You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Articolul 352 din codul penal

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Falsul in declaratii – pedepse mai mari in contextul pandemiei cu coronavirus

Dacă am completat declarația menționând că mă deplasez în interes de serviciu și că lucrez la o companie însă aceasta m-a concediat/ a suspendat contractul individual de muncă pentru a intra în somaj tehnic, pe numele meu se va deschide un dosar penal și voi fi anchetat pentru fals in declarații?

Cam asa arată majoritatea mesajelor primite de la justitiabili care, din dorința de a se deplasa in afara domiciliului în contextul pandemiei cu COVID-19, au făcut greșeala de a completa în mod FALS declarația impusă prin Ordonanțele militare.

Conform Codul penal, art. 326 definește în alin. 1 falsul în declarații ca fiind “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu ÎNCHISOARE  de la 6 luni la 2 ani sau cu AMENDĂ.”

Dar ca element de noutate, în contextul pandemiei cu COVID-19, legiuitorul român a înțeles să introducă un nou alineat care prevede că “Fapta prevăzută la alin.(1), săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu ÎNCHISOARE de la unu la 5 ani sau cu AMENDĂ.”

Astfel, prin OUG 28/2020, a fost mărită limita minimă a pedepsei pentru varianta de bază care anterior era de 3 luni.

Atragem atenția că infracțiunea poate fi lesne comisă de orice persoană care înțelege să altereze adevărul cuprins în declarația pe care o întocmește pe proprie răspundere, o are asupra sa pe durata deplasării și o prezintă organului competent să o solicite.

Spre exemplu, în situația în care o persoană părăsește locuința în alt scop decât cele enumerate explicit de lege, dar întocmește o declarație în care inserează unul din acele cazuri și o prezintă organului competent în vederea justificării deplasării sale, comite infracțiunea de fals în declarații.

Cu toate că scopul meu nu este de a încuraja ca cetățenii să-și părăsească domiciliul pentru alte motive decât cele indicate în ordonanțele militare, vin cu precizarea că această infracțiune nu face parte din sfera celor grav pedepsite astfel că în practica judiciară se oferă posibilitatea cetățeanului de a recunoaște fapta pentru aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special iar ca formă de executare, cea a SUSPENDĂRII executării pedepsei.

De asemenea, după o lungă analiză amănunțită a acestei practici, instanțele din România prefera aplicarea unei AMENZI PENALE în detrimentul celei cu închisoarea iar ACHITAREA este și ea des întâlnită.

Practică judiciară ACHITARE!

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele :

Potrivit art. 326 Cp privind infracţiunea de fals în declaraţii, declararea necorespunzătoare a adevărului , făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice , pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţ e, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

În consecinţă, nefiind incidente nici cazurile la care se referă Decizia nr. 4/2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (recurs în interesul legii), publicată în M.of. nr. 546/02.07.2019, în temeiul art. 396 alin. 1, 5 Cpp rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cpp, instanţa urmează a pronunţa achitarea inculpatei B____ E____ pentru infracţiunea ce a făcut obiectul judecăţii, prevăzută de art. 326 Cp .

 

Având în vedere soluţia ce se va dispune pe latură penală, în temeiul art. 397 alin. 1 Cpp rap. la art. 25 alin. 5 Cpp, instanţa va lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată în cauză de pretenţiile formulate de partea civilă urmând a fi valorificate potrivit legii civile, în conformitate cu dispoziţiile Codului civil şi Codului de procedură civilă.

 

Faţă de soluţia de achitare ce va fi pronunţată, în baza art. 275 alin. 3 Cpp, cheltuielile judiciare avansate vor rămâne în sarcina statului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

În baza art. 396 alin. 1, 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cpp, achită pe inculpata B____ E____ , fiica lui G_______ şi M____, născută la 05.02.1935, în ___________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, cetăţean român, studii medii, văduvă, pensionară, necunoscută cu antecedente penale, domiciliată în Bucureşti, _______________________. 20, _____________, _________________, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, prev. de art. 326 Cp (faptă din 05.02.2015 , persoană vătămată B____ G_______).

 

În baza art. 297 alin. 1 Cpp rap. la art. 25 alin. 5 Cpp, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă B____ G_______, domiciliată în Bucureşti, _______________________. 4, ____________, ________________, în contradictoriu cu inculpata.

 

În baza art. 275 alin. 3 Cpp, cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului.

 

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate