You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat camera preliminara

Bogdan Palade
Bogdan Palade

model cereri si exceptii invocate intr-un dosar penal

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul, …..prin reprezentant convențional Palade Bogdan,

menționez că domiciliul procesual ales este la C.I. Palade Bogdan, cu sediul  în București, str. Ițcani, nr. 20, etaj 1, ap. 4, Sector 2, e-mail: contact@avocatbogdanpalade.ro, telefon: 0740/807.892, persoana însarcinată cu primirea actelor de procedură fiind av. Palade Bogdan

 

în temeiul art. 342 și următoarele Cod de procedură penală formulez prezenta:

 

CERERE

 în procedura Camerei Preliminare

 

Prin care solicit restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul …. întrucât Rechizitoriului din dosarul nr…../P/2014 este neregulamentar întocmit, întrucât:

  1. Obiectul și limitele judecății nu au putut fi determinate;
  2. În mod nelegal s-a dispus disjungerea cauzei și declinarea căte alte Parchete din țară;

 

Pentru următoarele motive:

1.1                   Lipsa unei expertize de specialitate

(1)                 Un prim argument în acest sens îl reprezintă lipsa unei expertize contabile de specialitate prin care să fie evaluat presupusul prejudiciu produs. Având în vedere volumul mare de bonuri fiscale ce a făcut analiza organelor de urmărire penală, considerăm că se impunea efectuarea unei expertize contabile care să stabilească sumele ce nu au fost plătite către stat.

(2)                A ne raporta strict la raporturile de constatare întocmite de către inspectorii antifraudă reprezintă o gravă atingere adusă dreptului la apărare, din moment ce inspectorii antifraudă reprezintă chiar organul fiscal presupus a fi prejudiciat.

(3)                Subsemnatul am înțeles să invoc necesitatea imperativă a unei expertize contabile și în cursul urmăririi penale. Cu ocazia aducerii la cunoștință a schimbării încadrării juridice către subsemnatul, în luna ……, de către organul de cercetare penală, am înțeles să invoc neregularitatea acestui act de urmărire penală, întrucât având în vedere volumul mare de documente contabile, aceată măsură nu putea fi dispusă în lipsa unei expertize de specialitate, fiind necesar concursul expert contabil care să realizeze o analiză obiectivă.

(4)               Potrivit art. 345 Cod proc. penală

,,Art. 345: Procedura în camera preliminară

(1)La termenul stabilit conform art. 344 alin. (4), judecătorul de cameră preliminară soluţionează cererile şi excepţiile formulate ori excepţiile ridicate din oficiu, în camera de consiliu, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate, ascultând concluziile părţilor şi ale persoanei vătămate, dacă sunt prezente, precum şi ale procurorului.’’

însă prin Decizia nr. 802 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 şi art. 345 alin. (1) din Codul de procedura penala s-a reținut:

,, (…)46. În concluzie, Curtea constată că dispoziţiile art. 345 alin. (1) din Codul de procedura penala, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 75/2016 limitând mijloacele de probă ce pot fi administrate în verificarea conformităţii probelor administrate în cursul urmăririi penale cu garanţiile de echitabilitate a procedurii, aduc atingere dreptului la apărare şi egalităţii de arme, componentă a dreptului părţilor şi persoanei vătămate la un proces echitabil. Curtea constată că este necesar ca, în procedura de cameră preliminară, verificarea legalităţii administrării probelor de către organele de urmărire penală să fie realizată, în mod nemijlocit, în contradictoriu cu părţile şi persoana vătămată, cu posibilitatea administrării oricăror mijloace de probă. ’’

soluția fiind:

,,1. Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Maria Staicu Chiriac în Dosarul nr. 1.915/3/2017/a1 al Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 345 alin. (1) din C.pr.pen., care nu permite judecătorului de cameră preliminară, în soluţionarea cererilor şi excepţiilor formulate ori excepţiilor ridicate din oficiu, să administreze alte mijloace de probă în afara “oricăror înscrisuri noi prezentate” este neconstituţională.’’

 

(5)                 Astfel, prin raporare la Decizia nr. 802/2017, în procedura de cameră preliminară pot fi administrate orice mijloace de probă, inclusiv expertize de specialitate.

(6)               Pentru aceste motive solicităm:

  • fie restituirea cauzei la Parchet în vederea efectuări unei expertize contabile
  • fie efectuarea unei expertize contabile în acest stadiu procesual

(7)                O soluție contrară ar determina trimiterea în judecată a unei persoane fără a exista un calcul obiectiv, inspectorii antifraudă fiind reprezentații organului fiscal presupus prejudiciat.

În concluzie, având în vedere aspectele prezentate vă solicit să dispuneți restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași întrucât Rechizitoriului din dosarul nr. ….. este neregulamentar întocmit, întrucât:

  1. Obiectul și limitele judecății nu au putut fi determinate;
  2. În mod nelegal s-a dispus dijungerea cauzei și declinarea căte alte Parchete din țară;

Temeiuri de drept:   art. 340 CPP și următoarele

În Probaţiune:  efectuarea unei expertize de specialitate, care să determine ÎN MOD OBIECTIV presupusul prejudiciu creat, nefiind suficient raportul de constatare înctocmit chiar de partea vătămată – organele fiscale.

 

DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SEMNATURA

 

 

DOMNULUI PREȘEDINTE AL TRIBUNALULUI CĂLĂRAȘI

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate