You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat contestatie la executare 2019

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat contestatie la executare 2019

Cand nu se precizeaza in detaliu suma solicitata in somatia de plata, in baza contestatie la executare in termen de 15 zile poti anula executarea silita.

Practica judecatoreasca contestatie la executare:

Judecatoria Sector 6

Sentinta civila nr.

Analizând actele de executare efectuate în dosarul nr. …./2019 al SCPEJ Ochian Doru Cătălin și Neneci Alexandru prin prisma criticilor formulate pe calea contestatiei la executare, instanta retine următoarele:

Potrivit art. 663 Cod procedură civilă, executarea silită nu se poate face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă.

Instanța constată că în privința creanței vizate de executarea silită derulată în dosarul de executare nr…./2019, nu se poate reține caracterul cert și lichid în sensul art. 663 Cod procedură civilă.

În formularea acestei concluzii, instanța constată că din actele dosarului de executare nu rezultă componența concretă a debitului, singurele mențiuni fiind 213.627,29 de lei, compusă din suma de 1533,23 de lei — principal și 212.094,06 lei — accesorii, fără a se prevedea modul de calcul al acestora, respectiv fără a se indica ce rate de credit au fost incluse în suma respectivă, ce reprezintă accesoriile și modul de calcul, respectiv ce s-a calculat cu titlu de accesorii (ex: comisioane, dobânzi, penalități, dobândă legală), prin raportare la ce debite principale și pe ce perioadă.

Indicarea modului de determinare a creanței vizate de executarea silită era necesară având în vedere și ponderea accesoriilor în totalul creanței urmărite silit (intimata solicitând cu titlu de accesorii 212.094,06 de lei, iar debitul principal este de 1533,23 de lei — f. 162), precum și împrejurarea că titlul executoriu constând în Contractul de credit nr……/08.11.2006 a mai fost pus în executare anterior, în cadrul dosarului de executare nr. …../2011 al BEJ Popa Elena Laura, în respectivul dosar solicitându-se o creanță în cuantum de 52.156,07 euro (f.229), sumă din care a fost recuperată o parte, prin poprire, anterior încetării executării silite prin încheierea din data de 18.12.2014 față de lipsa bunurilor urmăribile ale debitoarei (f. 272), impunându-se astfel necesitatea determinării exacte a modului de calcul al creanței, inclusiv din perspectiva valorificării sumelor executate anterior

Or, deși sarcina indicării componenței creanței revenea intimatei, ca titular al cererii de executare silită, ținut să dovedească deținerea unei creanțe certe și lichide, instanța constată că pe baza înscrisurilor aflate la dosar nu se poate stabili ce reprezintă creanța ce face obiectul executării și nici conformitatea modului de calcul al creanței solicitate de intimată în cadrul executării silite cu dispozițiile titlului executoriu și cu cele legale în materie.

In consecință, instanța apreciază întemeiat acest motiv al contestației, și va anula actele de executare silită efectuate în dosarul nr…/2019 al SCPEJ Ochian Doru Cătălin și Neneci Alexandru, nemaimpunându-se cercetarea celorlalte motive ale contestației.

Analizând cererea de întoarcere a executării constând în restituirea sumelor de bani executate prin poprire, instanța reține următoarele:

Potrivit art. 723 alin. 1 Cod procedură civilă în toate cazurile în care în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia.

Având în vedere faptul că prin prezenta sentință se va desființa executarea silită efectuată în dosarul de executare nr…./2019 al SCPEJ Ochian Doru Cătălin și Neneci Alexandru, instanța constată că reclamanta este îndreptățită la recuperarea sumelor de bani care au fost executate silit în cadrul dosarului de executare anterior menționat.

Sub cest aspect, analizând actele dosarului de executare, precum și ordinele de plată aflate la filele 288-289 din dosar instanța constată întemeiată cererea contestatoarei de întoarcere a executării în privința sumei de 1845 de lei care a fost executată silit prin poprire.

În consecință, instanța va dispune întoarcerea executării prin restituirea către contestatoare a sumei de 1845 de lei.

Reținând culpa procesuală a intimatei, în baza art. 453 Cod procedură civilă, instanța va obliga intimata la plata în favoarea contestatoarei a sumei de 2550 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocațial în cuantum de 2500 de lei (f. 9,10, 292, 293, 294,295) și taxa judiciară de timbru aferentă cererii de întoarcere a executării silite, în cuantum de 50 de lei (f. 283).

Întrucât potrivit art. 45 alin. 1 lit. f din OUG 80/2013, contestatoarea are deschisă o cale specială pentru recuperarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 de lei aferentă contestației la executare, instanța constată că nu se poate reține obligația intimatei de plată a acestei sume cu titlu de cheltuieli de judecată. În consecință, instanța va respinge cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata contravalorii taxei judiciare de timbru aferente contestației la executare cu titlu de cheltuieli de judecată.

Față de soluția care urmează a se pronunța în cauză, neputându-se reține culpa procesuală a contestatoarei, față de dispozițiile art. 453 Cod procedură civilă, instanța va respinge cererea intimatei de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.

Reținând culpa intimatei în demararea executării silite în condițiile anterior expuse, ceea ce a determinat formularea contestației la executare, procedură în cadrul căreia s-a depus de către executor, la solicitarea instanței, copia dosarului de executare, în baza art. 717 alin. 2 Cod procedură civilă, instanța va obliga intimata la plata în favoarea SCPEJ Ochian Doru Cătălin și Neneci Alexandru a sumei de 146,37 de lei reprezentând costuri aferente comunicării copiei dosarului de executare nr…/2019.

În baza art. 262 alin. 2 Cod procedură civilă, instanța va obliga intimata la plata în favoarea BEJ Popa Elena Laura a sumei de 75 de lei reprezentând costuri aferente comunicării copiei dosarului de executare nr…./2011.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite acțiunea precizată formulată de contestatoarea,…….. cu domiciliul procesual ales la CI Bogdan Palade, cu sediul în București, str. Itcani, nr. 20, etaj I, apartament 4, sector 2 în contradictoriu cu intimata EOS KSI ROMÂNIA SRL, cu sediul în București B-dul Dimitrie Pompeiu nr. IOA, Connect Business Park, Clădirea C3, et. 6,7, sector 2.

Anulează actele de executare silită efectuate în dosarul nr…./2019 al SCPEJ Ochian Doru Cătălin și Neneci Alexandru.

Dispune întoarcerea executării prin restituirea către contestatoare a sumei de 1845 de lei.

Obligă intimata la plata în favoarea contestatoarei a sumei de 2550 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Respinge cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata contravalorii taxei judiciare de timbru aferente contestației la executare cu titlu de cheltuieli de judecată.

Respinge cererea intimatei de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.

În baza art. 717 alin. 2 Cod procedură civilă obligă intimata la plata în favoarea SCPEJ Oehian Doru Cătălin și Neneci Alexandru a sumei de 146,37 de lei reprezentând costuri aferente comunicării copiei dosarului de executare nr…./2019.

În baza art. 262 alin. 2 Cod procedură civilă obligă intimata la plata în favoarea BEJ Popa Elena Laura a sumei de 75 de lei reprezentând costuri aferente comunicării copiei dosarului de executare nr. 1494/2011.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 6 București.

Pronunțată astăzi, 21.06.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate