You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat drept penal Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat drept penal Bucuresti

Plangerile penale depuse la Politie/Parchet, nesolutionate intr-un termen de 1 an de zile da dreptul partii interesate sa formuleze la Judecatorie o contestatie privind durata solutionarii procesului.

Intr-o speta, Judecatoria Slatina a dispus urmatoarea solutie:

În baza art. 486 alin. 1 din Codul de procedură penală admite contestaţia privind durata procesului formulată de suspecţii ………, cu domiciliul procesual ales la Cab. Av. Bogdan Palade. Stabileşte drept termen pentru finalizarea urmăririi penale data de 01.06.2019. Contestatorii nu pot formula o nouă contestaţie mai devreme de data de 15.06.2019. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.02.2019

 

Model contestatie durata solutionare dosar aflat in urmarire penala la Politie/Parchet:

Catre,

JUDECĂTORIA SLATINA

 

Domnule Președinte,

 

Subsemnații,

…….

Cu domiciliul procesual ales la ……

 

în baza art.  4881 și urm. CPP, formulez prezenta:

 

CONTESTAȚIE PRIVIND DURATA PROCESULUI

 

Obiect al dosarului penal nr…… aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt

 

Pentru următoarele motive:

 

1                       SITUAȚIA DE FAPT

(1)                 Subsemnații, la data de…., am fost victimele unor abuzuri, în realitate fiind săvârșite infracțiuni de către persoanele ce se identifică, în mod mincinos, a fi persoane vătămate ale acelor evenimente.

(2)          ………………………

2                      ÎN LEGĂTURĂ CU TEMEINICIA PREZENTEI CONTESTAȚII:

(14)             Urmărirea penală pentru faptele care ni se impută, în mod nejustificat, s-a început la data de 27.11.2014, în urmă cu 4 ani și 2 luni, o durată excesivă prin raportare la complexitatea dosarului.

(15)              Prelungirea urmăririi penale, în mod nefiresc ne produce un real disconfort întrucât subsemnații:

  • de peste 4 ani, ne aflăm într-o stare de incertitudine constantă, de trei ori Procurorii clasând în mod corect dosarul nostru pentru presupusele infracțiuni de ultraj prev. și ped. de art. 257 C.pen., infracțiunea de lovire și alte violențe faptă prev. și ped. de art. 193 alin. 2 Cod penal și infracțiunea constând în vânătoarea fără autorizația legală de vânătoare prev. și pedep. de art. 42 alin. 1 lit. b din legea 407/2006, pentru ca de fiecare dată Judecătorul de Cameră preliminară să întoarcă dosarul la Parchet, nefiind clar ce acte de urmărire penală mai trebuie realizate pentru a se constata nevinovăția noastră;

(16)               Potrivit art.  Art. 4881

,,Introducerea contestaţiei

(1)Dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplineşte într-o durată rezonabilă, se poate face contestaţie, solicitându-se accelerarea procedurii.

(2)Contestaţia poate fi introdusă de către suspect, inculpat, persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. În cursul judecăţii, contestaţia poate fi introdusă şi de către procuror.

(3)Contestaţia poate fi formulată după cum urmează:

a)după cel puţin un an de la începerea urmăririi penale, pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale; ‘’

(17)              Aceste condiții sunt îndeplinite, subsemnații având calitatea de inculpați, iar urmărirea penală a început de peste un an de zile, respectiv peste 4 ani și 2 luni.

(18)               Totodată, prin Art. 4885 este prevăzută procedura de soluționare a contestaţiei privind durata procesului, fiind stabilte criterii ce trebuie avute în vedere, respectiv:

,,(1)Judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa, soluţionând contestaţia, verifică durata procedurilor pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei şi a punctelor de vedere prezentate şi se pronunţă prin încheiere.

(2)Judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa, în aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare, va lua în considerare următoarele elemente:

a)natura şi obiectul cauzei;

b)complexitatea cauzei, inclusiv prin luarea în considerare a numărului de participanţi şi a dificultăţilor de administrare a probelor;

c)elementele de extraneitate ale cauzei;

d)faza procesuală în care se află cauza şi durata fazelor procesuale anterioare;

e)comportamentul contestatorului în procedura judiciară analizată, inclusiv din perspectiva exercitării drepturilor sale procesuale şi procedurale şi din perspectiva îndeplinirii obligaţiilor sale în cadrul procesului;

f)comportamentul celorlalţi participanţi în cauză, inclusiv al autorităţilor implicate;

g)intervenţia unor modificări legislative aplicabile cauzei;

h)alte elemente de natură să influenţeze durata procedurii’’

(19)             Or, astfel cum am precizat, cauza nu prezintă o complexistate care să justifice o perioadă a urmăririi penale de peste 4 ani și 2 luni, nu există elemente de extraneitate, subsemnații am colaborat cu organele de urmărire penală pentru aflarea adevărului, neputând fi identificate aspecte de fapt ce justifică starea de incertitudine creată nouă.

 

În drept:  dispozițiile art. 4881 și următoarele Cod proc. pen.

 

Față de aceste considerente, solicităm admiterea prezentei contestații și stabilirea unui termen rezonabil în care procurorul să rezolve cauza.

 

 

 

   DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SEMNĂTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIA SLATINA

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate