You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat drept penal Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat drept penal Bucuresti

art. 583 Cod de procedura penala – Conditiile revocarii

Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere:

(1)Asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 96 sau 97 din Codul penal se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.
(2)Dacă, până la expirarea termenului prevăzut la art. 93 alin. (5) din Codul penal, condamnatul nu a respectat obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, serviciul de probaţiune competent sesizează instanţa care a pronunţat în primă instanţă suspendarea, în vederea revocării acesteia. Sesizarea poate fi făcută şi de procuror, de consilierul de probaţiune sau de partea interesată, până la expirarea termenului de supraveghere.

Hotarare judecatoreasca definitiva:

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către persoana condamnată, având în vedere şi dispoziţiile legale incidente mai sus citate, instanţa apreciază că în cauză nu se poate constata o rea-credinţă din partea intimatului pentru neachitarea obligaţiilor civile la care a fost obligat. Intimatul a fost în imposibilitate obiectivă de a-şi achita în întregime obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, neavând resursele financiare necesare, prin raportare atât la veniturile obţinute pe perioada termenului de supraveghere, dar raportat şi la cuantumul acestor obligaţii civile, pe care instanţa îl apreciază ca fiind unul ridicat.

Din relaţiile furnizate de către organele fiscale, rezultă că acesta nu figurează cu bunuri urmăribile şi nici nu a înregistrat venituri impozabile decât într-un cuantum redus, astfel încât instanţa constată că în mod obiectiv persoana condamnată nu a avut posibilitatea de a achita în integralitate obligaţiile civile impuse de către instanţă prin hotărârea de condamnare.

Tribunalul face precizarea că, neîndeplinirea obligaţiilor civile până la împlinirea termenului de supraveghere nu afectează dreptul părţii civile de a obţine repararea integrală a prejudiciului cauzat de condamnat prin comiterea faptei, în condiţiile legii, imposibilitatea de plată fiind constatată doar la momentul analizării cererii de revocare a suspendării, prin raportare la situaţia materială a persoanei condamnate pe durata termenului de supraveghere.

Instanţa reţine, în plus, că astfel cum reiese din referatul de evaluare, pe durata supravegherii, persoana supravegheată a dat dovadă de bună-credinţă, s-a prezentat la toate întrevederile stabilite, a respectat obligaţiile şi măsurile de supraveghere, aspect ce subliniază încă o dată concluzia că nu se impune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

Plasarea intimatului în mediul carceral ar fi o măsură disproporţionată în raport de circumstanţele concrete ale cauzei şi în măsură să eludeze potenţialul pozitiv obţinut pe tot parcursul termenului de supraveghere ca urmare a activităţii de supraveghere desfăşurate faţă de intimat.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 583 C.pr.pen., art. 96 al. 2 Cod penal urmează să respingă sesizarea formulată de Serviciul de Probaţiune …..privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …..

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate