You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat Bucuresti

model plangere contraventionala suspendare permis

  •  Ai fost oprit de politie ca ai depasit linia continua sau ca nu ai acordat prioritate pietonilor pe trecere?
  • Ce argumente de anulare a procesului-verbal de contraventie pot invoca sa castig procesul?

Practica judiciara favorabila contravenientului:

Prin procesul-verbal nr…….din data de ….., petentul a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 580 lei, precum şi cu sancţiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile , reţinând-se că a condus autoturismul marca …., cu număr de înmatriculare……, pe……şi nu a acordat prioritate de trecere unui pieton angajat în traversare regulamentară pe marcajul pietonal, pe sensul său de deplasare.

Sub aspectul temeiniciei instanţa a constatat că, deşi OG nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din textul art. 34 rezultă că procesul-verbal de constatare a contravenţiei se bucură de o prezumţie relativă de legalitate şi temeinicie, făcând dovada situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară, probă ce revine petentului, în condiţiile art. 249 C .p.c.

Această situaţie nu este contrară art. 6 CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a stabilit că materia contravenţională este asimilată unei acuzaţii în materie penală, în sensul art. 6 par. 2 CEDO.

În legătură cu acest aspect, CEDO a arătat în jurisprudenţa sa că dreptul unei persoane de a fi prezumată nevinovată şi de a solicita acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu este absolut, iar prezumţiile bazate pe fapte sau legi operează în toate sistemele de drept şi nu sunt interzise de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (de altfel, în cauza H______ şi alţii c. României, Curtea a precizat că prevederile art. 6 par. 2 din Convenţie nu se opun aplicării unui mecanism care ar instaura o prezumţie relativă de conformitate a procesului-verbal cu realitatea , prezumţie fără de care ar fi practic imposibil să sancţionezi încălcările legislaţiei în materia circulaţiei rutiere, care  în măsura în care statul respectă limite rezonabile, având în vedere importanţa scopului urmărit, dar şi respectarea dreptului la apărare.

Potrivit art. 31 – 36 din OG nr. 2/2001 persoana sancţionată are dreptul la un proces echitabil în cadrul căruia să utilizeze orice mijloc de probă şi să invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurării că situaţia de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului de desfăşurare al evenimentelor, iar sarcina instanţei de judecată este de a respecta limita proporţionalităţii între scopul urmărit de autorităţile statului de a nu rămâne nesancţionate acţiunile antisociale prin impunerea unor condiţii imposibil de îndeplinit şi respectarea dreptului la apărare al persoanei sancţionate contravenţional.

Potrivit art. 135 lit. h din R.A OUG nr. 195/2002, „ Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere şi pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului” , iar potrivit art. 100 alin. 3 lit. b din OUG nr. 195/2002„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: b) neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului”.

Din înregistrarea video depusă rezultă că petentul a respectat dispoziţiile legale arătate în precedent, astfel că procesul verbal întocmit este netemeinic, urmând a fi anulat.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate