You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Activitatea avocatului in timpul vacantei judecatoresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Raport de activitate avocat în perioada vacanțelor judecătorești

În România activitatea instanțelor judecătorești este continuă cu excepția weekend-urilor, a zilelor libere legale, a sărbătorilor legale și a vacanței judecătorești.

În perioada verii, în lunile iulie și august, similar vacanțelor școlare, instanțele de judecată își reduc activitatea zilnică, fiind soluționate doar cauzele care impun urgență.

De cele mai multe ori, vacanța judecătorească este confundată cu inactivitatea totală a instanțelor judecătorești și, prin asimiliare și a avocaților.

Este important de subliniat că în această perioadă activitatea instanțelor este redusă doar cu privire la judecarea cauzelor aflate pe rolul acestora.

Chiar și în această situație, de reducere a activității judecătorești, trebuie menționat că instanțele de judecată înregistrează actiuni noi, emit citații și pun în vedere părților să efectueze demersurile necesare pentru soluționarea dosarelor.

În aceste condiții, chiar și în perioada vacanței judecătorești, activitatea avocatului nu încetează.

Iată programul zilnic al unui avocat titluar de cabinet:

Dimineața, la ora 7, ajunge la birou și consultă agenda cu privire la demersurile pe care trebuie să le efectueze în dosarele în care a încheiat un contract de asistență juridică.

De obicei, în fiecare dimineață, avocatul consultă corespondența, atât cea primită prin intermediul serviciilor poștale, cât și cea primită prin intermediul e-mailului.

Ulterior, având în vedere că anumite lucrări sunt supuse unor termene oferite de instanță, efectuează o listă a cauzelor urgente și care necesită urgență.

De exemplu, o cauză care poate fi considerată urgentă este formularea unui apel împotriva unei hotărâri pronunțate de instanța de judecată, fie că vorbim de dreptul civil sau de dreptul penal.

În aproape toate situațiile redactarea apelului doar pe dispozițiile legilor aplicabile nu este suficientă, astfel avocatul va introduce decizii ale instanțelor de judecată din cadrul spețelor similare.

Pentru a putea introduce astfel de decizii, avocatul trebuie să le studieze și să cerceteze în cadrul căror lucrărilor de specialitate acestea sunt introduse.

Astfel, după ce a întocmit activitățile anterior indicate, de cele mai multe ori avocatul se va deplasa la Biblioteca Avocaților din cadrul Curții de Apel București pentru a studia lucrările de specialitate în cadrul cărora sunt menționate decizii ale instanțelor din spețele/cazurile similare.

Trebuie să reținem faptul că aceste situații în care este necesară consultarea deciziilor instanțelor de judecată în cazuri similare nu se rezumă doar la etapa apelului, ci la orice etapă în care se află procesul, acesta fiind un exemplu concret.

Având în vedere că avocatul își defășoară activitatea soluționând problemele întâmpinate de oameni, de cele mai multe ori în pauzele pe care acesta le face poartă conversații telefonice cu clienții.

În aceste condiții, în funcție de aspectele precizate de client în cadrul convorbirii telefonice se stabilește o întâlnire pentru consultanță juridică, în care să se expună problemele concrete întâmpinate de client și, în funcție de dispozițiile legale, avocatul îi poate preciza ce demersuri pot fi efectuate.

Astfel, în funcție de întâlnirile pe care acesta le stabilește cu clienții, avocatul își organizează programul de redactat apelul și de studiat în cadrul Bibliotecii Avocaților din cadrul Curții de Apel București.

Repet, chiar dacă este vacanță judecătoarească și activitatea instanțelor este redusă pot exista situații în care avocatul trebuie să fie prezent la termenul de judecată pentru o cauză urgentă.

Ulterior, avocatul verifică zilnic, prin intermediul site-urilor de specialitate, toate modificările ce sunt aduse dispozițiilor legale, identificând, în același timp și cauzele cărora acestea devin aplicabile.

În aceste condiții, chiar dacă în perioada iulie-august este instituită vacanța judecătorească, în fapt, activitatea unui avocat nu se reduce ci rămâne constantă în rezolvarea problemelor clienților săi.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate