate aspectele legate de modalitatea de producere a accidentului și a pagubelor produse. În cauză nu se impune efectuarea unei noi expertize.

Referitor la onorariul definitiv fixat de expert, raportat la volumul de muncă și complexitatea cauzei, instanța a admis onorariul solicitat, respectiv suma de 800 lei, dispunând ca reclamantul să achite diferența de onorariu de 300 lei, având în vedere că anterior a fost achitat onorariu provizoriu de 500 lei. La data de 08.09.2022 reclamantul a depus la dosarul cauzei dovada achitării diferenței de onorariu de 300 lei.

În ceea ce privește răspunderea civilă delictuală, pârâta, la săvârșirea acelei fapte, a acționat cu vinovăția cerută de lege, neexistând nicio cauză de înlăturare a cerinței angajării răspunderii acesteia.

Astfel, în cauză sunt îndeplinite criteriilor necesare pentru angajarea răspunderii civile delictuale a pârâtei ...., după cum urmează:

- existenta faptei ilicite cauzatoare de prejudicii: producerea incidentului rutier prin nerespectarea regulilor rutiere;

- existenta prejudiciului . în urma producerii evenimentului rutier s-au achitat despăgubiri prejudiciul produs;

- relația de cauzalitate directă între fapta ilicită și prejudiciu : producerea incidentului rutier prin care s-a creeat un prejudiciu; existența culpei conducătorului: documentele aflate la dosarul de urmărire penală nr..../P/2019 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin.

În consecință, instanța constată că sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie reglementată de art. 1357 din Cod Civil potrivit căruia cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovătie, este obligat să îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară culpă.

Conform factura fiscală nr. ... din ....2019, au fost efectuate la autoturismul Dacia Logan nr..... reparații în sumă totală de 6.740,01 lei din care reclamantul a achitat suma de 6.740,01 lei, conform Bon fiscal nr. .....2019.

Astfel, potrivit art. 1385 prejudiciul se repară integral dacă prin lege nu se prevede altfel.

Față de toate aceste considerente, instanța urmează să admită acțiunea așa cum a fost formulată și va obliga pe pârâta .... să achite reclamantului ... suma de 6.740,01 lei reprezentând despăgubire achitată de reclamant în urma evenimentului rutier din data de  ...., în localitatea Măcin, jud. Tulcea.

În temeiul prevederilor art. 453 din Codul de Procedură Civilă instanța urmează să oblige pârâta ca parte căzută în pretenții la plata către reclamant a sumei de 800 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariul expertiză tehnică auto suportat în prezenta cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de reclamantul ....., prin reprezentant convențional Palade Bogdan, cu domiciliul procesual ales la C.A. Palade Bogdan, cu sediul în București, str. ......, e-mail:contact@avocatbogdanpalade.ro, telefon: 0740/807.892, în contradictoriu cu pârâta .....

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 6.740,01 lei, reprezentând despăgubire achitată de reclamant.

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 800 lei, reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariul expertiză tehnică auto suportat în prezenta cauză.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria

Măcin.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate