You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Abuz politist local

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ce fac daca politistii din trafic fac abuzuri?  O mare parte din intrebarile din randul clientilor sunt legate de consecintele unui astfel de eveniment.

Exista multe situatii cand suntem opriti in trafic si sanctionati chiar daca nu am comis fapta de care suntem acuzati. De exemplu, recent a venit un client care a fost sanctionat pentru ca ar fi depasit viteza cu 40 de km/h pentru un sector de drum unde se circula cu 50 de km/h, aparatul radar inregistrand astfel viteza de 90 de km/h. Insa, pentru respectivul sector de drum, clientul stia ca limita de viteza este de 80 km/h. Astfel de cazuri se intalnesc foarte des in trafic si de aceea este bine sa va interesati care este viteza cu care aveti voie sa circulati inainte sa luati de bun procesul-verbal de contraventie.

Care sunt solutiile daca sunt sanctionat contraventional, fara sa fiu vinovat? Prima varianta ar fi sa apelati la ajutorul unui avocat care sa va depuna o plangere contraventionala la instanta si atunci instanta va trimite o solicitare catre CNAIR pentru a afla care este adevarata viteza legala pentru sectorul de drum pentru care ati fost sanctionat iar apoi va anula procesul verbal de contraventie si ve-ti putea solicita restituirea amenzii achitate. Acest proces dureaza in jur de 1 an de zile, cu tot cu apel, daca se formuleaza. A doua varianta ar fi sa apelati la un avocat pentru latura penala si sa depuneti o plangere la procuror, impotriva agentului constatator, pentru abuz in serviciu. Insa, aici va fi mai de durata pana cand procurorul il va trimite in judecata pe agentul de politie ca inculpat.

Un exemplu de solutionare a plangerii contraventionale depusa la instanta este urmatorul (,,portal.just.ro’’):

,, Admite apelul. Schimbă in tot sentinta apelata in sensul in care: Admite plangerea contraventionala. Anuleaza procesul-verbal contestat. Definitivă. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor, în copie. Pronunţată astăzi, 19.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  ……….’’.

Un exemplu de solutionare a plangerii pentru infractiunea de abuz in serviciu depusa la procuror este la Judecatoria Timisoara, Sentinta din data de 11.08.2023, unde instanta a decis urmatoarele:

Fapta inculpatului ....., agent în cadrul Poliţiei Locale ...., care la data de 02.06.2021 a îndeplinit un act în mod fraudulos, respectiv şi-a încălcat atribuţiile de serviciu prevăzute de art.  15 şi art. 19  din OG NR. 2/2001 şi art. 6 lit. i), art. 7 lit. i) şi art. 21 alin. 6 din LEGEA 155/2010 semnând în calitate de agent constatator procesul-verbal ...../02.06.2021, prin care l-a sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 2000 lei pe numitul ......... pentru fapte necorespunzătoare adevărului, imaginare, atestând inclusiv, în mod fals, că respectivul proces-verbal a fost comunicat contravenientului şi că acesta nu a avut obiecţiuni, cauzând persoanei vătămate o pagubă în cuantum de 2000 lei, precum şi o vătămare a intereselor legitime a persoanei vătămate prin punerea în imposibilitatea de a formula plângere contravenţională, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, faptă prev. de art. 297 alin. 1 din COD PENAL

,,PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

1. În baza art. 196 alin. 1, alin. 2 şi alin. 10 C.pr.pen. raportat la art. 91 Cod penal condamnă pe inculpatul ……., fiul lui ……şi ……., născut la data de ……, în ……., ………, posesor al C.I. ……, eliberată de S.P.C.L.E.P. ……. la data de 02.04.2018, C.N.P. …….., cetăţean român, divorţat, cu stagiul militar nesatisfăcut, cu domiciliul în sat ……... Timişoara, ……, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, faptă prev. de art. 297 alin. 1 din Cod penal(persoană vătămate ……….);

2. În baza art. 396 alin. 1, alin. 2 şi alin. 10 Cpp raportat la art. 91 Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat ……… CNP ……………. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, faptă prev. de art. 297 alin. 1 din Cp.( faptă săvârşită în dauna lui …………………).

3. În baza art. 396 Cod penal alin. 1, alin. 2 şi alin. 10 CPP raportat la art. 91 CP condamnă pe acelaşi inculpat ……………….., CNP .................la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, faptă prev. de art. 321 alin. 1 din CP(referitor la procesul-verbal de contravenţie …………………./02.06.2021).

4. În baza art. 396 alin. 1, alin. 2 şi alin. 10 CPP raportat la art. 91 CP condamnă pe acelaşi inculpat …………….., CNP …………. la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, faptă prev. de art. 321 alin. 1 din CP (referitor la procesul-verbal de contravenţie …………../02.06.2021).

5. În baza art. 396 alin. 1, alin. 2 şi alin. 10 CPP raportat la art. 91 CP condamnă pe acelaşi inculpat …………, CNP …………….. la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, faptă prev. de art. 323 din CP  (referitor la înregistrarea în evidenţele Poliţiei Locale …………….. cu nr. 889/02.06.2021 a procesului-verbal …………./02.06.2021).

6. În baza art. 396 alin. 1, alin. 2 şi alin. 10 CPP raportat la art. 91 CP condamnă pe acelaşi inculpat ……………., CNP ………. la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, faptă prev. de art. 323 din CP (referitor la înregistrarea în evidenţele Poliţiei Locale ……………. cu nr. 890/02.06.2021 a procesului-verbal …………./02.06.2021).

În temeiul art. 67 alin. 1 şi 2 CP, art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) CP. aplică inculpatului, pe lângă fiecare pedeapsă principală, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, şi a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, aceea de poliţist local în cadrul Poliţiei Locale, pe o perioadă de 5 ani, care se execută potrivit art. 68 alin.1 lit.b CP, respectiv de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti.

În temeiul art. 65 alin. 1 CP  aplică inculpatului, pe lângă fiecare pedeapsă principală, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66  alin. 1 lit. a), b) şi g) CP, respectiv a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, aceea de poliţist local în cadrul Poliţiei Locale, care se execută potrivit art. 65  alin.3  CP de la rămânerea definitivă a hotărârii.

În temeiul art. 38  alin. 2 CP, art. 39 alin. 1 lit. b) CP, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 4 luni închisoare pe care o sporeşte cu 1 an închisoare (1/3 din totalul restului pedepselor, de 36 de luni, respectiv 1 an şi 4 luni + 8 luni + 8 luni + 2 luni + 2 luni), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare.

În temeiul art.......... aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, aceea de poliţist local în cadrul Poliţiei Locale, pe o perioadă de 5 ani, care se execută potrivit art. 68 alin.1 lit.b CP, respectiv de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti.

În temeiul art....... aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) CP respectiv a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a interzicerii dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, aceea de poliţist local în cadrul Poliţiei Locale, care se execută potrivit art. 65  alin.3 CP, de la rămânerea definitivă a hotărârii.

În baza art. 91  şi urm. CP suspendă executarea pedepsei sub supraveghere, stabilind în sarcina inculpatului un termen de încercare de 4 ani, care se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti.

În baza art. ........ pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) a să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ……., la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 94 alin. 1 COD PENAL pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1, lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune ………..

În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.P__. instanţa impune inculpatului obligaţia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probaţiune ………… sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. ........impune inculpatului obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul SC ……. SA Timişoara sau Primăria ……., instituţie ce urmează a fi desemnată de către Serviciul de Probaţiune ……., pe o perioadă de 100 de zile.

În baza art. .............. instanţa atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege ori săvârşeşte o nouă infracţiune intenţionată, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie.

În baza art. ....... deduce din pedeapsa aplicată inculpatului reţinerea de 24 de ore din data de ……/09/2022, ora 16.40 până în ……/09/2022, ora 16.40.

În baza art. ........ menţine măsura controlului judiciar, luată în cauză faţă de inculpatul ………………….. prin ordonanţa din 29.09.2022 emisă în dosarul ………/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, astfel cum a fost menţinută succesiv, ultima oară prin încheierea din 14.06.2023, pronunţată în dosarul ………/325/2023/a3 al judecătoriei Timişoara.

Instanţa ia act că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. .......obligă inculpatul la plata sumei de 4000 lei (1000 lei fiind suma aferentă urmăririi penale) cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

În baza art........ dispune desfiinţarea proceselor-verbale:………/02.06.2021 şi ……../02.06.2021, cu privire la care s-a stabilit caracterul fals.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, .....

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de 11.08.2023.

Sursa www.rejust.ro Cod RJ: g8ed79454’’.

Daca sunteti intr-o astfel de situatie puteti trimite pe email la contact@avocatbogdanpalade.ro cazul dumneavoastra sau imi puteti scrie pe whats app la 0740 807 892 si va raspund in cel mult 24 ore.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate