You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Amenintare si santaj cod penal

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Amenințarea și șantajul

Printre cele mai întâlnite infracțiuni în zilele noastre sunt infracțiunile de amenințare și de șantaj, având ca principal scop producerea unei temeri victimei, a unei constrangeri psihice, consimțământul victimei fiind afectat, aceste două infracțiuni pot fi foarte ușor confundate.

Iată ce trebuie să știți în legătură cu cele două infracțiuni:

Infracțiunea de amenințare constă în fapta unei persoane de a amenința o altă persoană cu comiterea unei infracțiuni sau a unei fapte care este de natură să îi producă un prejudiciu, o pierdere.

Șantajul resprezintă fapta unei persoane de a constrânge,  a forța o altă persoană să facă ceva, să nu facă ceva, să sufere ceva în scopul obținerii pe nedrept a unor foloase, fie că sunt de ordin patrimonial, bănesc sau de ordin nepatrimonial (neevaluabile în bani).

Atenție! Principala confuzie între cele două infracțiuni este generată de efectul pe care acestea îl au, anume încălcarea, îngrădirea, limitarea libertății morale a persoanei. În această situație victima își pierde liniștea, este în permanență preocupată de ceea ce i s-ar putea întâmpla, generând astfel aspecte negative asupra întregii vieți a aceasteia.

În schimb, principala diferență între șantaj și amenințare este generată de atitudinea persoanei ce comite infracțiunea. În cazul amenințării, infractorul pornește cu gândul de a transmite, genera o stare de teamă victimei, mesajul transmis de faptuitor fiind capabil să alarmeze persoana vătămată.

Când se săvârșește infracțiunea de șantaj, infractorul pornește cu intenția obținerii unui folos, unui câștig, fie că acest câștig este bănesc sau este vorba de unul care nu este evaluabil în bani, spre exemplu obținerea unei poziții privilegiate la locul de muncă.

O altă trăsătură comună pe care cele două infracțiuni o au este că subiectul activ (făptuitorul, infractorul) nu este circumstanțiat, adică aceste infracțiuni pot fi săvârșite de ORICE PERSOANĂ.  Specific infracțiunii de șantaj este că dacă se realizează o singură acțiune de șantaj, dar aceasta se exercită asupra mai multor persoane, făptuitorul va fi sancționat penal pentru atâtea infracțiuni câte victime sunt.

Din punctul meu de vedere trebuie subliniată și diferența între modalitățile în care se pot comite aceste două infracțiuni:

  • în cazul amenințării, faptuitorul se limitează prin transmiterea unui mesaj către victimă, mesaj care poate fi transmis fie în scris, fie oral. Important este ca mesajul transmis să fie serios, astfel încât să producă o stare de temere, de frică victimei;
  • în cazul șantajului, faptuitorul poate să acționeze în mai multe forme: fie prin constrângere psihică, morală (a obliga pe cineva să facă ceva, să nu facă ceva), fie prin constrangere fizică, prin aplicarea violenței.

Atenție! În situația în care o persoană vă amenință, în modalitățile expuse anterior, dar aceasta folosește și forța fizică, violentă, pentru a obține un folos, acea persoană comite infracțiunea de șantaj și nu de amenințare.

În aceste condiții, trebuie subliniat că deși sunt asemănătoare aceste infracțiuni, șantajul se deosebește de amenințare în principal prin modul în care este comisă infracțiunea, anume șantajul nu se realizează doar prin amenințare, ci și prin violențe și se urmărește alterarea conduitei unei persoane.

ATENȚIE! Nu este necesar ca victima să se conformeze, să respecte cerințele infractorului pentru ca acesta să fie sancționat pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, fiind sufiecentă constrangerea, silirea ( morală sau fizică) a victimei.

SANCȚIUNI

În cazul infracțiunii de amenințare, art. 206 Cod penal prevede, pentru persoana care săvârșește această infracțiune, pedeapsa închisorii de la 3 luni la un an alternativ cu pedeapsa amenzii.

Un aspect important al sancțiunii amenințării este că acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a victimei, astfel, împăcarea părților duce la înlăturarea răspunderii penale.

În ceea ce privește șantajul, art. 207 Cod penal, prevede pentru persoana care săvârșește infracțiunea în scopul de a produce foloase neevaluabile în bani, pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani. Atunci când infracțiunea se comite în scopul obținerii unui câștig bănesc, pedeapsa dispusă prin textul legal este pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani.

De asemenea, leguitorul român a prevăzut în mod distinct în textul art. 207 Cod penal o sancțiune pentru persoana care săvârșește infracțiunea de șantaj în modalitatea amenințării cu expunerea unor fapte (care pot fi reale sau imaginare), compromițătoare pentru victimă sau pentru un membru de familie al acesteia. În acest caz, infractorul riscă pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani.

În concluzie, deși aceste infracțiuni sunt asemănătoare și pot fi ușor confundate, trebuie să fiți atenți la modalitățile în care acestea două se comit, pentru că, în funcție de aceste modalități și sancțiunea penală este diferită.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate