You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Art 297 Cod penal

Bogdan Palade
Bogdan Palade

art 297 cod penal

Abuzul în serviciu

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Aparare atunci cand un functionar public este trimis in judecata si nu exista probe ca a savarsit o astfel de infractiune:

– Sa fie probata infractiunea prevăzută în art. 297 alin. (1) Cod penal, trebuie ca functionarul public, fie sa nu indeplineasca unui act, fie sa indeplineasca un act in mod defectuos

– Neîndeplinirea unui act poate consta şi în lăsarea în nelucrare a unui act început şi care trebuia să fie desăvârşit sau în refuzul nejustificat de a da urmare ordinelor sau cererilor primite ori în alte rămâneri în pasivitate contrare îndatoririlor. Neîndeplinirea unui act poate fi totală sau parţială.

Exemple de abuz în serviciu:

–  în sarcina medicului sau oricărui membru al personalului sanitar ce refuză să acorde asistenţă medicală de urgenţă, indiferent de specialitate, de locul unde se află sau dacă este în timpul ori în afara programului de lucru, întrucât această obligaţie de a acorda asistenţă medicală este prevăzută de leg

-a inculpatei care, în calitate de agent poştal, a primit spre comunicare o sentinţă civilă, a introdus actul în scândurile de la gard, după care a făcut menţiunea pe dovada de comunicare că a afişat actul pe uşa principală a locuinţei, astfel încât actul nu a ajuns în posesia destinatarului – parte vătămate

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate