You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Validare poprire respinsa

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Judecatoria Cornetu – validare poprire respinsa

Prin cererea introdusa la aceasta instanta, INVESTCAPITAL LTD în calitate de creditor in contradictoriu cu debitorul …… si tertul poprit ….., a solicitat popririi infiintate de BEJ …

Se arata ea poprirea a fost infiintata în dosarul de executare nr…. pana la concurenta sumei datorate de 98.486.1 1 lei lei creanta cu care împrumutatul figureaza in evidentele creditorului si Iei ce reprezintă cheltuieli de executare silita si onorariul executorului judecătoresc pana la acest moment procedural.

Au fost depuse inscrisuri.

În drept. au fost invocate dispozițiile art. 456-46(). ale art. 242 alin. 2 C.p.c.

Acțiunea a fost legal timbrată cu suma de 10 lei taxă de timbru și 0,3 lei timbru judiciar.

Prin adresa depusa de Terțul poprit la dosar, a arătat că debitorul nu mai este angajatul societății din data del 0.06.2019, depunând în acest sens, decizia nr. 1/ 10.06.2019, privind incetarea contractului individual de munca incheiat intre tertul poprit si numitul …., ca angajat.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța va respinge cererea ca neintemeiata pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 460 alin. 1 C.p.c., daca tertul poprit nu-si indeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi inclusiv in cazul in care in loc sa consemneze suma urmaribila a liberat-o debitorului poprit creditorul.

Din decizia nr. 1/10.06.2019, depusă la dosar, reiese că debitorul nu mai este angajatul terțului poprit din data de 10.06.2019„ iar din înscrisurile prezentate de părți nu rezultă că tertul poprit …..SRL datorează sume de bani debitorului, pentru a fi aplicabile dispozițiile art. 460 alin. 2 C.p.c.

Față de cele arătate, în temeiul prevederilor anterior invocate se va respinge cererea ca neîntemeiată.

 

Respinge cererea de validare poprire privind pe petentul BEJ …., cu sediul în…

…..și terțul poprit …..SRL. cu sediul social în ….. cu sediul procesual ales la C.I. Bogdan Palade în București, Sector 2, Str. Ițcani nr. 20, et. I, ap. 4.

Desființează poprirea înființată prin adresa nr…. emisă în dos de executare nr….. al BEJ Ene Magdalena.

Cu apel în 5 de zile de la connunicare ce se va depune la sediul instanței Judecătoria Cornetu.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate