You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat clauze abuzive Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat clauze abuzive Bucuresti

Despre protecția consumatorului:

Reglementarea protecției consumatorilor vine dintr-o necesitate practică. De fiecare dată putem pune sub semnul întrebării validitatea unui contract din moment ce cuprinde clauze esențiale care reflectă un dezechilibru important între prestațiile obținute de părți, una dintre ele profitând de poziția dominantă din contract.

Existența clauzelor abuzive este diferită de viciile de consimțământ. În cazul clauzelor abuzive, consumatorul și-a dat acordul de voință, însă acesta a fost exprimat sub forma unei constrângeri care nu are valoarea unui viciu de consimțământ. Este limpede că nu s-a reșuit echilibrarea interesului consumatorului ce cel al comerciantului.

  •  Există limitări în materia clauzelor abuzive. Nu orice clauză care reflectă un deficit de putere este o clauză abuzivă. Dacă analizăm definiția clauzelor abuzive, aceasta nu a fost negociată direct cu consumatorul și, singură sau împreună cu alte clauze, creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, dezechilibru defavorabil consumatorului. Leguitorul mai adaugă și cerința ca această clauză să fie contrară bunei credințe.

O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv. Faptul că anumite aspecte ale contractului sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor legislației privind protecția consumatorului pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidențiază că acesta a fost prestabilit unilateral de către comerciant.

Clauzele respective pot fi nule absolut in baza legii sau pot fi eliminate printr-un act aditional ce reflecta acordul consumatorului la continuarea contractului dupa eliminarea lor. Daca aceasta clauza e esentiala pentru derularea contractului, atunci intreg contractul e lipsit de efecte.

  •  Exemple de clauze abuzive: – denuntarea unilaterala a contractului fara motive precizate in contract, alegerea jurisdictiei, exclusiv de comerciant, care va soluționa diferentele dintre părți – de exemplu contractul prevede arbitraj in Viena. Se limiteaza posibilitatile legale ale consumatorului de a actiona impotriva comerciantului, se limiteaza actiunea in raspundere civila, inclusiv situatia in care comerciantul raspunde mult mai rar comparativ cu consumatorul, atunci cand se incalca contractul.

Contractele dintre profesionist și comerciant pot fi încheiate la distanță sau încheiate în prezența ambelor părți. Legea aplicabilă este ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

  1. Cum se realizeaza protectia? Prin reglementarea minimului de informatii pe care comerciantul trebuie sa le puna la dispozitia consumatorului. Potrivit art. 4 din O.U.G. 34/2014:

,,Art. 4:Cerinţe în materie de informare pentru alte contracte decât contractele în afara spaţiilor comerciale şi contractele la distanţă:

(1)Înainte ca un contract, altul decât un contract la distanţă sau un contract în afara spaţiilor comerciale, sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, în cazul în care respectivele informaţii nu reies în mod evident din context:

a)principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare, precum şi produsele sau serviciile în cauză;

b)identitatea profesionistului, incluzând denumirea sa, adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează;

c)preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat în avans în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele poştale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator;

d)după caz, modalităţile de plată, livrare şi executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile şi politica profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor;

e)în plus faţă de o menţiune a existenţei unei garanţii legale de conformitate pentru produse, existenţa şi condiţiile privind serviciile postvânzare şi garanţiile comerciale, după caz;

f)durata de valabilitate a contractului, după caz, sau, pentru un contract pe durată nedeterminată ori un contract care urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului şi penalităţile aplicabile, dacă este cazul;

g)acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinuturile digitale;

h)acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinuturilor digitale cu componentele hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă cunoştinţă;

i)despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul nerespectării nivelurilor de calitate convenite şi a celorlalte clauze contractuale;

j)opţiunea consumatorului de a se include sau de a nu se include datele sale cu caracter personal în baze de date în vederea furnizării de servicii de informaţii privind abonaţii sau de registre ale abonaţilor, precum şi, în cazul în care acesta optează pentru includerea în registrul abonaţilor, indicarea datelor în cauză, în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.’’

  •  Este vorba de dezvaluirea principiilor privind caracteristicile produsului sau serviciului. Produsul de la raft, avem posibilitatea de a-l studia, comerciantul e obligat sa-ti ofere explicatii suplimentare. De exemplu, în cadrul unui centru comercial specializat în vânzarea de mobilă interactionam prin mostre.

Consumatorul trebuie sa aiba posibilitatea reala de a sti cu cine tranzactioneaza. Art. 4 lit b spune cateva elemente de identificare, adresa, email. Trebuie sa avem intelegerea exacta a costului. Uneori e pretul fara TVA și se scrie cu litere mici că nu are TVA. Consumatorul trebuie să aibă înțelegerea ca atât il costă. Modalitatile de plată și de livrare  sunt importante, durata de valabilitate a contractului, etc. Acestea sunt condiții minimale, fiecare trebuie înțeleasă si oferită ca informații. Legea spune in art 5 că cel care a pus la dispozitia consumatorului aceste informații este comerciantul

  •  Pentru contractele la distanță – se pot incheia prin orice mijloc de comunicare electronic, in general are cam aceleasi categorii de informatii, unele suplimentare, de exemplu cat il costa pe consumator utilizarea mijlocului de informare.

Pentru ca acest contract se incheie fără a fi o discuție în prezența ambelor părți, legea prevede anumite drepturi în plus oferite consumatorului. Acesta are dreptul de retragere din contract, situație ce îi permite să renunțe fără motiv la contractul încheiat, necondiționat de alte fapte, practic nu contează cât de bine a fost informat, pur și simplu consumatorul poate decide să utilizeze dreptul de retragere.

Art 13 din O.U.G. 134/2014 reglementează obligațiile profesionistului în cazul retragerii:

Art. 13:Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii

(1)Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu art. 11.

(2)Profesionistul rambursează sumele menţionate la alin. (1) folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Odată cu dezvoltarea gamei de produse oferite consumatorilor, raporturile juridice dintre comerciant și consumator se intensifică, fiind nevoie de asigurări că profesionistul nu se folosește de poziția dominantă pentru a crea dezechilibre contractuale prin inserarea unor clauze abuzive.

În concluzie, cerința potrivit căreia o clauză contractuală trebuie redactată în mod clar și inteligibil trebuie înțeleasă ca impunând și ca contractul să expună în mod transparent funcționarea concretă a mecanismului la care se referă clauza respectivă, precum și, dacă este cazul, relația dintre acest mecanism și cel prevăzut prin alte clauze, astfel încât acest consumator să fie în măsură să evalueze, pe baza unor criterii precise și inteligibile, consecințele economice care rezultă din aceasta în ceea ce îl privește.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate