You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

art. 360 cod penal

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ti-ai deschis un cont in banca si ai sesizat sa iti lipsesc din fonduri, in mod repetat ?

Mai jos este exemplul de infractiune comisa de catre un angajat al bancii care s-a gandit sa sustraga mai multe sume de bani, in mod repetat, din mai multe conturi bancare, profitand de pozitia sa in cadrul institutiei financiare.


Text speţă

Bancă vs Persoană fizică

Acesta este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CAIAS:2023:043.######

Dosar nr. ####/99/2022

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ####

NCPP-SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI

DECIZIA PENALĂ NR. ###

Şedinţapublică din data de 25.04.2023

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ###### ######

Judecător: ###### #######

Grefier: ####### ###########

Pe rol se află pronunţarea asupra apelurilor formulate de P________ de pe lângă Tribunalul #### şi partea civilă ######### #### SA împotriva sentinţei penale nr. ### din data de 06.12.2022, pronunţată de Tribunalul #### în dosarul nr. ####/99/2022, având ca obiect accesul ilegal la un sistem informatic (art.360NCP).

Dezbaterile asupra prezentelor apeluri au avut loc în şedinţa publică din data de 28.03.2023, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, parte integrantă din prezenta decizie, la şedinţa de judecată participând procuror #### ######, din cadrul P________ de pe lângă Curtea de Apel ####, când instanţa, în temeiul art. 391Cod procedură penală, a stabilit termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea deciziei penale pentru data de 25.04.2023.

CURTEA DE APEL

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

În baza art. 421 pct.2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelurile formulate de Ministerul ###### -P________ de pe lângă Tribunalul #### şi de partea civilă ######### #### SA împotriva Sentinţei penale nr. ### din 06.12.2022 pronunţată de Tribunalul ####, in dosarul nr. ####/99/2022, pe care o desfiinţează parţial în latură penală, sub aspectul cuantumului pedepselor principale aplicate inculpatului ######## ##### şi a pedepsei principale rezultante.

Rejudecând cauza:

Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 2 ani închisoare aplicată inculpatului ######## ##### în pedepsele componente de:

-1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic prev. şi ped. de art. 360 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 Cod penal, raportat la art. 35 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (546 acte materiale), cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod proc.pen.

-1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă informatică, prev. şi ped. de art. 249Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (546 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 Cod proc.pen.

Înlătură sporul de 6 luni închisoare aplicat prin sentinţa penală apelată .

Majorează de la 1 an şi 6 luni închisoare la 2 ani închisoare pedeapsa principală aplicată inculpatului ######## ##### pentru comiterea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic prev. şi ped. de art. 360 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 Cod penal, raportat la art. 35 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (546 acte materiale), cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod proc.pen.

Majorează de la 1 an şi 6 luni închisoare la 2 ani închisoare pedeapsa principală aplicată inculpatului ######## ##### pentru comiterea infracţiunii de fraudă informatică, prev. şi ped. de art. 249Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (546 acte materiale) şi art. 396 alin. 10 Cod proc.pen.

În baza art. 38 alin. 1 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., contopeşte cele două pedepse aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare, la care adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă de 2 ani închisoare, respectiv 8 luni închisoare, urmând ca inculpatul ######## ##### să execute în final o pedeapsă rezultantă de 2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu contravin prezentei decizii.

În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat in apel rămân în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală dispune plata onorariului pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpat, în cuantum de 942 lei, av. ##### ######## ####### , Baroul ####, delegaţie nr. _____/08.02.2023, din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei conform art. 272C.proc.pen., suma urmând a rămâne în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405Cod procedură penală, azi, 25.04.2023

Preşedinte, Judecător,

###### ###### ###### #######

Grefier

####### ###########

Red. ######### ####

2 ex./25.04.2023

Tribunalul ####- Judecător ###### ######### #####

Sursa www.rejust.ro Cod RJ: 72727d2de

Daca sunteti intr-o astfel de situatie puteti trimite pe email la contact@avocatbogdanpalade.ro cazul dumneavoastra sau imi puteti scrie pe whats app la 0740 807 892 si va raspund in cel mult 24 ore.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate