You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Am fost prins cu iarba - ce risc?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

am fost prins cu iarba – ce risc?

DOSAR NR…..

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREȘTI – SECȚIA 1 PENALĂ

INCHEIERE

Ședința din camera de consiliu din data de …….03.2019 Tribunalul constituit din:

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ – …….

MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală – a fost reprezentat de procuror …..

Pe rol soluționarea cauzei penale având ca obiect sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Structura Centrală — Secția de Combatere a Traficului de Droguri de confirmare a ordonanței nr……/D/P/2018 din data de …….2019 de renunțare la urmărire penală față de suspectul ……

La apelul nominal, făcut în ședința din camera de consiliu, a lipsit intimatul ……, fiind reprezentat de apărător ales, avocat Palade Bogdan, în baza împuternicirii avocațiale seria B nr. ….., aflat la dosarul cauzei (fila 10).

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care,

Nefiind cereri de formulat, judecătorul de cameră preliminară acordă cuvântul asupra sesizării formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justitie Direclia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Structura Centrală Sectia de Combatere a Traficului de Droguri.

Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea sesizării, confirmarea acesteia, soluția de renunțare la urmărire penală fiind legală și temeinică.

Apărătorul ales al intimatului …..solicită confirmarea soluției de renunțare la urmărire penală.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Deliberând asupra cauzei penale defată, retine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București la data de ….02.2019, sub nr. …../3/2019, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Secția de Combatere a Traficului de Droguri a solicitat confirmarea ordonanței nr……./D/P/2018 din data de ……2019, de renunțarea la urmărire penală față de ….., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept de droguri de risc, pentru consum propriu, prevăzute de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

În cauză a fost atașat dosarul nr……./D/P/2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Secția de Combatere a Traficului de Droguri.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispozițiile art. 318 alin. 12 și 15 C.proc.pen.

Analizând cererea formulată, judecătorul de cameră preliminară retine:

Potrivit dispozițiilor art. 318 alin. I C.proc.pen., în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunța la urmărirea penală când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei. Conform prevederilor alin. 2 al aceluiași articol interesul public se analizează în raport cu:

a)conținutul faptei și împrejurările concrete de săvârșire a faptei;

b)modul și mijloacele de săvârșire a faptei;

c)scopul urmărit;

d)urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii;

e)eforturile organelor de urmărire penală, necesare pentru desfășurarea procesului penal prin raportare la gravitatea faptei și la timpul scurs de la data săvârșirii acesteia

f) atitudinea procesuală a persoanei vătămate;

g) existența unui disproporții vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea procesului penal și gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii.

În cazul în care autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere și persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, atitudinea suspectului sau a inculpatului după săvârșirea infracțiunii și eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, conform dispozițiilor art. 318 alin. 3 C.proc.pen.

Prin ordonanța nr……./D/P/2018 din data de ……2018 a acestei direcții s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

La data de …..2018 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul ….. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu, în stare de minoritate, prev. de art. 4 alin. I din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 113 alin. 3 C.p., reținându-se în fapt, că la data de…..2018, în jurul orei 03:00, lucrătorii din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu în zona Parcul Carol, sector 4 București l-au depistat pe suspectul A…. în timp ce deținea 2 bucăți de staniol cu fragmente vegetale.

Din raportul de constatare tehnico-științifică nr. …. întocmit de LABORATORUL CENTRAL DE ANALIZĂ Șl PROFIL AL DROGURILOR din cadrul INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE a rezultat că probele data de 02.06.2018 de la suspectul …. constând din 2 de staniol cu fragmente vegetale conțineau cantitatea de 0,65 grame cannabîs, substanță ce face parte din Tabelul nr. III Anexă la Legea nr. 143/2000, constituind drog de risc.

Prin ordonanța din data de ……2019, s-a dispus renunțarea la urmărire penală față de A….. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de droguri de risc în vederea consumului, fără drept, prev. de art. 4 alin. din Legea 14312000.

Ordonanța a fost verificată sub aspectul legalității și temeiniciei de către procurorul șef de secție, în condițiile art. 318 alin. 10 și 11 C.proc.pen.

În motivarea soluției, procurorul a reținut că sunt îndeplinite condițiile pentru a se dispune renunțarea la urmărirea penală, având în vedere că, pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa prevăzută de lege este amenda sau închisoarea de la 3 luni la 2 ani, precum faptul că suspectul deținea o cantitate mică de droguri, pentru consumul propriu, a avut o atitudine sinceră, iar între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea procesului penal gravitat urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii există disproporție vădită.

Analizând actele și lucrările dosarłdui de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară constată că solutia dispusă de procuror este legală și temeinică.

Judecătorul reține că pentru infracțiunea de deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, prevăzută de art. 4 alin. I din Legea nr. 143/2000, ce a făcut obiectul urmăririi penale, legea prevede pedeapsa închisorii de la 3 luni la 2 ani, alternativ cu amenda, astfel că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 318 alin. 1 C.proc.pen., referitoare la cuantumul pedepsei.

De asemenea, în raport de dispozițiile art. 318 alin. 15 prima teză C.p.p., se reține că față de împrejurările concrete ale comiterii infracțiunii de deținere fără drept de droguri de risc, în speță 5 țigări cu cannabis, de către suspectul…., de cantitatea mică deținută și de poziția procesuală sinceră a acestuia, se apreciază că soluția dispusă de procurorul de caz corespunde exigențelor prevăzute de art.318 alin. 1 C.p.p.

În ceea ce privește temeinicia soluției de renunțare la urmărirea penală, judecătorul de cameră preliminară reține că procurorul a realizat o analiză judicioasă a criteriilor de apreciere a interesului public în urmărirea faptei, având în vedere poziția sinceră a suspectului, pe parcursul urmăririi penale, cantitatea mică de droguri deținută și cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea în continuare a procesului penal.

În raport cu aceste considerente, conform art. 318 alin. 14 C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară va constata că soluția dispusă de procuror este legală și temeinică, astfel că cererea formulată va fi admisă și se va confirma soluția de renunțare la urmărirea penală efectuată față de intimatul ….. cercetat sub aspectul infracțiunii prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, soluție dispusă prin ordonanța de renunțare la urmărire penală nr. 2287/D/P/2018 din data de ……2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT — Structura Centrală

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

Tribunalul București Secția Penala

ÎN NUMELE LEGII DISPUNE

Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție DIICOT — Structura Centrală.

În baza art. 318 alin. 14 C.proc.pen. constată legalitatea și temeinicia soluției de renunțare la urmărire penală, dispuse față de intimatul …….. cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 113 alin. 3 C.pen.

În baza art. 318 alin. 15 C.proc.pen. confirmă ordonanța de renunțare la urmărire penală nr. …../D/P/2018 din data de …..2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT — Structura Centrală.

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate